Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
THOMPSON, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 93
Phòng ngủ: 12, Phòng vệ sinh: 10, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 30 dặm Anh (12,14 hecta), Số MLS: 6311954
Liệt kê theo: Rhulen Realty Group LLC
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 70,09 dặm Anh (28,36 hecta), Số MLS: 6268741
Liệt kê theo: The Maxx Group LLC
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 6.400 foot vuông (595 m2), Số MLS: 3558388
Liệt kê theo: Island Advantage Realty LLC
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 9.000 foot vuông (836 m2), Số MLS: 6316532
Liệt kê theo: Houlihan Lawrence Inc.
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,55 dặm Anh (0,22 hecta), Số MLS: 6300577
Liệt kê theo: J. Morreale, LTD
Phòng ngủ: 16, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ lô đất: 8.002 foot vuông (743 m2), Số MLS: 6313478
Liệt kê theo: Keller Williams Hudson Valley
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Số MLS: 6146873
Liệt kê theo: R J Katz Realty
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 5.249 foot vuông (488 m2), Số MLS: 6317754
Liệt kê theo: Myrna Ginsberg
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,5 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: 6309677
Liệt kê theo: Pennywise Properties
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 7.400 foot vuông (687 m2), Số MLS: 3565648
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Số MLS: 6311308
Liệt kê theo: Catskills Home Services
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,51 dặm Anh (0,21 hecta), Số MLS: 6274949
Liệt kê theo: All Star Realty Plus, Inc.
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,75 dặm Anh (0,71 hecta), Số MLS: 6274472
Liệt kê theo: R J Katz Realty
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,58 dặm Anh (0,23 hecta), Số MLS: 6313601
Liệt kê theo: J. Morreale, LTD
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 16,34 dặm Anh (6,61 hecta), Số MLS: 6310913
Liệt kê theo: Country House Realty Inc
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 93