Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
FOREST HILLS, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 395
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.500 foot vuông (604 m2), Số MLS: 3254488
Liệt kê theo: Cross Island Realty One Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 9.504 foot vuông (883 m2), Số MLS: 3373760
Liệt kê theo: E Realty International Corp
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 8.700 foot vuông (808 m2), Số MLS: 3380030
Liệt kê theo: Exit Realty First Choice
Phòng ngủ: 14, Phòng vệ sinh: 10, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 3.358 foot vuông (312 m2), Số MLS: 3380819
Liệt kê theo: B Square Realty Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3390270
Liệt kê theo: Benjamin Realty Since 1980
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3388879
Liệt kê theo: EXP Realty
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3372068
Liệt kê theo: NY Empire Real Estate
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1.303 foot vuông (121 m2), Số MLS: 3396173
Liệt kê theo: APRE Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 2.835 foot vuông (263 m2), Số MLS: 3385772
Liệt kê theo: ListWithFreedom.Com
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2), Số MLS: 3363666
Liệt kê theo: True Homes Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Số MLS: 3276224
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 2.360 foot vuông (219 m2), Số MLS: 3306903
Liệt kê theo: Astor Brokerage Ltd
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2), Số MLS: 3338109
Liệt kê theo: Voro LLC
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.850 foot vuông (265 m2), Số MLS: 3387178
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 3.000 foot vuông (279 m2), Số MLS: 3380647
Liệt kê theo: Expert Realty
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 395