Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
ASTORIA, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 152
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 3.317 foot vuông (308 m2), Số MLS: 3319325
Liệt kê theo: Bouklis Group Marketing Corp
Phòng ngủ: 15, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ lô đất: 4.153 foot vuông (386 m2), Số MLS: 3345867
Liệt kê theo: Mega Homes Realty Inc
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 3.913 foot vuông (364 m2), Số MLS: 3336693
Liệt kê theo: Keller Williams Realty Greater
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 5.042 foot vuông (468 m2), Số MLS: 3317708
Liệt kê theo: Coldwell Banker American Homes
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ lô đất: 4.352 foot vuông (404 m2), Số MLS: 3343092
Liệt kê theo: Chase Global Realty Corp
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3325028
Liệt kê theo: Trans Global Real Estate Inc
Phòng ngủ: 12, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3348789
Liệt kê theo: Trademarko Realty Inc
Phòng ngủ: 12, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3319144
Liệt kê theo: EXP Realty
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.020 foot vuông (188 m2), Số MLS: 3279102
Liệt kê theo: Keller Williams Rlty Landmark
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 9, Kích cỡ lô đất: 1.573 foot vuông (146 m2), Số MLS: 3337418
Liệt kê theo: Capri Jet Realty Corp
Phòng ngủ: 18, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.742 foot vuông (255 m2), Số MLS: 3295244
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 11, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3254766
Liệt kê theo: Charles Rutenberg Realty Inc
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1.838 foot vuông (171 m2), Số MLS: 3349316
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3347840
Liệt kê theo: Century Homes Realty Group LLC
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3348679
Liệt kê theo: Bouklis Group Marketing Corp
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 152