Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
ASTORIA, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 93
Kích cỡ lô đất: 4.628 foot vuông (430 m2)Số MLS: 3223680
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 2.608 foot vuông (242 m2), Số MLS: 3220921
Kích cỡ lô đất: 2.100 foot vuông (195 m2)Số MLS: 3263252
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 1.530 foot vuông (142 m2), Số MLS: 3250104
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2), Số MLS: 3259526
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.260 foot vuông (210 m2), Số MLS: 3247163
Phòng ngủ: 1, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Số MLS: 3194681
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Số MLS: 3249073
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ lô đất: 3.560 foot vuông (331 m2), Số MLS: 3257836
Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2)Số MLS: 3252093
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1.683 foot vuông (156 m2), Số MLS: 3259753
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 2.138 foot vuông (199 m2), Số MLS: 3262642
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 93