Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
GLEN COVE, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 66
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 8,62 dặm Anh (3,49 hecta), Số MLS: 3349696
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 20, Phòng vệ sinh: 12, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6,4 dặm Anh (2,59 hecta), Số MLS: 3341709
Liệt kê theo: Compass Greater NY LLC
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,44 dặm Anh (0,18 hecta), Số MLS: 3388917
Liệt kê theo: B Square Realty Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1 dặm Anh (0,4 hecta), Số MLS: 3381552
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Số MLS: 3386305
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,91 dặm Anh (0,77 hecta), Số MLS: 3350522
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,92 dặm Anh (0,78 hecta), Số MLS: 3390803
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Số MLS: 3387288
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Số MLS: 3369440
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 0,49 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: 3364282
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,46 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: 3401081
Liệt kê theo: Glen Key Realty Ltd
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,46 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: 3397039
Liệt kê theo: Integrity Core Realty
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Số MLS: 3366496
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Số MLS: 3354149
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,82 dặm Anh (0,74 hecta), Số MLS: 3276096
Liệt kê theo: Engel & Volkers Long Beach NY
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 66