Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
ASTORIA, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 139
Phòng ngủ: 12, Phòng vệ sinh: 12, Kích cỡ lô đất: 4.450 foot vuông (413 m2), Số MLS: 3283535
Liệt kê theo: First Century R E Group Corp
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 3.317 foot vuông (308 m2), Số MLS: 3319325
Liệt kê theo: Bouklis Group Marketing Corp
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3323234
Liệt kê theo: Weichert Realtors TMT Group
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ lô đất: 1.942 foot vuông (180 m2), Số MLS: 3290382
Liệt kê theo: Papp Realty
Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2)Số MLS: 3314893
Liệt kê theo: Prime Realty
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 5.042 foot vuông (468 m2), Số MLS: 3317708
Liệt kê theo: Coldwell Banker American Homes
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3315628
Liệt kê theo: Prime Realty
Phòng ngủ: 12, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3319144
Liệt kê theo: EXP Realty
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1.580 foot vuông (147 m2), Số MLS: 3279401
Liệt kê theo: Compass Greater NY LLC
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.640 foot vuông (245 m2), Số MLS: 3294825
Liệt kê theo: My Borough Realty LLC
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.020 foot vuông (188 m2), Số MLS: 3279102
Liệt kê theo: Keller Williams Rlty Landmark
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3325028
Liệt kê theo: Trans Global Real Estate Inc
Phòng ngủ: 11, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3254766
Liệt kê theo: Charles Rutenberg Realty Inc
Phòng ngủ: 18, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.742 foot vuông (255 m2), Số MLS: 3295244
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 2.521 foot vuông (234 m2), Số MLS: 3305763
Liệt kê theo: Keller Williams Realty Greater
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 139