Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
WOODSIDE, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 167
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ lô đất: 0,75 dặm Anh (0,3 hecta), Số MLS: 3298016
Liệt kê theo: Compass Greater NY LLC
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ lô đất: 1,83 dặm Anh (0,74 hecta), Số MLS: 3243697
Liệt kê theo: Coach Real Estate Assoc Inc
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ lô đất: 6.080 foot vuông (565 m2), Số MLS: 3300609
Liệt kê theo: Jamie & Connie Real Estate Grp
Phòng ngủ: 19, Phòng vệ sinh: 19, Kích cỡ lô đất: 4.260 foot vuông (396 m2), Số MLS: 3292455
Liệt kê theo: New Group Realty Inc
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 4.908 foot vuông (456 m2), Số MLS: 3293707
Liệt kê theo: RE/MAX 1st Choice
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 2.375 foot vuông (221 m2), Số MLS: 3273464
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 12, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 2.495 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3268932
Liệt kê theo: Wagner & Kelly Inc
Phòng ngủ: 18, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 2.700 foot vuông (251 m2), Số MLS: 3291667
Liệt kê theo: JWS Realty Group
Phòng ngủ: 11, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 2.879 foot vuông (267 m2), Số MLS: 3280354
Liệt kê theo: RE/MAX Team
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 1.850 foot vuông (172 m2), Số MLS: 3288316
Liệt kê theo: Keller Williams Landmark II
Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.200 foot vuông (204 m2), Số MLS: 3302374
Liệt kê theo: Wagner & Kelly Inc
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 2.450 foot vuông (228 m2), Số MLS: 3290345
Liệt kê theo: Block & Lot Real Estate SVC
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 8.441 foot vuông (784 m2), Số MLS: 3298810
Liệt kê theo: Wagner & Kelly Inc
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 3.157 foot vuông (293 m2), Số MLS: 3109823
Liệt kê theo: City Homes Realty Group LLC
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 167