Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
ASTORIA, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 124
Phòng ngủ: 24, Phòng vệ sinh: 17, Kích cỡ lô đất: 4.506 foot vuông (419 m2), Số MLS: 3385241
Liệt kê theo: Blue Brick Real Estate
Phòng ngủ: 19, Phòng vệ sinh: 16, Phòng vệ sinh không tắm: 16, Kích cỡ lô đất: 3.742 foot vuông (348 m2), Số MLS: 3390162
Liệt kê theo: LAFFEY REAL ESTATE
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ lô đất: 4.320 foot vuông (401 m2), Số MLS: 3381751
Liệt kê theo: Compass Greater NY LLC
Phòng ngủ: 22, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ lô đất: 2.790 foot vuông (259 m2), Số MLS: 3387303
Liệt kê theo: Compass Greater NY LLC
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 7.776 foot vuông (722 m2), Số MLS: 3375406
Liệt kê theo: Realty Executives Today
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3391071
Liệt kê theo: Compass Greater NY LLC
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3389165
Liệt kê theo: Greene Realty Group
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3371795
Liệt kê theo: RE/MAX ELITE
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3356324
Liệt kê theo: RE/MAX Team
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3378474
Liệt kê theo: Compass Greater NY LLC
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3387701
Liệt kê theo: Compass Greater NY LLC
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 5.042 foot vuông (468 m2), Số MLS: 3374959
Liệt kê theo: Coldwell Banker American Homes
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 1.590 foot vuông (148 m2), Số MLS: 3372135
Liệt kê theo: Halvatzis Realty Inc
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ lô đất: 2.225 foot vuông (207 m2), Số MLS: 3376638
Liệt kê theo: Blue Brick Real Estate
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 124