Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
RIVERHEAD, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 57
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2,75 dặm Anh (1,11 hecta), Số MLS: 3503292
Liệt kê theo: Corcoran
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 0,48 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: 3527586
Liệt kê theo: Sothebys Int'l Realty Hamptons
Số MLS: 3500932
Liệt kê theo: Century 21 Excelsior Realty
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,95 dặm Anh (0,38 hecta), Số MLS: 3512353
Liệt kê theo: Oxford Property Group USA
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,56 dặm Anh (0,63 hecta), Số MLS: 3528911
Liệt kê theo: Compass Greater NY LLC
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 0,64 dặm Anh (0,26 hecta), Số MLS: 3500277
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 0,67 dặm Anh (0,27 hecta), Số MLS: 3527552
Liệt kê theo: Hampton Estates Realty LLC
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,37 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: 3522368
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 7.841 foot vuông (728 m2), Số MLS: 3521931
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 0,34 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: 3528463
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 3522899
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,69 dặm Anh (0,28 hecta), Số MLS: 3531981
Liệt kê theo: Peconic Realty Group LLC
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,46 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: 3531114
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 1,07 dặm Anh (0,43 hecta), Số MLS: 3518115
Liệt kê theo: Island View Properties LLC
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,42 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: 3534155
Liệt kê theo: BERKSHIRE HATHAWAY
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 57