Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
GLEN COVE, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 53
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 8,62 dặm Anh (3,49 hecta), Số MLS: 3349696
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 10, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ lô đất: 3,2 dặm Anh (1,29 hecta), Số MLS: 3535263
Liệt kê theo: Compass Greater NY LLC
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Số MLS: 3524676
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,42 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: 3543490
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,94 dặm Anh (0,79 hecta), Số MLS: 3539310
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 5.281 foot vuông (491 m2), Số MLS: 3551271
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Số MLS: 3523790
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Số MLS: 3502445
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,48 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: 3546315
Liệt kê theo: Pinnacle R E Consulting Inc
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2,07 dặm Anh (0,84 hecta), Số MLS: 3535963
Liệt kê theo: Lin Pan Realty Group LLC
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Số MLS: 3541464
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 0,49 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: 3550240
Liệt kê theo: Jamie Realty Group
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Số MLS: 3523734
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Số MLS: 3464957
Liệt kê theo: Compass Greater NY LLC
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 1,1 dặm Anh (0,45 hecta), Số MLS: 3545432
Liệt kê theo: Coldwell Banker American Homes
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 53