Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
ASTORIA, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 130
Phòng ngủ: 12, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 5.449 foot vuông (506 m2), Số MLS: 6271800
Liệt kê theo: RE/MAX Distinguished Hms.&Prop
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 1.242 foot vuông (115 m2), Số MLS: 3528589
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3531541
Liệt kê theo: Landmark International R E LLC
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 6.624 foot vuông (615 m2), Số MLS: 3529336
Liệt kê theo: E Realty International Corp
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 4, Số MLS: 6290448
Liệt kê theo: Keller Williams NYC
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1.781 foot vuông (165 m2), Số MLS: 3505752
Liệt kê theo: RE/MAX Team
Phòng ngủ: 12, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 2.700 foot vuông (251 m2), Số MLS: 3530827
Liệt kê theo: Signature Spaces NYC Corp
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.375 foot vuông (221 m2), Số MLS: 3527271
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3508101
Liệt kê theo: Signature Premier Properties
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 5.042 foot vuông (468 m2), Số MLS: 3474974
Liệt kê theo: Benjamin Realty Since 1980
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.200 foot vuông (204 m2), Số MLS: 3521549
Liệt kê theo: New Dream Realty Inc
Phòng ngủ: 11, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3531002
Liệt kê theo: Keller Williams Rlty Landmark
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 2.002 foot vuông (186 m2), Số MLS: 3480288
Liệt kê theo: Papp Realty
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3518065
Liệt kê theo: Blue Brick Real Estate
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 1.445 foot vuông (134 m2), Số MLS: 3519399
Liệt kê theo: MBA Realty Group Inc
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 130