Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
ASTORIA, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 185
Phòng ngủ: 37, Phòng vệ sinh: 35, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 10.000 foot vuông (929 m2), Số MLS: 3539780
Liệt kê theo: Blue Brick Real Estate
Phòng ngủ: 22, Phòng vệ sinh: 22, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3545165
Liệt kê theo: Golden One Realty Group LLC
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 6.624 foot vuông (615 m2), Số MLS: 3529336
Liệt kê theo: E Realty International Corp
Phòng ngủ: 12, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3562735
Liệt kê theo: Prime Realty
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3555995
Liệt kê theo: Blue Brick Real Estate
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 2.260 foot vuông (210 m2), Số MLS: 3564433
Liệt kê theo: Skylux Realty Inc
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3531541
Liệt kê theo: Landmark International R E LLC
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2), Số MLS: 3542270
Liệt kê theo: Landmark International R E LLC
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Số MLS: 6317318
Liệt kê theo: Keller Williams NYC
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 1.817 foot vuông (169 m2), Số MLS: 3550815
Liệt kê theo: Crifasi Real Estate Inc
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 3.504 foot vuông (326 m2), Số MLS: 3555158
Liệt kê theo: Realty Executives Today
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 4.360 foot vuông (405 m2), Số MLS: 3558616
Liệt kê theo: LAFFEY REAL ESTATE
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 6309398
Liệt kê theo: John J Lease REALTORS Inc
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1.781 foot vuông (165 m2), Số MLS: 3505752
Liệt kê theo: RE/MAX Team
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.560 foot vuông (238 m2), Số MLS: 3559939
Liệt kê theo: Cross Island Realty One Inc
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 185