Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
ASTORIA, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 93
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2), Số MLS: 3274335
Kích cỡ lô đất: 2.100 foot vuông (195 m2)Số MLS: 3263252
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3271873
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 1.458 foot vuông (135 m2), Số MLS: 3273309
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.260 foot vuông (210 m2), Số MLS: 3247163
Phòng ngủ: 1, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Số MLS: 3194681
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ lô đất: 4.600 foot vuông (427 m2), Số MLS: 3272447
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Số MLS: 3270490
Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2)Số MLS: 3252093
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1.683 foot vuông (156 m2), Số MLS: 3259753
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 93