Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
CORONA, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 138
Phòng ngủ: 21, Phòng vệ sinh: 20, Kích cỡ lô đất: 2.666 foot vuông (248 m2), Số MLS: 3418862
Liệt kê theo: B Square Realty Inc
Phòng ngủ: 16, Phòng vệ sinh: 16, Kích cỡ lô đất: 3.742 foot vuông (348 m2), Số MLS: 3450909
Liệt kê theo: E Realty International Corp
Phòng ngủ: 14, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 3.125 foot vuông (290 m2), Số MLS: 3349609
Liệt kê theo: First Home Equity Realty
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3459055
Liệt kê theo: E Realty International Corp
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ lô đất: 3.700 foot vuông (344 m2), Số MLS: 3440270
Liệt kê theo: Tony & William R E Brotherhood
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3439320
Liệt kê theo: Keller Williams Rlty Landmark
Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2)Số MLS: 3426678
Liệt kê theo: Keller Williams Rlty Landmark
Phòng ngủ: 15, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 3.125 foot vuông (290 m2), Số MLS: 3456603
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2), Số MLS: 3411743
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 4.233 foot vuông (393 m2), Số MLS: 3335039
Liệt kê theo: Prime Estates Realty
Phòng ngủ: 15, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 3.125 foot vuông (290 m2), Số MLS: 3456599
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3458446
Liệt kê theo: Keller Williams Legendary
Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2)Số MLS: 3430658
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.800 foot vuông (260 m2), Số MLS: 3456604
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 16, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3480687
Liệt kê theo: Prospes Real Estate Corp
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 138