Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
KEW GARDENS, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 146
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 0,72 dặm Anh (0,29 hecta), Số MLS: 3324036
Liệt kê theo: Stuyvesant Heights Realty Corp
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,3 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 3320388
Liệt kê theo: Prime Realty
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ lô đất: 5.716 foot vuông (531 m2), Số MLS: 3321865
Liệt kê theo: Mitra Hakimi Realty Group LLC
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 7.500 foot vuông (697 m2), Số MLS: 3316146
Liệt kê theo: Mitra Hakimi Realty Group LLC
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 3.200 foot vuông (297 m2), Số MLS: 3269287
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3319319
Liệt kê theo: Americanspanishrealty.com
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 2.410 foot vuông (224 m2), Số MLS: 3327125
Liệt kê theo: Block & Lot Real Estate SVC
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 3.157 foot vuông (293 m2), Số MLS: 3307077
Liệt kê theo: Prime Realty
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.152 foot vuông (386 m2), Số MLS: 3328551
Liệt kê theo: Mitra Hakimi Realty Group LLC
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.360 foot vuông (498 m2), Số MLS: 3324228
Liệt kê theo: Prime Realty
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.500 foot vuông (511 m2), Số MLS: 3319611
Liệt kê theo: Olam Realty Group
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.486 foot vuông (231 m2), Số MLS: 3324578
Liệt kê theo: Astor Brokerage Ltd
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3314969
Liệt kê theo: Exit Realty First Choice
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 2.758 foot vuông (256 m2), Số MLS: 3282791
Liệt kê theo: Prime Realty
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.295 foot vuông (213 m2), Số MLS: 3314004
Liệt kê theo: Mitra Hakimi Realty Group LLC
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 146