Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
ASTORIA, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 133
Phòng ngủ: 12, Phòng vệ sinh: 12, Kích cỡ lô đất: 4.450 foot vuông (413 m2), Số MLS: 3283535
Liệt kê theo: First Century R E Group Corp
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ lô đất: 2.250 foot vuông (209 m2), Số MLS: 3283351
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ lô đất: 1.942 foot vuông (180 m2), Số MLS: 3290382
Liệt kê theo: Papp Realty
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3260423
Liệt kê theo: RE/MAX Team
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.640 foot vuông (245 m2), Số MLS: 3294825
Liệt kê theo: My Borough Realty LLC
Phòng ngủ: 11, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3254766
Liệt kê theo: Charles Rutenberg Realty Inc
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 1.780 foot vuông (165 m2), Số MLS: 3262356
Liệt kê theo: Voro LLC
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.020 foot vuông (188 m2), Số MLS: 3279102
Liệt kê theo: Keller Williams Rlty Landmark
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1.580 foot vuông (147 m2), Số MLS: 3279401
Liệt kê theo: Compass Greater NY LLC
Phòng ngủ: 18, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.742 foot vuông (255 m2), Số MLS: 3295244
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 1.875 foot vuông (174 m2), Số MLS: 3277132
Liệt kê theo: Jamie & Connie Real Estate Grp
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 1.533 foot vuông (142 m2), Số MLS: 3290356
Liệt kê theo: Great Success Realty Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.400 foot vuông (223 m2), Số MLS: 3292116
Liệt kê theo: Creative Realty Group Inc
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 1.500 foot vuông (139 m2), Số MLS: 3256351
Liệt kê theo: Exit All Seasons Realty
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 1.885 foot vuông (175 m2), Số MLS: 3280539
Liệt kê theo: Realty Executives Today
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 133