Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
HAMPTON BAYS, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 79
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,05 dặm Anh (0,42 hecta), Số MLS: 3544938
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Kích cỡ lô đất: 1,1 dặm Anh (0,45 hecta)Số MLS: 3503077
Liệt kê theo: Compass Greater NY LLC
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 1,28 dặm Anh (0,52 hecta), Số MLS: 3519893
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,46 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: 3457789
Liệt kê theo: Nest Seekers International LLC
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 0,76 dặm Anh (0,31 hecta), Số MLS: 3486934
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,86 dặm Anh (0,35 hecta), Số MLS: 3543340
Liệt kê theo: Compass Greater NY LLC
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 3492179
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,48 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: 3545055
Liệt kê theo: Shine Realty Group
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,2 dặm Anh (0,49 hecta), Số MLS: 3538447
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 0,48 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: 3527414
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,9 dặm Anh (0,36 hecta), Số MLS: 3530755
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Kích cỡ lô đất: 0,97 dặm Anh (0,39 hecta)Số MLS: 3408146
Liệt kê theo: Island View Properties LLC
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,59 dặm Anh (0,24 hecta), Số MLS: 3542177
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 0,86 dặm Anh (0,35 hecta), Số MLS: 3539125
Liệt kê theo: South Fork Realty
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 0,42 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: 3523670
Liệt kê theo: Coldwell Banker Reliable R E
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 79