Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
WOODSIDE, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 183
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ lô đất: 0,75 dặm Anh (0,3 hecta), Số MLS: 3386643
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 11, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.487 foot vuông (510 m2), Số MLS: 3364600
Liệt kê theo: Keller Williams Rlty Landmark
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 12, Kích cỡ lô đất: 2.700 foot vuông (251 m2), Số MLS: 3376777
Liệt kê theo: Compass Greater NY LLC
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 2.375 foot vuông (221 m2), Số MLS: 3379957
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ lô đất: 3.000 foot vuông (279 m2), Số MLS: 3391582
Liệt kê theo: Apple Realty Group Corp
Phòng ngủ: 12, Phòng vệ sinh: 12, Kích cỡ lô đất: 2.717 foot vuông (252 m2), Số MLS: 3354114
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 11, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3363501
Liệt kê theo: Wagner & Kelly Inc
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.200 foot vuông (204 m2), Số MLS: 3382899
Liệt kê theo: Voro LLC
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 2.150 foot vuông (200 m2), Số MLS: 3358606
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 16, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ lô đất: 2.476 foot vuông (230 m2), Số MLS: 3370944
Liệt kê theo: Arash Real Estate & Mgmt
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 1.562 foot vuông (145 m2), Số MLS: 3383590
Liệt kê theo: Century Homes Realty Group LLC
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.800 foot vuông (260 m2), Số MLS: 3383763
Liệt kê theo: Wagner & Kelly Inc
Phòng ngủ: 14, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.600 foot vuông (242 m2), Số MLS: 3308894
Liệt kê theo: Century Homes Realty Group LLC
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 6.434 foot vuông (598 m2), Số MLS: 3375752
Liệt kê theo: Keller Williams Rlty Landmark
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2), Số MLS: 3384301
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 183