Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
WOODSIDE, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 234
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ lô đất: 1,83 dặm Anh (0,74 hecta), Số MLS: 3508248
Liệt kê theo: Howard Hanna Coach
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3492475
Liệt kê theo: Coldwell Banker American Homes
Phòng ngủ: 12, Phòng vệ sinh: 12, Kích cỡ lô đất: 2.708 foot vuông (252 m2), Số MLS: 3535141
Liệt kê theo: Get Listed Realty
Phòng ngủ: 22, Phòng vệ sinh: 21, Kích cỡ lô đất: 4.290 foot vuông (399 m2), Số MLS: 3495294
Liệt kê theo: New Group Realty Inc
Phòng ngủ: 11, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ lô đất: 5.487 foot vuông (510 m2), Số MLS: 3525247
Liệt kê theo: RE/MAX Team
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 3.400 foot vuông (316 m2), Số MLS: 3530129
Liệt kê theo: Wagner & Kelly Inc
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 2.250 foot vuông (209 m2), Số MLS: 3539108
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3488806
Liệt kê theo: Lin Pan Realty Group LLC
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3488805
Liệt kê theo: Lin Pan Realty Group LLC
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2), Số MLS: 3522526
Liệt kê theo: B Square Realty Inc
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2), Số MLS: 3520179
Liệt kê theo: B Square Realty Inc
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2), Số MLS: 3520108
Liệt kê theo: B Square Realty Inc
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2), Số MLS: 3520113
Liệt kê theo: B Square Realty Inc
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2), Số MLS: 3520118
Liệt kê theo: B Square Realty Inc
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2), Số MLS: 3522528
Liệt kê theo: B Square Realty Inc
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 234