Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
MOUNT VERNON, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 102
Kích cỡ lô đất: 0,39 dặm Anh (0,16 hecta)Số MLS: 3507162
Liệt kê theo: Jamie Realty Group
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,35 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: 6293371
Liệt kê theo: R New York
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 0,44 dặm Anh (0,18 hecta), Số MLS: 3539650
Liệt kê theo: 5 Boro Realty Corp
Phòng ngủ: 11, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 6296032
Liệt kê theo: Charles Rutenberg Realty, Inc.
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 135 dặm Anh (54,63 hecta), Số MLS: 6313371
Liệt kê theo: Keller Williams Hudson Valley
Phòng ngủ: 13, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 4, Kích cỡ lô đất: 7.405 foot vuông (688 m2), Số MLS: 6275129
Liệt kê theo: Keller Williams NY Realty
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 4.792 foot vuông (445 m2), Số MLS: 6311797
Liệt kê theo: ERA Insite Realty Services
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 7.405 foot vuông (688 m2), Số MLS: 6304893
Liệt kê theo: Windham Associates
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 0,58 dặm Anh (0,24 hecta), Số MLS: 6303900
Liệt kê theo: Keller Williams Prestige Prop
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 3, Số MLS: 6317717
Liệt kê theo: R New York
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 0,3 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 6316868
Liệt kê theo: Julia B Fee Sothebys Int. Rlty
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 6.970 foot vuông (648 m2), Số MLS: 6312128
Liệt kê theo: RE/MAX In The City
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.178 foot vuông (202 m2), Số MLS: 6311081
Liệt kê theo: Corcoran Legends Realty
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 6306127
Liệt kê theo: Weichert Realtors Heritage Pro
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 2.409 foot vuông (224 m2), Số MLS: 6233243
Liệt kê theo: Century 21 Dawns Gold Realty
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 102