Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
RIVERHEAD, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 50
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,99 dặm Anh (0,4 hecta), Số MLS: 3441364
Liệt kê theo: Brown Harris Stevens W Hampton
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 2,59 dặm Anh (1,05 hecta), Số MLS: 3433916
Liệt kê theo: Town And Country Real Estate
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 0,95 dặm Anh (0,38 hecta), Số MLS: 3479521
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 1,15 dặm Anh (0,47 hecta), Số MLS: 3473383
Liệt kê theo: North Fork Real Estate Inc
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 4,8 dặm Anh (1,94 hecta), Số MLS: 3433209
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 1,36 dặm Anh (0,55 hecta), Số MLS: 3432450
Liệt kê theo: Century 21 Albertson Realty
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 0,95 dặm Anh (0,38 hecta), Số MLS: 3456769
Liệt kê theo: Realty Connect USA L I Inc
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ lô đất: 0,33 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: 3479819
Liệt kê theo: Nest Seekers International LLC
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 3469178
Liệt kê theo: Realty Connect USA L I Inc
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 0,92 dặm Anh (0,37 hecta), Số MLS: 3471019
Liệt kê theo: Brookhampton Realty
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 1,1 dặm Anh (0,45 hecta), Số MLS: 3470998
Liệt kê theo: Brookhampton Realty
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 0,92 dặm Anh (0,37 hecta), Số MLS: 3471744
Liệt kê theo: Brookhampton Realty
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.227 foot vuông (486 m2), Số MLS: 3459521
Liệt kê theo: EXP Realty
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 0,42 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: 3466236
Liệt kê theo: Showcase of Long Island Realty
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 50