Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
FOREST HILLS, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 394
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.500 foot vuông (604 m2), Số MLS: 3254488
Liệt kê theo: Cross Island Realty One Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3407190
Liệt kê theo: NY Empire Real Estate
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3411777
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.700 foot vuông (251 m2), Số MLS: 3423036
Liệt kê theo: Mitra Hakimi Realty Group LLC
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3431976
Liệt kê theo: Dom Realty of NY Inc
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3372068
Liệt kê theo: NY Empire Real Estate
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.922 foot vuông (550 m2), Số MLS: 3413777
Liệt kê theo: EXP Realty
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.759 foot vuông (256 m2), Số MLS: 3426833
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 3.942 foot vuông (366 m2), Số MLS: 3433870
Liệt kê theo: Expert Realty
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Số MLS: 3422322
Liệt kê theo: Keller WIlliams Realty Liberty
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3419675
Liệt kê theo: Olam Realty Group
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 2.835 foot vuông (263 m2), Số MLS: 3385772
Liệt kê theo: ListWithFreedom.Com
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 4.939 foot vuông (459 m2), Số MLS: 3409913
Liệt kê theo: Exit All Seasons Realty
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Số MLS: 3276224
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1.303 foot vuông (121 m2), Số MLS: 3396173
Liệt kê theo: APRE Inc
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 394