Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
HUNTINGTON, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 103
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2,25 dặm Anh (0,91 hecta), Số MLS: 3474708
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 2,42 dặm Anh (0,98 hecta), Số MLS: 3485524
Liệt kê theo: Signature Premier Properties
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 2,53 dặm Anh (1,02 hecta), Số MLS: 3504504
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 4, Kích cỡ lô đất: 2,9 dặm Anh (1,17 hecta), Số MLS: 3497032
Liệt kê theo: Signature Premier Properties
Kích cỡ lô đất: 2.178 foot vuông (202 m2)Số MLS: 3500890
Liệt kê theo: Realty Masters North Shore
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,7 dặm Anh (0,69 hecta), Số MLS: 3518801
Liệt kê theo: New Door Properties LLC
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 3,8 dặm Anh (1,54 hecta), Số MLS: 3501563
Liệt kê theo: Howard Hanna Coach
Kích cỡ lô đất: 2.614 foot vuông (243 m2)Số MLS: 3366735
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Số MLS: 3490563
Liệt kê theo: Quantum Real Estate Group LLC
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Số MLS: 3490575
Liệt kê theo: Quantum Real Estate Group LLC
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Số MLS: 3492260
Liệt kê theo: Quantum Real Estate Group LLC
Kích cỡ lô đất: 0,31 dặm Anh (0,13 hecta)Số MLS: 3504862
Liệt kê theo: Empire Home Realty of L I Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 2,33 dặm Anh (0,94 hecta), Số MLS: 3501009
Liệt kê theo: Signature Premier Properties
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 0,33 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: 3486003
Liệt kê theo: Universal Homes Realty Ltd
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 1,08 dặm Anh (0,44 hecta), Số MLS: 3491606
Liệt kê theo: Cross Star Realty
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 103