Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
WHITE PLAINS, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 3 của 3
  • 1
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.970 foot vuông (462 m2), Số MLS: 3271335
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.250 foot vuông (209 m2), Số MLS: 3284622
Các bảng liệt kê 1 - 3 của 3
  • 1