Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
HEMPSTEAD, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 116
Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2)Số MLS: 3386701
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 0,33 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: 3444699
Liệt kê theo: 99 Acres Realty LLC
Kích cỡ lô đất: 3.880 foot vuông (360 m2)Số MLS: 3400572
Liệt kê theo: Corporate Commercial Rlty LLC
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 5.978 foot vuông (555 m2), Số MLS: 3463669
Liệt kê theo: Exit Realty United
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.254 foot vuông (581 m2), Số MLS: 3460519
Liệt kê theo: Best American Homes Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.660 foot vuông (619 m2), Số MLS: 3439441
Liệt kê theo: Keller Williams Legendary
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.080 foot vuông (472 m2), Số MLS: 3439443
Liệt kê theo: Keller Williams Legendary
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.500 foot vuông (604 m2), Số MLS: 3463899
Liệt kê theo: Boulevard Realty
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 7.500 foot vuông (697 m2), Số MLS: 3463104
Liệt kê theo: Lin Pan Realty Group LLC
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.370 foot vuông (592 m2), Số MLS: 3464342
Liệt kê theo: Signature Premier Properties
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.660 foot vuông (619 m2), Số MLS: 3453129
Liệt kê theo: Coldwell Banker American Homes
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3465174
Liệt kê theo: Realty Connect USA LLC
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,39 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: 3448429
Liệt kê theo: Voro LLC
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3446351
Liệt kê theo: Star Net El Homes Inc
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 8.740 foot vuông (812 m2), Số MLS: 3461622
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 116