Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
WESTHAMPTON BEACH, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 38
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,94 dặm Anh (0,79 hecta), Số MLS: 3351701
Liệt kê theo: Corcoran
Phòng ngủ: 1, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,96 dặm Anh (0,79 hecta), Số MLS: 3410512
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,61 dặm Anh (0,25 hecta), Số MLS: 3402556
Liệt kê theo: Corcoran
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 1,53 dặm Anh (0,62 hecta), Số MLS: 3353795
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 1,14 dặm Anh (0,46 hecta), Số MLS: 3327347
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1 dặm Anh (0,4 hecta), Số MLS: 3407103
Liệt kê theo: Compass Greater NY LLC
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,48 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: 3404268
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 1,54 dặm Anh (0,62 hecta), Số MLS: 3393214
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,96 dặm Anh (0,39 hecta), Số MLS: 3397837
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 2,2 dặm Anh (0,89 hecta), Số MLS: 3356194
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,77 dặm Anh (0,72 hecta), Số MLS: 3393919
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 0,92 dặm Anh (0,37 hecta), Số MLS: 3388209
Liệt kê theo: Coldwell Banker Reliable R E
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,53 dặm Anh (0,21 hecta), Số MLS: 3421260
Liệt kê theo: Premier Prop At Meadowbrook Pt
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 5.100 foot vuông (474 m2), Số MLS: 3401683
Liệt kê theo: Compass Greater NY LLC
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,46 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: 3397470
Liệt kê theo: Kerrigan Country Realty
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 38