Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
GLEN COVE, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 66
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 8,62 dặm Anh (3,49 hecta), Số MLS: 3349696
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,5 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: 3432540
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Kích cỡ lô đất: 0,5 dặm Anh (0,2 hecta)Số MLS: 3429148
Liệt kê theo: Compass Greater NY LLC
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Số MLS: 3386305
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 0,73 dặm Anh (0,3 hecta), Số MLS: 3439313
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,86 dặm Anh (0,35 hecta), Số MLS: 3418070
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Số MLS: 3418148
Liệt kê theo: Compass Greater NY LLC
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Số MLS: 3387288
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 0,49 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: 3364282
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Số MLS: 3369440
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,37 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: 3409470
Liệt kê theo: Realty Connect USA L I Inc
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Số MLS: 3354149
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Số MLS: 3445731
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Số MLS: 3445707
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.480 foot vuông (509 m2), Số MLS: 3440414
Liệt kê theo: Compass Greater NY LLC
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 66