Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
LONG BEACH, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 155
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 9.135 foot vuông (849 m2), Số MLS: 3340631
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.300 foot vuông (399 m2), Số MLS: 3353437
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 3.000 foot vuông (279 m2), Số MLS: 3337171
Liệt kê theo: Coldwell Banker American Homes
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.330 foot vuông (495 m2), Số MLS: 3348924
Liệt kê theo: Petrey Real Estate
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.800 foot vuông (539 m2), Số MLS: 3301161
Liệt kê theo: Paul Gold Real Estate Inc
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,68 dặm Anh (0,28 hecta), Số MLS: 3345622
Liệt kê theo: Core Long Island LLC
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 4.120 foot vuông (383 m2), Số MLS: 3299915
Liệt kê theo: Beach West Realty Corp
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.400 foot vuông (502 m2), Số MLS: 3308447
Liệt kê theo: Verdeschi & Walsh Realty LLC
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.880 foot vuông (453 m2), Số MLS: 3339120
Liệt kê theo: Realty Connect USA LLC
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,68 dặm Anh (0,28 hecta), Số MLS: 3319845
Liệt kê theo: Realty Connect USA LLC
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2,2 dặm Anh (0,89 hecta), Số MLS: 3343358
Liệt kê theo: Compass Greater NY LLC
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 7.140 foot vuông (663 m2), Số MLS: 3348406
Liệt kê theo: Coldwell Banker American Homes
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 5.500 foot vuông (511 m2), Số MLS: 3315819
Liệt kê theo: Verdeschi & Walsh Realty LLC
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,32 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: 3353119
Liệt kê theo: Fresh Start Properties LLC
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,42 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: 3321451
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 155