Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
FOREST HILLS, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 303
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 7.500 foot vuông (697 m2), Số MLS: 3447424
Liệt kê theo: Dom Realty of NY Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3447026
Liệt kê theo: Dom Realty of NY Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.500 foot vuông (604 m2), Số MLS: 3254488
Liệt kê theo: Cross Island Realty One Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3407190
Liệt kê theo: NY Empire Real Estate
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3411777
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3431976
Liệt kê theo: Dom Realty of NY Inc
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3372068
Liệt kê theo: NY Empire Real Estate
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.700 foot vuông (251 m2), Số MLS: 3423036
Liệt kê theo: Mitra Hakimi Realty Group LLC
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 5.016 foot vuông (466 m2), Số MLS: 3438706
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 2.835 foot vuông (263 m2), Số MLS: 3385772
Liệt kê theo: ListWithFreedom.Com
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 4.939 foot vuông (459 m2), Số MLS: 3409913
Liệt kê theo: Exit All Seasons Realty
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Số MLS: 3276224
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1.800 foot vuông (167 m2), Số MLS: 3443171
Liệt kê theo: SBNY RE
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 1.350 foot vuông (125 m2), Số MLS: 3443703
Liệt kê theo: Voro LLC
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3425978
Liệt kê theo: Modern Spaces Love Your Place
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 303