Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
ASTORIA, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 139
Phòng ngủ: 24, Phòng vệ sinh: 17, Kích cỡ lô đất: 4.506 foot vuông (419 m2), Số MLS: 3385241
Liệt kê theo: Blue Brick Real Estate
Phòng ngủ: 26, Phòng vệ sinh: 20, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3407753
Liệt kê theo: Realty Executives Today
Phòng ngủ: 23, Phòng vệ sinh: 20, Kích cỡ lô đất: 3.800 foot vuông (353 m2), Số MLS: 3402485
Liệt kê theo: House Hunt Realty Corp
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ lô đất: 4.320 foot vuông (401 m2), Số MLS: 3381751
Liệt kê theo: Compass Greater NY LLC
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 3.000 foot vuông (279 m2), Số MLS: 3430409
Liệt kê theo: Halvatzis Realty Inc
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3389165
Liệt kê theo: Greene Realty Group
Phòng ngủ: 19, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ lô đất: 2.350 foot vuông (218 m2), Số MLS: 3423913
Liệt kê theo: Century Homes Realty Group LLC
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 1.580 foot vuông (147 m2), Số MLS: 3426846
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Phòng ngủ: 18, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 2.800 foot vuông (260 m2), Số MLS: 3431126
Liệt kê theo: Keller Williams Landmark II
Phòng ngủ: 11, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 2.521 foot vuông (234 m2), Số MLS: 3400465
Liệt kê theo: Citi Zone Realty LLC
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ lô đất: 2.225 foot vuông (207 m2), Số MLS: 3376638
Liệt kê theo: Blue Brick Real Estate
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2), Số MLS: 3419851
Liệt kê theo: Halvatzis Realty Inc
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3430716
Liệt kê theo: Compass Greater NY LLC
Phòng ngủ: 11, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3429930
Liệt kê theo: Bouklis Group Marketing Corp
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 2.292 foot vuông (213 m2), Số MLS: 3421634
Liệt kê theo: Papp Realty
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 139