Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
HEMPSTEAD, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 141
Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2)Số MLS: 3386701
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.660 foot vuông (619 m2), Số MLS: 3392355
Liệt kê theo: Keller Williams Legendary
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 8.047 foot vuông (748 m2), Số MLS: 3407929
Liệt kê theo: Coach Real Estate Assoc Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 7.440 foot vuông (691 m2), Số MLS: 3406973
Liệt kê theo: Signature Premier Properties
Kích cỡ lô đất: 8.300 foot vuông (771 m2)Số MLS: 3426415
Liệt kê theo: Douglas Elliman Comm of LI LLC
Kích cỡ lô đất: 3.880 foot vuông (360 m2)Số MLS: 3400572
Liệt kê theo: Corporate Commercial Rlty LLC
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3434569
Liệt kê theo: Signature Premier Properties
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3399308
Liệt kê theo: Thomas W Pavone
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 7.475 foot vuông (694 m2), Số MLS: 3431426
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.370 foot vuông (592 m2), Số MLS: 3428788
Liệt kê theo: Novus Realty Group Inc
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 6.500 foot vuông (604 m2), Số MLS: 3420933
Liệt kê theo: World Prop Intl Sea to Sky
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,53 dặm Anh (0,21 hecta), Số MLS: 3424011
Liệt kê theo: Cyberhome Realty Inc
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 0,31 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: 3421129
Liệt kê theo: Coffey Realty Solutions
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.630 foot vuông (616 m2), Số MLS: 3422979
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3382450
Liệt kê theo: LAFFEY REAL ESTATE
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 141