Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
LONG BEACH, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 111
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 9.135 foot vuông (849 m2), Số MLS: 3428913
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.400 foot vuông (502 m2), Số MLS: 3475049
Liệt kê theo: BERKSHIRE HATHAWAY
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 7.809 foot vuông (725 m2), Số MLS: 3424007
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 3.000 foot vuông (279 m2), Số MLS: 3431854
Liệt kê theo: C21 Verdeschi & Walsh Realty
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 9.920 foot vuông (922 m2), Số MLS: 3469066
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 0,68 dặm Anh (0,28 hecta), Số MLS: 3454125
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 7.740 foot vuông (719 m2), Số MLS: 3461410
Liệt kê theo: RE/MAX Beach West
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,42 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: 3478762
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 5.820 foot vuông (541 m2), Số MLS: 3479747
Liệt kê theo: Coach REALTORS Fennessy Assoc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 3.600 foot vuông (334 m2), Số MLS: 3466910
Liệt kê theo: BERKSHIRE HATHAWAY
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.700 foot vuông (251 m2), Số MLS: 3476301
Liệt kê theo: C21 Verdeschi & Walsh Realty
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3482629
Liệt kê theo: Paul Gold Real Estate Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 3.699 foot vuông (344 m2), Số MLS: 3477210
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 1.800 foot vuông (167 m2), Số MLS: 3428307
Liệt kê theo: Realty Connect USA LLC
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 6.900 foot vuông (641 m2), Số MLS: 3477239
Liệt kê theo: BERKSHIRE HATHAWAY
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 111