Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
FOREST HILLS, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 292
Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh (0,09 hecta)Số MLS: 3549676
Liệt kê theo: Exit Realty First Choice
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.242 foot vuông (580 m2), Số MLS: 3541599
Liệt kê theo: Nest Seekers LLC
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3517196
Liệt kê theo: New Group Realty Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3528796
Liệt kê theo: RE/MAX 1st Choice
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3540322
Liệt kê theo: NY Empire Real Estate
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 4.925 foot vuông (458 m2), Số MLS: 3548581
Liệt kê theo: Resource Realty Group
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 5.299 foot vuông (492 m2), Số MLS: 3519104
Liệt kê theo: EXP Realty
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 6.242 foot vuông (580 m2), Số MLS: 3554299
Liệt kê theo: Dom Realty of NY Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 5.075 foot vuông (471 m2), Số MLS: 3548611
Liệt kê theo: Resource Realty Group
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 5.075 foot vuông (471 m2), Số MLS: 3550263
Liệt kê theo: Resource Realty Group
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 3.508 foot vuông (326 m2), Số MLS: 3538216
Liệt kê theo: NY Metro Realty Group Ltd
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 2.600 foot vuông (242 m2), Số MLS: 3534628
Liệt kê theo: Olam Realty Group
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 3.417 foot vuông (317 m2), Số MLS: 3552199
Liệt kê theo: Keller Williams Realty Greater
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.900 foot vuông (269 m2), Số MLS: 3543994
Liệt kê theo: EXP Realty
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Số MLS: 3517597
Liệt kê theo: Voro LLC
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 292