Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
NEW YORK, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 10722
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 4, Kích cỡ lô đất: 2,61 dặm Anh (1,06 hecta), Số MLS: 3441648
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 13, Phòng vệ sinh: 10, Phòng vệ sinh không tắm: 4, Số MLS: 3334706
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Int'l
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 9, Phòng vệ sinh không tắm: 4, Kích cỡ lô đất: 21,86 dặm Anh (8,85 hecta), Số MLS: 3403644
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 11, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ lô đất: 13,19 dặm Anh (5,34 hecta), Số MLS: 3393561
Liệt kê theo: Compass Greater NY LLC
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 11, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 1,9 dặm Anh (0,77 hecta), Số MLS: 3450338
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Số MLS: 3449766
Liệt kê theo: Coldwell Banker Distinctive
Phòng ngủ: 14, Phòng vệ sinh: 14, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 9 dặm Anh (3,64 hecta), Số MLS: 3403249
Liệt kê theo: Nest Seekers LLC
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,75 dặm Anh (0,71 hecta), Số MLS: 3430437
Liệt kê theo: S Sharf Realty Inc
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ lô đất: 12,07 dặm Anh (4,89 hecta), Số MLS: 3421510
Liệt kê theo: LAFFEY REAL ESTATE
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 9, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,4 dặm Anh (0,57 hecta), Số MLS: 3421982
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 2,04 dặm Anh (0,83 hecta), Số MLS: 3304170
Liệt kê theo: Town And Country Real Estate
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ lô đất: 6 dặm Anh (2,43 hecta), Số MLS: 3294395
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5,05 dặm Anh (2,04 hecta), Số MLS: 3440715
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.200 foot vuông (204 m2), Số MLS: 3386368
Liệt kê theo: RE/MAX Team
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 9, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 7,8 dặm Anh (3,16 hecta), Số MLS: 3390646
Liệt kê theo: LAFFEY REAL ESTATE
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 10722