Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
LONG BEACH, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 114
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 9.135 foot vuông (849 m2), Số MLS: 3428913
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 8.000 foot vuông (743 m2), Số MLS: 3380695
Liệt kê theo: Topper Realty Corp
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 7.809 foot vuông (725 m2), Số MLS: 3424007
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 3.000 foot vuông (279 m2), Số MLS: 3431854
Liệt kê theo: Verdeschi & Walsh Realty LLC
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 10.000 foot vuông (929 m2), Số MLS: 3423582
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 11, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 10.000 foot vuông (929 m2), Số MLS: 3430679
Liệt kê theo: BERKSHIRE HATHAWAY
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 3.699 foot vuông (344 m2), Số MLS: 3422601
Liệt kê theo: Realty Connect USA LLC
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 8.000 foot vuông (743 m2), Số MLS: 3401714
Liệt kê theo: Gull Realty Inc
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 5.500 foot vuông (511 m2), Số MLS: 3315819
Liệt kê theo: Verdeschi & Walsh Realty LLC
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 1.800 foot vuông (167 m2), Số MLS: 3428307
Liệt kê theo: Realty Connect USA LLC
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3367790
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 1.800 foot vuông (167 m2), Số MLS: 3423422
Liệt kê theo: Keller Williams Legendary
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3432260
Liệt kê theo: Diamond Living Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3427814
Liệt kê theo: RE/MAX Beach West
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 3.420 foot vuông (318 m2), Số MLS: 3385177
Liệt kê theo: LAFFEY REAL ESTATE
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 114