Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
HAMPTON BAYS, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 71
Kích cỡ lô đất: 0,96 dặm Anh (0,39 hecta)Số MLS: 3261531
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,77 dặm Anh (0,31 hecta), Số MLS: 3272998
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,28 dặm Anh (0,52 hecta), Số MLS: 3344586
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 1,07 dặm Anh (0,43 hecta), Số MLS: 3344201
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2,96 dặm Anh (1,2 hecta), Số MLS: 3258273
Liệt kê theo: Coldwell Banker Beau Hulse Rlt
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Số MLS: 3315442
Liệt kê theo: Compass Greater NY LLC
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,06 dặm Anh (0,43 hecta), Số MLS: 3332338
Liệt kê theo: Century 21 Castle R E Prop Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,32 dặm Anh (0,53 hecta), Số MLS: 3265714
Liệt kê theo: Valenti Realty Group LLC
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,01 dặm Anh (0,41 hecta), Số MLS: 3336534
Liệt kê theo: Century 21 Castle R E Prop Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 3321323
Liệt kê theo: Corcoran
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,69 dặm Anh (0,28 hecta), Số MLS: 3342637
Liệt kê theo: Corcoran
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 0,97 dặm Anh (0,39 hecta), Số MLS: 3325419
Liệt kê theo: Brown Harris Stevens Hamptons
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 8.276 foot vuông (769 m2), Số MLS: 3343055
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 1,1 dặm Anh (0,45 hecta), Số MLS: 3346764
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 1,84 dặm Anh (0,74 hecta), Số MLS: 3313670
Liệt kê theo: Hampton Crossing R E LLC
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 71