Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
HUNTINGTON, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 155
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Số MLS: 3177992
Liệt kê theo: Daniel Gale Real Estate
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ lô đất: 5,4 dặm Anh (2,19 hecta), Số MLS: 3256740
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2,25 dặm Anh (0,91 hecta), Số MLS: 3184366
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2 dặm Anh (0,81 hecta), Số MLS: 3311940
Liệt kê theo: Daniel Gale Agency Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 2.225 foot vuông (207 m2), Số MLS: 3305777
Liệt kê theo: Exit Realty Achieve
Kích cỡ lô đất: 0,5 dặm Anh (0,2 hecta)Số MLS: 3255554
Liệt kê theo: Village Properties of Mineola
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2 dặm Anh (0,81 hecta), Số MLS: 3321294
Liệt kê theo: Barbara Nadboy Realty
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2 dặm Anh (0,81 hecta), Số MLS: 3319261
Liệt kê theo: Compass Greater NY LLC
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 3.267 foot vuông (304 m2), Số MLS: 3328392
Liệt kê theo: Daniel Gale Agency Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,5 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: 3315969
Liệt kê theo: Signature Premier Properties
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Số MLS: 3288514
Liệt kê theo: Triangle Equities R E Svcs LLC
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,07 dặm Anh (0,43 hecta), Số MLS: 3316037
Liệt kê theo: Compass Greater NY LLC
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Số MLS: 3329063
Liệt kê theo: Signature Premier Properties
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1 dặm Anh (0,4 hecta), Số MLS: 3333580
Liệt kê theo: Daniel Gale Agency Inc
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 0,32 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: 3291575
Liệt kê theo: BERKSHIRE HATHAWAY
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 155