Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
ASTORIA, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 104
Phòng ngủ: 19, Phòng vệ sinh: 19, Kích cỡ lô đất: 3.757 foot vuông (349 m2), Số MLS: 3435058
Liệt kê theo: Blue Brick Real Estate
Phòng ngủ: 24, Phòng vệ sinh: 17, Kích cỡ lô đất: 4.506 foot vuông (419 m2), Số MLS: 3385241
Liệt kê theo: Blue Brick Real Estate
Phòng ngủ: 20, Kích cỡ lô đất: 5.200 foot vuông (483 m2), Số MLS: 3448029
Liệt kê theo: Blue Brick Real Estate
Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 4.271 foot vuông (397 m2), Số MLS: 3439361
Liệt kê theo: Blue Brick Real Estate
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3439146
Liệt kê theo: B Square Realty Inc
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3389165
Liệt kê theo: Greene Realty Group
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 1.580 foot vuông (147 m2), Số MLS: 3426846
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Phòng ngủ: 19, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ lô đất: 2.350 foot vuông (218 m2), Số MLS: 3423913
Liệt kê theo: Century Homes Realty Group LLC
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ lô đất: 2.042 foot vuông (190 m2), Số MLS: 3444135
Liệt kê theo: Chase Global Realty Corp
Phòng ngủ: 11, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 2.521 foot vuông (234 m2), Số MLS: 3400465
Liệt kê theo: Citi Zone Realty LLC
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ lô đất: 2.225 foot vuông (207 m2), Số MLS: 3441006
Liệt kê theo: Blue Brick Real Estate
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2), Số MLS: 3419851
Liệt kê theo: Halvatzis Realty Inc
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 3.575 foot vuông (332 m2), Số MLS: 3433068
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3437778
Liệt kê theo: Century Homes Realty Group LLC
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3407471
Liệt kê theo: EXP Realty
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 104