Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
WOODSIDE, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 196
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ lô đất: 1,83 dặm Anh (0,74 hecta), Số MLS: 3409529
Liệt kê theo: BERKSHIRE HATHAWAY
Phòng ngủ: 16, Phòng vệ sinh: 9, Kích cỡ lô đất: 2.625 foot vuông (244 m2), Số MLS: 3429661
Liệt kê theo: Landmark International R E LLC
Phòng ngủ: 12, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ lô đất: 5.487 foot vuông (510 m2), Số MLS: 3414476
Liệt kê theo: EXP Realty
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 2.375 foot vuông (221 m2), Số MLS: 3379957
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.200 foot vuông (204 m2), Số MLS: 3382899
Liệt kê theo: Voro LLC
Phòng ngủ: 11, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3363501
Liệt kê theo: Wagner & Kelly Inc
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 2.737 foot vuông (254 m2), Số MLS: 3430572
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 16, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ lô đất: 2.476 foot vuông (230 m2), Số MLS: 3370944
Liệt kê theo: Arash Real Estate & Mgmt
Phòng ngủ: 12, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 2.208 foot vuông (205 m2), Số MLS: 3399811
Liệt kê theo: Rocamar Realty Corp
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3421754
Liệt kê theo: Wagner & Kelly Inc
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3375685
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2), Số MLS: 3430973
Liệt kê theo: Omni Realty Corp
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 1.850 foot vuông (172 m2), Số MLS: 3407355
Liệt kê theo: EXP Realty
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 2.250 foot vuông (209 m2), Số MLS: 3422484
Liệt kê theo: Keller Williams Rlty Landmark
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ lô đất: 1.710 foot vuông (159 m2), Số MLS: 3415695
Liệt kê theo: B Square Realty Inc
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 196