Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
KEW GARDENS, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 89
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,3 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 3320388
Liệt kê theo: Prime Realty
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 4, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3351426
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ lô đất: 5.716 foot vuông (531 m2), Số MLS: 3321865
Liệt kê theo: Mitra Hakimi Realty Group LLC
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2), Số MLS: 3403259
Liệt kê theo: EXP Realty
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3439992
Liệt kê theo: Prime Realty
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 3.902 foot vuông (362 m2), Số MLS: 3438122
Liệt kê theo: Best American Homes Inc
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.400 foot vuông (409 m2), Số MLS: 3426646
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3418417
Liệt kê theo: Mitra Hakimi Realty Group LLC
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 1,05 dặm Anh (0,43 hecta), Số MLS: 3425268
Liệt kê theo: KS Homes NY Inc
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 1,05 dặm Anh (0,43 hecta), Số MLS: 3438698
Liệt kê theo: EXP Realty
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.492 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3436026
Liệt kê theo: Promise Realty LLC
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 1.275 foot vuông (118 m2), Số MLS: 3423491
Liệt kê theo: Mitra Hakimi Realty Group LLC
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 1, Số MLS: 3425867
Liệt kê theo: Style And Haus NYC LLC
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Số MLS: 3444159
Liệt kê theo: Keller Williams Rlty Landmark
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 89