Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
RIVERHEAD, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 80
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,99 dặm Anh (0,4 hecta), Số MLS: 3340781
Liệt kê theo: Brown Harris Stevens W Hampton
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 2,59 dặm Anh (1,05 hecta), Số MLS: 3341321
Liệt kê theo: Town And Country Real Estate
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 1 dặm Anh (0,4 hecta), Số MLS: 3321941
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1 dặm Anh (0,4 hecta), Số MLS: 3273577
Liệt kê theo: Keller Williams Legendary
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,49 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: 3348563
Liệt kê theo: Michael Alexander Properties
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,93 dặm Anh (0,38 hecta), Số MLS: 3299306
Liệt kê theo: Town And Country Real Estate
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4,89 dặm Anh (1,98 hecta), Số MLS: 3340885
Liệt kê theo: Keller Williams Realty Greater
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 1,16 dặm Anh (0,47 hecta), Số MLS: 3351164
Liệt kê theo: Compass Greater NY LLC
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 0,4 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: 3320104
Liệt kê theo: Colony Realty
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 3286289
Liệt kê theo: East End Luxury Ltd
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,37 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: 3352124
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 1,78 dặm Anh (0,72 hecta), Số MLS: 3323175
Liệt kê theo: H & G Realty New York
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 3 dặm Anh (1,21 hecta), Số MLS: 3348639
Liệt kê theo: EXP Realty
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 1,35 dặm Anh (0,55 hecta), Số MLS: 3348133
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 17 foot vuông (1,58 m2), Số MLS: 3344687
Liệt kê theo: Century 21 Cor Ace Realty Inc
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 80