Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
EAST HAMPTON, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 59
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,95 dặm Anh (0,38 hecta), Số MLS: 3550253
Liệt kê theo: Brown Harris Stevens Hamptons
Phòng ngủ: 12, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,06 dặm Anh (0,43 hecta), Số MLS: 3457491
Liệt kê theo: Brown Harris Stevens Hamptons
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 0,37 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: 3539658
Liệt kê theo: Brown Harris Stevens Hamptons
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 0,6 dặm Anh (0,24 hecta), Số MLS: 3539628
Liệt kê theo: Brown Harris Stevens Hamptons
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 10,9 dặm Anh (4,41 hecta), Số MLS: 3518572
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,43 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: 3498540
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,46 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: 3525553
Liệt kê theo: Brown Harris Stevens Hamptons
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 1,67 dặm Anh (0,68 hecta), Số MLS: 3512542
Liệt kê theo: Brown Harris Stevens Hamptons
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 1 dặm Anh (0,4 hecta), Số MLS: 3502930
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,93 dặm Anh (0,78 hecta), Số MLS: 3562012
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 7.405 foot vuông (688 m2), Số MLS: 6308730
Liệt kê theo: Jefferson Valley Realty
Kích cỡ lô đất: 0,5 dặm Anh (0,2 hecta)Số MLS: 3517658
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 1,4 dặm Anh (0,57 hecta), Số MLS: 3536855
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2,18 dặm Anh (0,88 hecta), Số MLS: 3517482
Liệt kê theo: Brown Harris Stevens Hamptons
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,73 dặm Anh (0,29 hecta), Số MLS: 3564871
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 59