Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
HUNTINGTON, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 126
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Số MLS: 3177992
Liệt kê theo: Daniel Gale Real Estate
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ lô đất: 5,4 dặm Anh (2,19 hecta), Số MLS: 3256740
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2,25 dặm Anh (0,91 hecta), Số MLS: 3184366
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Số MLS: 3269156
Liệt kê theo: Daniel Gale Agency Inc
Kích cỡ lô đất: 0,5 dặm Anh (0,2 hecta)Số MLS: 3255554
Liệt kê theo: Village Properties of Mineola
Phòng ngủ: 12, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 3,2 dặm Anh (1,29 hecta), Số MLS: 3224778
Liệt kê theo: Greene Realty Group
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2 dặm Anh (0,81 hecta), Số MLS: 3295624
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1 dặm Anh (0,4 hecta), Số MLS: 3229897
Liệt kê theo: Daniel Gale Agency Inc
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Số MLS: 3288514
Liệt kê theo: Triangle Equities R E Svcs LLC
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,5 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: 3289115
Liệt kê theo: Compass Greater NY LLC
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,95 dặm Anh (0,38 hecta), Số MLS: 3291376
Liệt kê theo: Lucky to Live Here Realty
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Số MLS: 3230799
Liệt kê theo: Signature Premier Properties
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Số MLS: 3298378
Liệt kê theo: Signature Premier Properties
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Số MLS: 3230807
Liệt kê theo: Signature Premier Properties
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 1,1 dặm Anh (0,45 hecta), Số MLS: 3280414
Liệt kê theo: Lucky to Live Here Realty
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 126