Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
ASTORIA, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 68
Kích cỡ lô đất: 4.628 foot vuông (430 m2)Số MLS: 3223680
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 2.608 foot vuông (242 m2), Số MLS: 3220921
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1.488 foot vuông (138 m2), Số MLS: 3236730
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2), Số MLS: 3226053
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 1.800 foot vuông (167 m2), Số MLS: 3232133
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1.674 foot vuông (156 m2), Số MLS: 3239659
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 1.760 foot vuông (164 m2), Số MLS: 3220609
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 1.600 foot vuông (149 m2), Số MLS: 3218330
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1.500 foot vuông (139 m2), Số MLS: 3229038
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 700 foot vuông (65,03 m2), Số MLS: 3162953
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 68