Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
HUNTINGTON, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 136
Số MLS: 3368797
Liệt kê theo: Empire Business Management LLC
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 3,12 dặm Anh (1,26 hecta), Số MLS: 3371789
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Int'l
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2,25 dặm Anh (0,91 hecta), Số MLS: 3184366
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 12, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 3,2 dặm Anh (1,29 hecta), Số MLS: 3359609
Liệt kê theo: Lucky to Live Here Realty
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 4, Kích cỡ lô đất: 2,9 dặm Anh (1,17 hecta), Số MLS: 3380317
Liệt kê theo: Signature Premier Properties
Kích cỡ lô đất: 2.614 foot vuông (243 m2)Số MLS: 3366735
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,3 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 3390463
Liệt kê theo: Signature Premier Properties
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1.667 foot vuông (155 m2), Số MLS: 3398604
Liệt kê theo: RE/MAX Edge
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2 dặm Anh (0,81 hecta), Số MLS: 3390562
Liệt kê theo: Keller Williams Realty Greater
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2 dặm Anh (0,81 hecta), Số MLS: 3379983
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 0,73 dặm Anh (0,3 hecta), Số MLS: 3391652
Liệt kê theo: Signature Premier Properties
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 1,24 dặm Anh (0,5 hecta), Số MLS: 3399640
Liệt kê theo: Realty Connect USA LLC
Số MLS: 3359330
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4,14 dặm Anh (1,68 hecta), Số MLS: 3395185
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 7 dặm Anh (2,83 hecta), Số MLS: 3335556
Liệt kê theo: Realty Connect USA L I Inc
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 136