Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
KEW GARDENS, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 132
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 3262269
Liệt kê theo: Prime Realty
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 7.800 foot vuông (725 m2), Số MLS: 3273774
Liệt kê theo: Mitra Hakimi Realty Group LLC
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 3.200 foot vuông (297 m2), Số MLS: 3269287
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3304682
Liệt kê theo: Mitra Hakimi Realty Group LLC
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3290431
Liệt kê theo: Mitra Hakimi Realty Group LLC
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 2.780 foot vuông (258 m2), Số MLS: 3282481
Liệt kê theo: Keller Williams Rlty Landmark
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 5.706 foot vuông (530 m2), Số MLS: 3292242
Liệt kê theo: Prime Realty
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ lô đất: 5.688 foot vuông (528 m2), Số MLS: 3286196
Liệt kê theo: Mitra Hakimi Realty Group LLC
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 2.410 foot vuông (224 m2), Số MLS: 3170274
Liệt kê theo: Block & Lot Real Estate SVC
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.360 foot vuông (498 m2), Số MLS: 3271732
Liệt kê theo: Mitra Hakimi Realty Group LLC
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 3.302 foot vuông (307 m2), Số MLS: 3276908
Liệt kê theo: Mitra Hakimi Realty Group LLC
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3280517
Liệt kê theo: Olam Realty Group
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.486 foot vuông (231 m2), Số MLS: 3282315
Liệt kê theo: Astor Brokerage Ltd
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 2.758 foot vuông (256 m2), Số MLS: 3282791
Liệt kê theo: Prime Realty
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 3.753 foot vuông (349 m2), Số MLS: 3304675
Liệt kê theo: Birkat Realty Inc
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 132