Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
CORONA, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 147
Phòng ngủ: 21, Phòng vệ sinh: 20, Kích cỡ lô đất: 2.666 foot vuông (248 m2), Số MLS: 3418862
Liệt kê theo: B Square Realty Inc
Phòng ngủ: 20, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 2.212 foot vuông (205 m2), Số MLS: 3420665
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 14, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 3.125 foot vuông (290 m2), Số MLS: 3349609
Liệt kê theo: First Home Equity Realty
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3420439
Liệt kê theo: E Realty International Corp
Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2)Số MLS: 3426678
Liệt kê theo: Keller Williams Rlty Landmark
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2), Số MLS: 3411742
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2), Số MLS: 3411743
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 15, Phòng vệ sinh: 10, Số MLS: 3281324
Liệt kê theo: Lucky Real Estate LLC
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 4.233 foot vuông (393 m2), Số MLS: 3335039
Liệt kê theo: Prime Estates Realty
Phòng ngủ: 11, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 8, Số MLS: 3407809
Liệt kê theo: E Realty International Corp
Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2)Số MLS: 3430658
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 1.900 foot vuông (177 m2), Số MLS: 3427699
Liệt kê theo: New Group Realty Inc
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 3.060 foot vuông (284 m2), Số MLS: 3434071
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 7, Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2), Số MLS: 3413918
Liệt kê theo: Property Professionals Realty
Kích cỡ lô đất: 2.083 foot vuông (194 m2)Số MLS: 3426567
Liệt kê theo: Voro LLC
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 147