Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
WOODSIDE, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 161
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ lô đất: 1,83 dặm Anh (0,74 hecta), Số MLS: 3462935
Liệt kê theo: The Agency Northshore NY
Phòng ngủ: 12, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ lô đất: 5.487 foot vuông (510 m2), Số MLS: 3414476
Liệt kê theo: EXP Realty
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 5.500 foot vuông (511 m2), Số MLS: 3460173
Liệt kê theo: RE/MAX Team
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3446951
Liệt kê theo: Lin Pan Realty Group LLC
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3446950
Liệt kê theo: Lin Pan Realty Group LLC
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 2.200 foot vuông (204 m2), Số MLS: 3443270
Liệt kê theo: Voro LLC
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.175 foot vuông (202 m2), Số MLS: 3477654
Liệt kê theo: RE/MAX Team
Phòng ngủ: 12, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 1.900 foot vuông (177 m2), Số MLS: 3469223
Liệt kê theo: Wagner & Kelly Inc
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3375685
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2), Số MLS: 3479675
Liệt kê theo: Trademarko Realty Inc
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2), Số MLS: 3435918
Liệt kê theo: Coldwell Banker American Homes
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2), Số MLS: 3473040
Liệt kê theo: RE/MAX Team
Phòng ngủ: 12, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 2.208 foot vuông (205 m2), Số MLS: 3399811
Liệt kê theo: Rocamar Realty Corp
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.015 foot vuông (187 m2), Số MLS: 3482222
Liệt kê theo: True North Realty Luxury Homes
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 2.225 foot vuông (207 m2), Số MLS: 3468290
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 161