Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
ORANGETOWN, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 82
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 13 dặm Anh (5,26 hecta), Số MLS: 6304929
Liệt kê theo: Ellis Sotheby's Intl Realty
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 1,4 dặm Anh (0,57 hecta), Số MLS: 6244553
Liệt kê theo: Ellis Sotheby's Intl Realty
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,2 dặm Anh (0,49 hecta), Số MLS: 6309806
Liệt kê theo: Ellis Sotheby's Intl Realty
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,64 dặm Anh (0,26 hecta), Số MLS: 6292010
Liệt kê theo: Corcoran Baer & McIntosh
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 7,32 dặm Anh (2,96 hecta), Số MLS: 6269492
Liệt kê theo: Christie's Int. Real Estate
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ lô đất: 5,5 dặm Anh (2,23 hecta), Số MLS: 6312454
Liệt kê theo: eXp Realty
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 3,7 dặm Anh (1,5 hecta), Số MLS: 6220154
Liệt kê theo: Imagine Properties NY
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,11 dặm Anh (0,45 hecta), Số MLS: 6269678
Liệt kê theo: Coldwell Banker Realty
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,99 dặm Anh (0,4 hecta), Số MLS: 6269654
Liệt kê theo: Coldwell Banker Realty
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2,4 dặm Anh (0,97 hecta), Số MLS: 6241154
Liệt kê theo: Christie's Int. Real Estate
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5,76 dặm Anh (2,33 hecta), Số MLS: 6307211
Liệt kê theo: Corcoran Baer & McIntosh
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 0,99 dặm Anh (0,4 hecta), Số MLS: 6303726
Liệt kê theo: Howard Hanna Rand Realty
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,9 dặm Anh (0,36 hecta), Số MLS: 6306904
Liệt kê theo: Ellis Sotheby's Intl Realty
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 0,49 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: 6291592
Liệt kê theo: Howard Hanna Rand Realty
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 3 foot vuông (0,28 m2), Số MLS: 6248749
Liệt kê theo: Prominent Properties Sotheby's
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 82