Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
RAMAPO, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 204
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 9, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 0,77 dặm Anh (0,31 hecta), Số MLS: 6305705
Liệt kê theo: Rodeo Realty Inc
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,83 dặm Anh (0,34 hecta), Số MLS: 6310268
Liệt kê theo: eXp Realty
Phòng ngủ: 11, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 8,2 dặm Anh (3,32 hecta), Số MLS: 6318745
Liệt kê theo: Keller Williams Valley Realty
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6,1 dặm Anh (2,47 hecta), Số MLS: 6310129
Liệt kê theo: Platinum Realty Associates
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 0,56 dặm Anh (0,23 hecta), Số MLS: 6309055
Liệt kê theo: Platinum Realty Associates
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2,78 dặm Anh (1,13 hecta), Số MLS: 6315556
Liệt kê theo: Platinum Realty Associates
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 1,37 dặm Anh (0,55 hecta), Số MLS: 6282952
Liệt kê theo: Q Home Sales
Phòng ngủ: 13, Phòng vệ sinh: 12, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 0,93 dặm Anh (0,38 hecta), Số MLS: 6290780
Liệt kê theo: United Realty NY Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 0,47 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: 6311980
Liệt kê theo: Keller Williams Hudson Valley
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 0,58 dặm Anh (0,23 hecta), Số MLS: 6304944
Liệt kê theo: Keller Williams Hudson Valley
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,34 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: 6316809
Liệt kê theo: Rodeo Realty Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,1 dặm Anh (0,45 hecta), Số MLS: 6314713
Liệt kê theo: Keller Williams Realty
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ lô đất: 0,77 dặm Anh (0,31 hecta), Số MLS: 6294360
Liệt kê theo: Mark One Real Estate
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Số MLS: 6316736
Liệt kê theo: Rodeo Realty Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 8,3 dặm Anh (3,36 hecta), Số MLS: 6306746
Liệt kê theo: Tuxedo Hudson Realty Corp
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 204