Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
GLEN COVE, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 96
Phòng ngủ: 12, Phòng vệ sinh: 9, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 16,4 dặm Anh (6,64 hecta), Số MLS: 3269957
Liệt kê theo: Jeffrey Avo Uvezian Inc
Phòng ngủ: 27, Phòng vệ sinh: 12, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6,4 dặm Anh (2,59 hecta), Số MLS: 3269994
Liệt kê theo: Jeffrey Avo Uvezian Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,44 dặm Anh (0,18 hecta), Số MLS: 3269030
Liệt kê theo: BERKSHIRE HATHAWAY
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2,61 dặm Anh (1,05 hecta), Số MLS: 3287127
Liệt kê theo: Daniel Gale Assoc Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,5 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: 3247773
Liệt kê theo: Daniel Gale Real Estate
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 0,57 dặm Anh (0,23 hecta), Số MLS: 3263517
Liệt kê theo: NY Space Finders Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1 dặm Anh (0,4 hecta), Số MLS: 3302752
Liệt kê theo: BERKSHIRE HATHAWAY
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 5,81 dặm Anh (2,35 hecta), Số MLS: 3248686
Liệt kê theo: Daniel Gale Great Neck LLC
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Số MLS: 3269255
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,6 dặm Anh (0,24 hecta), Số MLS: 3301686
Liệt kê theo: BERKSHIRE HATHAWAY
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,92 dặm Anh (0,78 hecta), Số MLS: 3247969
Liệt kê theo: Daniel Gale Associates Inc
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,46 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: 3289017
Liệt kê theo: Compass Greater NY LLC
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,82 dặm Anh (0,74 hecta), Số MLS: 3276096
Liệt kê theo: Engel & Volkers Long Beach NY
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Số MLS: 3269253
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,57 dặm Anh (0,23 hecta), Số MLS: 3285109
Liệt kê theo: Compass Greater NY LLC
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 96