Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
SOUTHAMPTON, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 67
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,52 dặm Anh (0,21 hecta), Số MLS: 3530447
Liệt kê theo: Nest Seekers International LLC
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ lô đất: 0,49 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: 3509049
Liệt kê theo: The Agency Northshore NY
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 9, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ lô đất: 0,93 dặm Anh (0,38 hecta), Số MLS: 3483158
Liệt kê theo: Utopia Real Estate
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,99 dặm Anh (0,4 hecta), Số MLS: 3511159
Liệt kê theo: Sothebys Int'l Realty Hamptons
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,61 dặm Anh (0,25 hecta), Số MLS: 3526874
Liệt kê theo: Nest Seekers International LLC
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,61 dặm Anh (0,25 hecta), Số MLS: 3527261
Liệt kê theo: Sothebys Int'l Realty Hamptons
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,41 dặm Anh (0,57 hecta), Số MLS: 3499264
Liệt kê theo: Coldwell Banker Reliable R E
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 9, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 2,01 dặm Anh (0,81 hecta), Số MLS: 3520546
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 1,5 dặm Anh (0,61 hecta), Số MLS: 3487209
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,92 dặm Anh (0,37 hecta), Số MLS: 3525019
Liệt kê theo: Compass Greater NY LLC
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,57 dặm Anh (0,23 hecta), Số MLS: 3476321
Liệt kê theo: Coldwell Banker Reliable R E
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,41 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: 3526743
Liệt kê theo: Coldwell Banker Reliable R E
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,85 dặm Anh (0,34 hecta), Số MLS: 3468874
Liệt kê theo: Katherine Kapeleris
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 9, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,15 dặm Anh (0,47 hecta), Số MLS: 3487982
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,57 dặm Anh (0,23 hecta), Số MLS: 3492544
Liệt kê theo: Coldwell Banker Reliable R E
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 67