Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
CORONA, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 160
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 2.305 foot vuông (214 m2), Số MLS: 3368545
Liệt kê theo: YouYork Management LLC
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3394488
Liệt kê theo: EXP Realty
Phòng ngủ: 14, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 3.125 foot vuông (290 m2), Số MLS: 3349609
Liệt kê theo: First Home Equity Realty
Phòng ngủ: 18, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3384999
Liệt kê theo: E Realty International Corp
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.029 foot vuông (188 m2), Số MLS: 3365675
Liệt kê theo: Chous Realty Group Inc
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 30, Kích cỡ lô đất: 2.700 foot vuông (251 m2), Số MLS: 3396234
Liệt kê theo: RE/MAX 1st Choice
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 4.233 foot vuông (393 m2), Số MLS: 3335039
Liệt kê theo: Prime Estates Realty
Phòng ngủ: 15, Phòng vệ sinh: 10, Số MLS: 3281324
Liệt kê theo: Lucky Real Estate LLC
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 6.250 foot vuông (581 m2), Số MLS: 3393377
Liệt kê theo: Apple Realty Group Corp
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 1.709 foot vuông (159 m2), Số MLS: 3392533
Liệt kê theo: Weichert Realtors Parkview
Phòng ngủ: 11, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ lô đất: 2.875 foot vuông (267 m2), Số MLS: 3374886
Liệt kê theo: Lin Pan Realty Group LLC
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 7, Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2), Số MLS: 3299072
Liệt kê theo: Coldwell Banker American Homes
Phòng ngủ: 11, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ lô đất: 2.563 foot vuông (238 m2), Số MLS: 3375459
Liệt kê theo: Prospes Real Estate Corp
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3370233
Liệt kê theo: New Group Realty Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3331233
Liệt kê theo: Graceful Realty LLC
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 160