Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
WHITE PLAINS, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 102
Phòng ngủ: 22, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 6, Kích cỡ lô đất: 0,46 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: 6310141
Liệt kê theo: William Raveis Real Estate
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Số MLS: 6275773
Liệt kê theo: Christie's Int. Real Estate
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Số MLS: 6317135
Liệt kê theo: Houlihan Lawrence Inc.
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Số MLS: 6255103
Liệt kê theo: Julia B Fee Sothebys Int. Rlty
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Số MLS: 6091162
Liệt kê theo: Houlihan Lawrence Inc.
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.614 foot vuông (243 m2), Số MLS: 6305822
Liệt kê theo: Mary Jane Pastor Realty
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Số MLS: 6316319
Liệt kê theo: Christie's Int. Real Estate
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 6313775
Liệt kê theo: Keller Williams Realty Group
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 0,44 dặm Anh (0,18 hecta), Số MLS: 6289695
Liệt kê theo: Houlihan Lawrence Inc.
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 0,56 dặm Anh (0,23 hecta), Số MLS: 6318036
Liệt kê theo: Julia B Fee Sothebys Int. Rlty
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,67 dặm Anh (0,27 hecta), Số MLS: 6295816
Liệt kê theo: Nestedge Realty
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Số MLS: 6309183
Liệt kê theo: Houlihan Lawrence Inc.
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Số MLS: 6310339
Liệt kê theo: Corcoran Legends Realty
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 1 dặm Anh (0,4 hecta), Số MLS: 6307719
Liệt kê theo: Houlihan Lawrence Inc.
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.614 foot vuông (243 m2), Số MLS: 6306390
Liệt kê theo: Houlihan Lawrence Inc.
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 102