Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
HAMPTON BAYS, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 72
Kích cỡ lô đất: 0,96 dặm Anh (0,39 hecta)Số MLS: 3388800
Liệt kê theo: Corcoran
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 0,76 dặm Anh (0,31 hecta), Số MLS: 3426439
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 0,55 dặm Anh (0,22 hecta), Số MLS: 3432709
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,4 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: 3403302
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,93 dặm Anh (0,38 hecta), Số MLS: 3383333
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,93 dặm Anh (0,38 hecta), Số MLS: 3408908
Liệt kê theo: Nest Seekers International LLC
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 0,34 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: 3407876
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,2 dặm Anh (0,49 hecta), Số MLS: 3427840
Liệt kê theo: Island View Properties LLC
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,51 dặm Anh (0,21 hecta), Số MLS: 3401346
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,94 dặm Anh (0,38 hecta), Số MLS: 3383316
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Kích cỡ lô đất: 0,97 dặm Anh (0,39 hecta)Số MLS: 3408146
Liệt kê theo: Island View Properties LLC
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 0,44 dặm Anh (0,18 hecta), Số MLS: 3414393
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Số MLS: 3402621
Liệt kê theo: Compass Greater NY LLC
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 0,94 dặm Anh (0,38 hecta), Số MLS: 3419082
Liệt kê theo: Coach Real Estate Assoc Inc
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,94 dặm Anh (0,38 hecta), Số MLS: 3384734
Liệt kê theo: Corcoran
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 72