Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
NEW YORK, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 12822
Phòng ngủ: 18, Phòng vệ sinh: 24, Phòng vệ sinh không tắm: 8, Kích cỡ lô đất: 8,08 dặm Anh (3,27 hecta), Số MLS: 3248175
Liệt kê theo: Daniel Gale Great Neck LLC
Phòng ngủ: 13, Phòng vệ sinh: 10, Phòng vệ sinh không tắm: 4, Số MLS: 3195496
Liệt kê theo: Daniel Gale Great Neck LLC
Phòng ngủ: 14, Phòng vệ sinh: 16, Phòng vệ sinh không tắm: 4, Kích cỡ lô đất: 3,25 dặm Anh (1,31 hecta), Số MLS: 3243220
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 32 dặm Anh (12,95 hecta), Số MLS: 3293557
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 9, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,02 dặm Anh (0,41 hecta), Số MLS: 3269250
Liệt kê theo: Kerrigan Country Realty
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 11, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ lô đất: 13,19 dặm Anh (5,34 hecta), Số MLS: 3304226
Liệt kê theo: Compass Greater NY LLC
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 9, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 7,11 dặm Anh (2,88 hecta), Số MLS: 3165949
Liệt kê theo: Daniel Gale Great Neck LLC
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 9, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ lô đất: 108 dặm Anh (43,72 hecta), Số MLS: 3254685
Liệt kê theo: Daniel Gale Assoc Inc
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 2,34 dặm Anh (0,95 hecta), Số MLS: 3304170
Liệt kê theo: Town And Country Real Estate
Phòng ngủ: 12, Phòng vệ sinh: 9, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 16,4 dặm Anh (6,64 hecta), Số MLS: 3269957
Liệt kê theo: Jeffrey Avo Uvezian Inc
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 11, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ lô đất: 2,26 dặm Anh (0,92 hecta), Số MLS: 3243217
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 16, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 1,55 dặm Anh (0,63 hecta), Số MLS: 3302888
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 12, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 2,4 dặm Anh (0,97 hecta), Số MLS: 3256839
Liệt kê theo: Corcoran
Phòng ngủ: 15, Phòng vệ sinh: 9, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ lô đất: 51,19 dặm Anh (20,72 hecta), Số MLS: 3149593
Liệt kê theo: Daniel Gale Real Estate
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 9, Phòng vệ sinh không tắm: 4, Kích cỡ lô đất: 2,98 dặm Anh (1,21 hecta), Số MLS: 3227668
Liệt kê theo: S Sharf Realty Inc
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 12822