Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
FOREST HILLS, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 352
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 7.500 foot vuông (697 m2), Số MLS: 3447424
Liệt kê theo: Dom Realty of NY Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.500 foot vuông (604 m2), Số MLS: 3254488
Liệt kê theo: Cross Island Realty One Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3447026
Liệt kê theo: Dom Realty of NY Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3407190
Liệt kê theo: NY Empire Real Estate
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 5.299 foot vuông (492 m2), Số MLS: 3476801
Liệt kê theo: Century Homes Realty Group LLC
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3372068
Liệt kê theo: NY Empire Real Estate
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3476349
Liệt kê theo: EXP Realty
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3479325
Liệt kê theo: NY Empire Real Estate
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.735 foot vuông (440 m2), Số MLS: 3473517
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 4.939 foot vuông (459 m2), Số MLS: 3409913
Liệt kê theo: Exit All Seasons Realty
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 2.835 foot vuông (263 m2), Số MLS: 3479475
Liệt kê theo: Exit Realty First Choice
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Số MLS: 3276224
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3480709
Liệt kê theo: EXP Realty
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3461363
Liệt kê theo: Century Homes Realty Group LLC
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 1.584 foot vuông (147 m2), Số MLS: 3475730
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 352