Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
NEW YORK, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 10966
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 5, Kích cỡ lô đất: 6,81 dặm Anh (2,75 hecta), Số MLS: 3483446
Liệt kê theo: Nest Seekers LLC
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 26 dặm Anh (10,52 hecta), Số MLS: 3477887
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Phòng ngủ: 13, Phòng vệ sinh: 10, Phòng vệ sinh không tắm: 4, Số MLS: 3334706
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Int'l
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 9, Phòng vệ sinh không tắm: 4, Kích cỡ lô đất: 21,86 dặm Anh (8,85 hecta), Số MLS: 3469398
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ lô đất: 1,69 dặm Anh (0,69 hecta), Số MLS: 3478865
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,94 dặm Anh (0,79 hecta), Số MLS: 3469501
Liệt kê theo: Corcoran
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Số MLS: 3449766
Liệt kê theo: Coldwell Banker Distinctive
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 11, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 1,9 dặm Anh (0,77 hecta), Số MLS: 3450338
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 11, Phòng vệ sinh không tắm: 4, Kích cỡ lô đất: 1,85 dặm Anh (0,75 hecta), Số MLS: 3457159
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 14, Phòng vệ sinh: 14, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 9 dặm Anh (3,64 hecta), Số MLS: 3474405
Liệt kê theo: Nest Seekers LLC
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5,05 dặm Anh (2,04 hecta), Số MLS: 3440715
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 2,04 dặm Anh (0,83 hecta), Số MLS: 3304170
Liệt kê theo: Town And Country Real Estate
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.200 foot vuông (204 m2), Số MLS: 3386368
Liệt kê theo: RE/MAX Team
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 1,46 dặm Anh (0,59 hecta), Số MLS: 3478648
Liệt kê theo: Compass Greater NY LLC
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ lô đất: 12,07 dặm Anh (4,89 hecta), Số MLS: 3421510
Liệt kê theo: LAFFEY REAL ESTATE
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 10966