Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
FOREST HILLS, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 427
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.500 foot vuông (604 m2), Số MLS: 3254488
Liệt kê theo: Cross Island Realty One Inc
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 8.000 foot vuông (743 m2), Số MLS: 3317500
Liệt kê theo: SBNY RE
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Số MLS: 3341038
Liệt kê theo: Brown Harris Stvns Forest Hill
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.250 foot vuông (581 m2), Số MLS: 3301849
Liệt kê theo: NY Empire Real Estate
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3219690
Liệt kê theo: NY Empire Real Estate
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.588 foot vuông (426 m2), Số MLS: 3342947
Liệt kê theo: Brown Harris Stvns Forest Hill
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 6.300 foot vuông (585 m2), Số MLS: 3306762
Liệt kê theo: East Coast REALTORS Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3307506
Liệt kê theo: Dom Realty of NY Inc
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3338236
Liệt kê theo: SBNY RE
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 2.288 foot vuông (213 m2), Số MLS: 3313865
Liệt kê theo: RE/MAX Team
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 8.027 foot vuông (746 m2), Số MLS: 3334709
Liệt kê theo: Zanetis Properties LLC
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3319523
Liệt kê theo: NY Empire Real Estate
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Số MLS: 3276224
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 5.500 foot vuông (511 m2), Số MLS: 3326652
Liệt kê theo: Dom Realty of NY Inc
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.095 foot vuông (380 m2), Số MLS: 3329747
Liệt kê theo: SBNY RE
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 427