Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
GREENBURGH, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 4 của 4
  • 1
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 51 foot vuông (4,74 m2), Số MLS: 3248210
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3249864
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.007 foot vuông (186 m2), Số MLS: 3270128
Các bảng liệt kê 1 - 4 của 4
  • 1