Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
GLEN COVE, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 71
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 8,62 dặm Anh (3,49 hecta), Số MLS: 3349696
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,5 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: 3432540
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 0,7 dặm Anh (0,28 hecta), Số MLS: 3470884
Liệt kê theo: Compass Greater NY LLC
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Số MLS: 3482280
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Số MLS: 3418148
Liệt kê theo: Compass Greater NY LLC
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,86 dặm Anh (0,35 hecta), Số MLS: 3418070
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 0,49 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: 3471982
Liệt kê theo: Keller Williams Realty Greater
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Số MLS: 3468210
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Số MLS: 3445731
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,37 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: 3409470
Liệt kê theo: Realty Connect USA L I Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,53 dặm Anh (0,21 hecta), Số MLS: 3463606
Liệt kê theo: East Coast REALTORS Inc
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Số MLS: 3464957
Liệt kê theo: Compass Greater NY LLC
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,49 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: 3469795
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,34 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: 3479091
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Số MLS: 3478239
Liệt kê theo: Signature Premier Properties
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 71