Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
HAMPTON BAYS, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 76
Kích cỡ lô đất: 0,96 dặm Anh (0,39 hecta)Số MLS: 3261531
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,77 dặm Anh (0,31 hecta), Số MLS: 3272998
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,28 dặm Anh (0,52 hecta), Số MLS: 3286569
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2,96 dặm Anh (1,2 hecta), Số MLS: 3258273
Liệt kê theo: Coldwell Banker Beau Hulse Rlt
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Số MLS: 3315442
Liệt kê theo: Compass Greater NY LLC
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 2 dặm Anh (0,81 hecta), Số MLS: 3315105
Liệt kê theo: Coldwell Banker Beau Hulse Rlt
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,84 dặm Anh (0,34 hecta), Số MLS: 3296783
Liệt kê theo: Village Real Estate
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,32 dặm Anh (0,53 hecta), Số MLS: 3265714
Liệt kê theo: Valenti Realty Group LLC
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 1,45 dặm Anh (0,59 hecta), Số MLS: 3319565
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 0,36 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: 3280770
Liệt kê theo: Exit Realty Everyday
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh (0,09 hecta), Số MLS: 3192796
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ lô đất: 0,34 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: 3256361
Liệt kê theo: Corcoran
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 0,45 dặm Anh (0,18 hecta), Số MLS: 3306945
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 1,84 dặm Anh (0,74 hecta), Số MLS: 3313670
Liệt kê theo: Hampton Crossing R E LLC
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 0,95 dặm Anh (0,38 hecta), Số MLS: 3234238
Liệt kê theo: East End Luxury Ltd
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 76