Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
KEW GARDENS, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 96
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,3 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 3320388
Liệt kê theo: Prime Realty
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 4, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3351426
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.905 foot vuông (549 m2), Số MLS: 3365155
Liệt kê theo: Mitra Hakimi Realty Group LLC
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ lô đất: 5.716 foot vuông (531 m2), Số MLS: 3321865
Liệt kê theo: Mitra Hakimi Realty Group LLC
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 5.311 foot vuông (493 m2), Số MLS: 3399046
Liệt kê theo: Prime Realty
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 7.500 foot vuông (697 m2), Số MLS: 3394840
Liệt kê theo: Keller Williams Legendary
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 2.529 foot vuông (235 m2), Số MLS: 3383805
Liệt kê theo: NY Superior Realty
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3255043
Liệt kê theo: Mitra Hakimi Realty Group LLC
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3381005
Liệt kê theo: Jamie & Connie Real Estate Grp
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3390402
Liệt kê theo: Astor Brokerage Ltd
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.500 foot vuông (418 m2), Số MLS: 3369283
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3396005
Liệt kê theo: Prime Realty
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 5.397 foot vuông (501 m2), Số MLS: 3377532
Liệt kê theo: Jaymore Realty LLC
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3394304
Liệt kê theo: Mitra Hakimi Realty Group LLC
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 2.100 foot vuông (195 m2), Số MLS: 3391695
Liệt kê theo: Prime Realty
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 96