Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
HAMPTON BAYS, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 32
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 0,82 dặm Anh (0,33 hecta), Số MLS: 3370270
Liệt kê theo: Michael Alexander Properties
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 6 dặm Anh (2,43 hecta), Số MLS: 3354110
Liệt kê theo: Century Homes Realty Group LLC
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 3371864
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 0,46 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: 3365443
Liệt kê theo: Coldwell Banker Beau Hulse Rlt
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,06 dặm Anh (0,43 hecta), Số MLS: 3332338
Liệt kê theo: Century 21 Castle R E Prop Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 0,55 dặm Anh (0,22 hecta), Số MLS: 3351315
Liệt kê theo: Brown Harris Stevens Hamptons
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 0,73 dặm Anh (0,3 hecta), Số MLS: 3355247
Liệt kê theo: Stubbins Real Estate
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 0,42 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: 3361912
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 0,49 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: 3351407
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 1,1 dặm Anh (0,45 hecta), Số MLS: 3346764
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 0,47 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: 3358959
Liệt kê theo: Flocee Realty Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 0,51 dặm Anh (0,21 hecta), Số MLS: 3363103
Liệt kê theo: Coldwell Banker Beau Hulse Rlt
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 3366155
Liệt kê theo: Flocee Realty Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,27 dặm Anh (0,51 hecta), Số MLS: 3360659
Liệt kê theo: Compass Greater NY LLC
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 0,73 dặm Anh (0,3 hecta), Số MLS: 3372360
Liệt kê theo: First Hampton Int'l Realty LLC
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 32