Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
LONG BEACH, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 123
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 10.000 foot vuông (929 m2), Số MLS: 3375579
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 9.135 foot vuông (849 m2), Số MLS: 3340631
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 8.000 foot vuông (743 m2), Số MLS: 3380695
Liệt kê theo: Topper Realty Corp
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 0,4 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: 3363758
Liệt kê theo: Coldwell Banker American Homes
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 10.000 foot vuông (929 m2), Số MLS: 3385469
Liệt kê theo: Nest Seekers LLC
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.800 foot vuông (539 m2), Số MLS: 3301161
Liệt kê theo: Paul Gold Real Estate Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 10.000 foot vuông (929 m2), Số MLS: 3393487
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 4.120 foot vuông (383 m2), Số MLS: 3388028
Liệt kê theo: RE/MAX Beach West
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.880 foot vuông (453 m2), Số MLS: 3339120
Liệt kê theo: Realty Connect USA LLC
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 4.350 foot vuông (404 m2), Số MLS: 3379890
Liệt kê theo: Stonegate Real Estate
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Số MLS: 3393046
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2,2 dặm Anh (0,89 hecta), Số MLS: 3343358
Liệt kê theo: Compass Greater NY LLC
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 5.500 foot vuông (511 m2), Số MLS: 3315819
Liệt kê theo: Verdeschi & Walsh Realty LLC
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3394749
Liệt kê theo: Petrey Real Estate
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3383855
Liệt kê theo: Signature Premier Properties
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 123