Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
HUNTINGTON, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 148
Số MLS: 3368797
Liệt kê theo: Empire Business Management LLC
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2,25 dặm Anh (0,91 hecta), Số MLS: 3184366
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 12, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 3,2 dặm Anh (1,29 hecta), Số MLS: 3359609
Liệt kê theo: Lucky to Live Here Realty
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,43 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: 3420145
Liệt kê theo: Lucky to Live Here Realty
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 4, Kích cỡ lô đất: 2,9 dặm Anh (1,17 hecta), Số MLS: 3419480
Liệt kê theo: Signature Premier Properties
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 3,83 dặm Anh (1,55 hecta), Số MLS: 3430362
Liệt kê theo: Coach Real Estate Assoc Inc
Kích cỡ lô đất: 2.614 foot vuông (243 m2)Số MLS: 3366735
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,3 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 3390463
Liệt kê theo: Signature Premier Properties
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 0,99 dặm Anh (0,4 hecta), Số MLS: 3419539
Liệt kê theo: Prospes Real Estate Corp
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 1 dặm Anh (0,4 hecta), Số MLS: 3403631
Liệt kê theo: Michael Alexander Properties
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 1,38 dặm Anh (0,56 hecta), Số MLS: 3434487
Liệt kê theo: Coach Real Estate Assoc Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Số MLS: 3410234
Liệt kê theo: Signature Premier Properties
Số MLS: 3359330
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 7 dặm Anh (2,83 hecta), Số MLS: 3335556
Liệt kê theo: Realty Connect USA L I Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 1 dặm Anh (0,4 hecta), Số MLS: 3417063
Liệt kê theo: Lucky to Live Here Realty
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 148