Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
WOODSIDE, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 177
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ lô đất: 0,75 dặm Anh (0,3 hecta), Số MLS: 3334846
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ lô đất: 1,83 dặm Anh (0,74 hecta), Số MLS: 3243697
Liệt kê theo: Coach Real Estate Assoc Inc
Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 4, Kích cỡ lô đất: 8.138 foot vuông (756 m2), Số MLS: 3334993
Liệt kê theo: Wagner & Kelly Inc
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ lô đất: 6.080 foot vuông (565 m2), Số MLS: 3300609
Liệt kê theo: Jamie & Connie Real Estate Grp
Phòng ngủ: 16, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ lô đất: 2.175 foot vuông (202 m2), Số MLS: 3352473
Liệt kê theo: Century Homes Realty Group LLC
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 2.375 foot vuông (221 m2), Số MLS: 3273464
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ lô đất: 3.160 foot vuông (294 m2), Số MLS: 3335697
Liệt kê theo: Apple Realty Group Corp
Phòng ngủ: 24, Số MLS: 3354114
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 1.800 foot vuông (167 m2), Số MLS: 3319731
Liệt kê theo: Keller Williams Landmark II
Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.200 foot vuông (204 m2), Số MLS: 3302374
Liệt kê theo: Wagner & Kelly Inc
Phòng ngủ: 12, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1.900 foot vuông (177 m2), Số MLS: 3350903
Liệt kê theo: Wagner & Kelly Inc
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 2.475 foot vuông (230 m2), Số MLS: 3353952
Liệt kê theo: AAA Young Shuen Realty Inc
Phòng ngủ: 14, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.600 foot vuông (242 m2), Số MLS: 3308894
Liệt kê theo: Century Homes Realty Group LLC
Phòng ngủ: 12, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 2.700 foot vuông (251 m2), Số MLS: 3342821
Liệt kê theo: O Kane Realty
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 6.300 foot vuông (585 m2), Số MLS: 3337000
Liệt kê theo: Oxford Property Group USA
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 177