Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
HAMPTON BAYS, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 69
Kích cỡ lô đất: 0,96 dặm Anh (0,39 hecta)Số MLS: 3388800
Liệt kê theo: Corcoran
Kích cỡ lô đất: 0,96 dặm Anh (0,39 hecta)Số MLS: 3373043
Liệt kê theo: MCKENNASHEA LLC
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 0,82 dặm Anh (0,33 hecta), Số MLS: 3370270
Liệt kê theo: Michael Alexander Properties
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,95 dặm Anh (0,39 hecta), Số MLS: 3383195
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,46 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: 3394227
Liệt kê theo: Nest Seekers International LLC
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,75 dặm Anh (0,3 hecta), Số MLS: 3408128
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,4 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: 3403302
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,96 dặm Anh (0,39 hecta), Số MLS: 3383333
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ lô đất: 0,81 dặm Anh (0,33 hecta), Số MLS: 3405263
Liệt kê theo: Coldwell Banker Beau Hulse Rlt
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 0,34 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: 3407876
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,93 dặm Anh (0,38 hecta), Số MLS: 3408908
Liệt kê theo: Nest Seekers International LLC
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,51 dặm Anh (0,21 hecta), Số MLS: 3401346
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,94 dặm Anh (0,38 hecta), Số MLS: 3383316
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 3 dặm Anh (1,21 hecta), Số MLS: 3354110
Liệt kê theo: Century Homes Realty Group LLC
Kích cỡ lô đất: 0,97 dặm Anh (0,39 hecta)Số MLS: 3408146
Liệt kê theo: Island View Properties LLC
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 69