Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
EAST NEW YORK, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 506
Phòng ngủ: 12, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,06 dặm Anh (0,43 hecta), Số MLS: 3457491
Liệt kê theo: Brown Harris Stevens Hamptons
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,61 dặm Anh (0,65 hecta), Số MLS: 3237122
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 14,8 dặm Anh (5,99 hecta), Số MLS: 3449754
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,14 dặm Anh (0,46 hecta), Số MLS: 3432780
Liệt kê theo: Brown Harris Stevens Hamptons
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 5, Kích cỡ lô đất: 15,31 dặm Anh (6,2 hecta), Số MLS: 3464125
Liệt kê theo: Corcoran
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,8 dặm Anh (0,73 hecta), Số MLS: 3417913
Liệt kê theo: Brown Harris Stevens Hamptons
Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh (0,11 hecta)Số MLS: 3432183
Liệt kê theo: Realty Masters International
Kích cỡ lô đất: 5.325 foot vuông (495 m2)Số MLS: 3432206
Liệt kê theo: Realty Masters International
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 8.580 foot vuông (797 m2), Số MLS: 3411647
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 1,2 dặm Anh (0,49 hecta), Số MLS: 3371167
Liệt kê theo: Brown Harris Stevens Hamptons
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,5 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: 3404318
Liệt kê theo: Corcoran
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,89 dặm Anh (0,36 hecta), Số MLS: 3375173
Liệt kê theo: Coach Real Estate Assoc Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 0,67 dặm Anh (0,27 hecta), Số MLS: 3460123
Liệt kê theo: Brown Harris Stevens Hamptons
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,54 dặm Anh (0,22 hecta), Số MLS: 3465476
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 1,4 dặm Anh (0,57 hecta), Số MLS: 3458402
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 506