Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
NEW YORK, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 14865
Phòng ngủ: 13, Phòng vệ sinh: 10, Phòng vệ sinh không tắm: 4, Số MLS: 3334706
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Int'l
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 9, Phòng vệ sinh không tắm: 4, Kích cỡ lô đất: 21,86 dặm Anh (8,85 hecta), Số MLS: 3469398
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 4, Kích cỡ lô đất: 47,85 dặm Anh (19,36 hecta), Số MLS: 6262034
Liệt kê theo: Sotheby's International Realty
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Số MLS: M418881
Liệt kê theo: COMPASS GREATER NY LLC ML
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 5, Kích cỡ lô đất: 6,81 dặm Anh (2,75 hecta), Số MLS: 3533796
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Kích cỡ lô đất: 1,93 dặm Anh (0,78 hecta)Số MLS: 6289809
Liệt kê theo: Julia B Fee Sothebys Int. Rlty
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Số MLS: M418300
Liệt kê theo: COMPASS GREATER NY LLC ML
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Số MLS: M415967
Liệt kê theo: COMPASS GREATER NY LLC ML
Phòng ngủ: 15, Phòng vệ sinh: 10, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 92,7 dặm Anh (37,51 hecta), Số MLS: 3532656
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 10,69 dặm Anh (4,33 hecta), Số MLS: 6262636
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 20, Phòng vệ sinh: 14, Phòng vệ sinh không tắm: 4, Kích cỡ lô đất: 6,4 dặm Anh (2,59 hecta), Số MLS: 3518221
Liệt kê theo: Howard Hanna Coach
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 30,4 dặm Anh (12,3 hecta), Số MLS: 6113212
Liệt kê theo: Houlihan Lawrence Inc.
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ lô đất: 1,2 dặm Anh (0,49 hecta), Số MLS: 3508066
Liệt kê theo: Nest Seekers LLC
Phòng ngủ: 11, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 142 dặm Anh (57,63 hecta), Số MLS: 6199159
Liệt kê theo: Keller Williams Hudson Valley
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 11, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 1,9 dặm Anh (0,77 hecta), Số MLS: 3450338
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 14865