Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
KEW GARDENS, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 132
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,3 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 3320388
Liệt kê theo: Prime Realty
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 4, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3351426
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ lô đất: 5.716 foot vuông (531 m2), Số MLS: 3321865
Liệt kê theo: Mitra Hakimi Realty Group LLC
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 2.512 foot vuông (233 m2), Số MLS: 3349132
Liệt kê theo: Capri Jet Realty Corp
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 7.500 foot vuông (697 m2), Số MLS: 3316146
Liệt kê theo: Mitra Hakimi Realty Group LLC
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 3.200 foot vuông (297 m2), Số MLS: 3269287
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3255043
Liệt kê theo: Mitra Hakimi Realty Group LLC
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.650 foot vuông (525 m2), Số MLS: 3348884
Liệt kê theo: Keller Williams Realty Liberty
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 2.883 foot vuông (268 m2), Số MLS: 3341754
Liệt kê theo: E Realty International Corp
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.152 foot vuông (386 m2), Số MLS: 3328551
Liệt kê theo: Mitra Hakimi Realty Group LLC
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 2.410 foot vuông (224 m2), Số MLS: 3327125
Liệt kê theo: Block & Lot Real Estate SVC
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3314969
Liệt kê theo: Exit Realty First Choice
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.616 foot vuông (243 m2), Số MLS: 3350437
Liệt kê theo: Astor Brokerage Ltd
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.800 foot vuông (260 m2), Số MLS: 3347171
Liệt kê theo: B Square Realty Inc
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 2.758 foot vuông (256 m2), Số MLS: 3282791
Liệt kê theo: Prime Realty
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 132