Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
LONG BEACH, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 156
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ lô đất: 0,35 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: 3318781
Liệt kê theo: BERKSHIRE HATHAWAY
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3295301
Liệt kê theo: Paul Gold Real Estate Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.800 foot vuông (539 m2), Số MLS: 3301161
Liệt kê theo: Paul Gold Real Estate Inc
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Số MLS: 3272495
Liệt kê theo: Beach West Realty Corp
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 4.120 foot vuông (383 m2), Số MLS: 3299915
Liệt kê theo: Beach West Realty Corp
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.880 foot vuông (453 m2), Số MLS: 3242614
Liệt kê theo: Realty Connect USA LLC
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.400 foot vuông (502 m2), Số MLS: 3308447
Liệt kê theo: Verdeschi & Walsh Realty LLC
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,68 dặm Anh (0,28 hecta), Số MLS: 3319845
Liệt kê theo: Realty Connect USA LLC
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,42 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: 3321451
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3244231
Liệt kê theo: Century 21 American Homes
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 5.500 foot vuông (511 m2), Số MLS: 3315819
Liệt kê theo: Verdeschi & Walsh Realty LLC
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,55 dặm Anh (0,22 hecta), Số MLS: 3309341
Liệt kê theo: Greene Realty Group
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 8.700 foot vuông (808 m2), Số MLS: 3292824
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 5.600 foot vuông (520 m2), Số MLS: 3209040
Liệt kê theo: Verdeschi & Walsh Realty LLC
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2), Số MLS: 3332379
Liệt kê theo: Topper Realty Corp
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 156