Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
SOUTHAMPTON, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 48
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,94 dặm Anh (0,38 hecta), Số MLS: 3464562
Liệt kê theo: Brown Harris Stevens Hamptons
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 9, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ lô đất: 0,93 dặm Anh (0,38 hecta), Số MLS: 3483158
Liệt kê theo: Utopia Real Estate
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,35 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: 3380082
Liệt kê theo: Nest Seekers International LLC
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,57 dặm Anh (0,23 hecta), Số MLS: 3476321
Liệt kê theo: Coldwell Banker Reliable R E
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh (0,09 hecta), Số MLS: 3425512
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,85 dặm Anh (0,34 hecta), Số MLS: 3468874
Liệt kê theo: Katherine Kapeleris
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 1,6 dặm Anh (0,65 hecta), Số MLS: 3343882
Liệt kê theo: Brown Harris Stevens Hamptons
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 1,29 dặm Anh (0,52 hecta), Số MLS: 3460595
Liệt kê theo: Brown Harris Stevens Hamptons
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,41 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: 3437843
Liệt kê theo: Coldwell Banker Reliable R E
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,05 dặm Anh (0,42 hecta), Số MLS: 3467522
Liệt kê theo: Nest Seekers International LLC
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,63 dặm Anh (0,25 hecta), Số MLS: 3471752
Liệt kê theo: Compass Greater NY LLC
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,48 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: 3471673
Liệt kê theo: Brown Harris Stevens Hamptons
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 0,33 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: 3463994
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 0,59 dặm Anh (0,24 hecta), Số MLS: 3479531
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,4 dặm Anh (0,57 hecta), Số MLS: 3478312
Liệt kê theo: Brown Harris Stevens Hamptons
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 48