Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
LONG BEACH, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 142
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ lô đất: 0,35 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: 3219700
Liệt kê theo: Century 21 American Homes
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.300 foot vuông (492 m2), Số MLS: 3225589
Liệt kê theo: Beach West Realty Corp
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3295301
Liệt kê theo: Paul Gold Real Estate Inc
Phòng ngủ: 16, Phòng vệ sinh: 10, Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 2984615
Liệt kê theo: Beach West Realty Corp
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Số MLS: 3043117
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3277142
Liệt kê theo: Beach West Realty Corp
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 9.920 foot vuông (922 m2), Số MLS: 3228779
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.800 foot vuông (539 m2), Số MLS: 3301161
Liệt kê theo: Paul Gold Real Estate Inc
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Số MLS: 3272495
Liệt kê theo: Beach West Realty Corp
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 4.120 foot vuông (383 m2), Số MLS: 3299915
Liệt kê theo: Beach West Realty Corp
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.880 foot vuông (453 m2), Số MLS: 3242614
Liệt kê theo: Realty Connect USA LLC
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 3.200 foot vuông (297 m2), Số MLS: 3289698
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 8.700 foot vuông (808 m2), Số MLS: 3292824
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.700 foot vuông (530 m2), Số MLS: 3290479
Liệt kê theo: BERKSHIRE HATHAWAY
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3244231
Liệt kê theo: Century 21 American Homes
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 142