Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
WESTHAMPTON BEACH, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 33
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,94 dặm Anh (0,79 hecta), Số MLS: 3469501
Liệt kê theo: Corcoran
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,97 dặm Anh (0,39 hecta), Số MLS: 3451080
Liệt kê theo: Kerrigan Country Realty
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 1,54 dặm Anh (0,62 hecta), Số MLS: 3393214
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,75 dặm Anh (0,3 hecta), Số MLS: 3459231
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,67 dặm Anh (0,27 hecta), Số MLS: 3479709
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,75 dặm Anh (0,3 hecta), Số MLS: 3436072
Liệt kê theo: Compass Greater NY LLC
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,05 dặm Anh (0,42 hecta), Số MLS: 3457965
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 0,31 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: 3426768
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,48 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: 3404268
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 0,57 dặm Anh (0,23 hecta), Số MLS: 3439571
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Số MLS: 3453142
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 3457237
Liệt kê theo: Coldwell Banker M&D Good Life
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 0,57 dặm Anh (0,23 hecta), Số MLS: 3470464
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 0,5 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: 3478802
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Số MLS: 3453137
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 33