Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
CORONA, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 230
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3325236
Liệt kê theo: Keller Williams Rlty Landmark
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 3.125 foot vuông (290 m2), Số MLS: 3349609
Liệt kê theo: First Home Equity Realty
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3331233
Liệt kê theo: Graceful Realty LLC
Phòng ngủ: 13, Phòng vệ sinh: 14, Kích cỡ lô đất: 2.775 foot vuông (258 m2), Số MLS: 3344307
Liệt kê theo: Tony & William R E Brotherhood
Phòng ngủ: 13, Phòng vệ sinh: 14, Kích cỡ lô đất: 2.775 foot vuông (258 m2), Số MLS: 3344395
Liệt kê theo: Tony & William R E Brotherhood
Phòng ngủ: 13, Phòng vệ sinh: 14, Kích cỡ lô đất: 2.775 foot vuông (258 m2), Số MLS: 3344399
Liệt kê theo: Tony & William R E Brotherhood
Phòng ngủ: 13, Phòng vệ sinh: 14, Kích cỡ lô đất: 2.775 foot vuông (258 m2), Số MLS: 3344397
Liệt kê theo: Tony & William R E Brotherhood
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3340715
Liệt kê theo: Weichert Realtors Parkview
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 4.233 foot vuông (393 m2), Số MLS: 3335039
Liệt kê theo: Prime Estates Realty
Phòng ngủ: 15, Phòng vệ sinh: 10, Số MLS: 3281324
Liệt kê theo: Lucky Real Estate LLC
Kích cỡ lô đất: 1.800 foot vuông (167 m2)Số MLS: 3338336
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.660 foot vuông (247 m2), Số MLS: 3301726
Liệt kê theo: Real Estate Classic LLC
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ lô đất: 3.125 foot vuông (290 m2), Số MLS: 3288925
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 1.800 foot vuông (167 m2), Số MLS: 3338335
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ lô đất: 3.125 foot vuông (290 m2), Số MLS: 3288922
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 230