Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
CORONA, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 209
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3331233
Liệt kê theo: Graceful Realty LLC
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 2.700 foot vuông (251 m2), Số MLS: 3316076
Liệt kê theo: Coldwell Banker American Homes
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3325236
Liệt kê theo: Keller Williams Rlty Landmark
Phòng ngủ: 14, Phòng vệ sinh: 8, Số MLS: 3299660
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 15, Phòng vệ sinh: 10, Số MLS: 3281324
Liệt kê theo: Lucky Real Estate LLC
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.660 foot vuông (247 m2), Số MLS: 3301726
Liệt kê theo: Real Estate Classic LLC
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ lô đất: 3.125 foot vuông (290 m2), Số MLS: 3288925
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ lô đất: 4.396 foot vuông (408 m2), Số MLS: 3290092
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ lô đất: 4.872 foot vuông (453 m2), Số MLS: 3290090
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3242255
Liệt kê theo: New Group Realty Inc
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ lô đất: 3.125 foot vuông (290 m2), Số MLS: 3288922
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1.550 foot vuông (144 m2), Số MLS: 3330722
Liệt kê theo: Keller Williams Landmark II
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 1.783 foot vuông (166 m2), Số MLS: 3331177
Liệt kê theo: RE/MAX Team
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ lô đất: 2.800 foot vuông (260 m2), Số MLS: 3288921
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 7, Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2), Số MLS: 3299072
Liệt kê theo: Coldwell Banker American Homes
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 209