Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
WESTHAMPTON BEACH, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 37
Phòng ngủ: 1, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,96 dặm Anh (0,79 hecta), Số MLS: 3410512
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,97 dặm Anh (0,39 hecta), Số MLS: 3451080
Liệt kê theo: Kerrigan Country Realty
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 4.400 foot vuông (409 m2), Số MLS: 3446899
Liệt kê theo: Kerrigan Country Realty
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 1,54 dặm Anh (0,62 hecta), Số MLS: 3393214
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 0,57 dặm Anh (0,23 hecta), Số MLS: 3439571
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 0,31 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: 3426768
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,96 dặm Anh (0,39 hecta), Số MLS: 3397837
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 1,53 dặm Anh (0,62 hecta), Số MLS: 3454312
Liệt kê theo: Corcoran
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,04 dặm Anh (0,42 hecta), Số MLS: 3436294
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 5.100 foot vuông (474 m2), Số MLS: 3401683
Liệt kê theo: Compass Greater NY LLC
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Số MLS: 3453142
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,46 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: 3397470
Liệt kê theo: Kerrigan Country Realty
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Số MLS: 3453137
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 0,94 dặm Anh (0,38 hecta), Số MLS: 3453883
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 0,53 dặm Anh (0,21 hecta), Số MLS: 3389350
Liệt kê theo: Kerrigan Country Realty
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 37