Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
Tất cả các loại tàisản
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 20371
Phòng ngủ: 18, Phòng vệ sinh: 24, Phòng vệ sinh không tắm: 8, Kích cỡ lô đất: 8,08 dặm Anh (3,27 hecta), Số MLS: 3248175
Phòng ngủ: 13, Phòng vệ sinh: 10, Phòng vệ sinh không tắm: 4, Số MLS: 3195496
Kích cỡ lô đất: 6.736 foot vuông (626 m2)Số MLS: 3242820
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 10, Số MLS: 3135842
Kích cỡ lô đất: 0,56 dặm Anh (0,23 hecta)Số MLS: 3211434
Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2)Số MLS: 3190978
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 9, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ lô đất: 108 dặm Anh (43,72 hecta), Số MLS: 3254685
Phòng ngủ: 14, Phòng vệ sinh: 16, Phòng vệ sinh không tắm: 4, Kích cỡ lô đất: 3,25 dặm Anh (1,31 hecta), Số MLS: 3243220
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 9, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 7,11 dặm Anh (2,88 hecta), Số MLS: 3165949
Phòng ngủ: 16, Phòng vệ sinh: 12, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Số MLS: 3199112
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Số MLS: 3177992
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 9, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 3249281
Kích cỡ lô đất: 0,32 dặm Anh (0,13 hecta)Số MLS: 3219927
Kích cỡ lô đất: 5.326 foot vuông (495 m2)Số MLS: 3238419
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 12, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 2,3 dặm Anh (0,93 hecta), Số MLS: 3217640
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 20371