Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
SOUTHAMPTON, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 67
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 5,53 dặm Anh (2,24 hecta), Số MLS: 3421218
Liệt kê theo: Nest Seekers International LLC
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 1,5 dặm Anh (0,61 hecta), Số MLS: 3438534
Liệt kê theo: Nest Seekers International LLC
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 1,7 dặm Anh (0,69 hecta), Số MLS: 3399873
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 0,93 dặm Anh (0,38 hecta), Số MLS: 3444267
Liệt kê theo: Utopia Real Estate
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 1,07 dặm Anh (0,43 hecta), Số MLS: 3371504
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 10, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ lô đất: 0,43 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: 3407166
Liệt kê theo: Corcoran
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ lô đất: 0,49 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: 3426798
Liệt kê theo: Compass Greater NY LLC
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,41 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: 3424367
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 0,48 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: 3418939
Liệt kê theo: Corcoran
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 0,34 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: 3444307
Liệt kê theo: Brown Harris Stevens Hamptons
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 2 dặm Anh (0,81 hecta), Số MLS: 3375968
Liệt kê theo: Corcoran
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,61 dặm Anh (0,25 hecta), Số MLS: 3421651
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 0,56 dặm Anh (0,23 hecta), Số MLS: 3440090
Liệt kê theo: Corcoran
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,48 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: 3404075
Liệt kê theo: Corcoran
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,37 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: 3411011
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 67