Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
WOODSIDE, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 161
Phòng ngủ: 16, Phòng vệ sinh: 9, Kích cỡ lô đất: 2.625 foot vuông (244 m2), Số MLS: 3429661
Liệt kê theo: Landmark International R E LLC
Phòng ngủ: 22, Phòng vệ sinh: 19, Kích cỡ lô đất: 4.290 foot vuông (399 m2), Số MLS: 3444561
Liệt kê theo: New Group Realty Inc
Phòng ngủ: 12, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ lô đất: 5.487 foot vuông (510 m2), Số MLS: 3414476
Liệt kê theo: EXP Realty
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 3.000 foot vuông (279 m2), Số MLS: 3446951
Liệt kê theo: Lin Pan Realty Group LLC
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 3.000 foot vuông (279 m2), Số MLS: 3446950
Liệt kê theo: Lin Pan Realty Group LLC
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.200 foot vuông (204 m2), Số MLS: 3382899
Liệt kê theo: Voro LLC
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 2.200 foot vuông (204 m2), Số MLS: 3443270
Liệt kê theo: Voro LLC
Phòng ngủ: 11, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3363501
Liệt kê theo: Wagner & Kelly Inc
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3421754
Liệt kê theo: Wagner & Kelly Inc
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3375685
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2), Số MLS: 3430973
Liệt kê theo: Omni Realty Corp
Phòng ngủ: 12, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 2.208 foot vuông (205 m2), Số MLS: 3399811
Liệt kê theo: Rocamar Realty Corp
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ lô đất: 2.400 foot vuông (223 m2), Số MLS: 3443097
Liệt kê theo: RE/MAX Team
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ lô đất: 1.710 foot vuông (159 m2), Số MLS: 3415695
Liệt kê theo: B Square Realty Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 1.500 foot vuông (139 m2), Số MLS: 3435151
Liệt kê theo: Realty Executives Today
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 161