Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
HEMPSTEAD, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 100
Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2)Số MLS: 3468761
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Kích cỡ lô đất: 0,37 dặm Anh (0,15 hecta)Số MLS: 3532240
Liệt kê theo: National Real Estate Agency
Kích cỡ lô đất: 0,37 dặm Anh (0,15 hecta)Số MLS: 3528605
Liệt kê theo: Signature Premier Properties
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 0,96 dặm Anh (0,39 hecta), Số MLS: 3526113
Liệt kê theo: Castillo Home Sales Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1.359 foot vuông (126 m2), Số MLS: 3504578
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1.359 foot vuông (126 m2), Số MLS: 3504592
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 0,33 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: 3527197
Liệt kê theo: LAFFEY REAL ESTATE
Kích cỡ lô đất: 3.880 foot vuông (360 m2)Số MLS: 3478022
Liệt kê theo: North East Queens Realty Corp
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 0,91 dặm Anh (0,37 hecta), Số MLS: 6230192
Liệt kê theo: Izzy Realty Group Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 7.405 foot vuông (688 m2), Số MLS: 6284601
Liệt kê theo: Q Home Sales
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3529909
Liệt kê theo: New Home Realty Assoc Inc
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3507151
Liệt kê theo: Island Group Realty Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 7.440 foot vuông (691 m2), Số MLS: 3533504
Liệt kê theo: Redfin Real Estate
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3524279
Liệt kê theo: Jason W Krawitz
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Số MLS: 3531667
Liệt kê theo: World Prop Intl Sea to Sky
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 100