Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
EAST NEW YORK, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 615
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,61 dặm Anh (0,65 hecta), Số MLS: 3237122
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,14 dặm Anh (0,46 hecta), Số MLS: 3432780
Liệt kê theo: Brown Harris Stevens Hamptons
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 10, Kích cỡ lô đất: 154 dặm Anh (62,37 hecta), Số MLS: 3295654
Liệt kê theo: Corcoran
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,8 dặm Anh (0,73 hecta), Số MLS: 3417913
Liệt kê theo: Brown Harris Stevens Hamptons
Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh (0,11 hecta)Số MLS: 3432183
Liệt kê theo: Realty Masters International
Kích cỡ lô đất: 5.325 foot vuông (495 m2)Số MLS: 3432206
Liệt kê theo: Realty Masters International
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 8.580 foot vuông (797 m2), Số MLS: 3411647
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 1,2 dặm Anh (0,49 hecta), Số MLS: 3371167
Liệt kê theo: Brown Harris Stevens Hamptons
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,46 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: 3444536
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,89 dặm Anh (0,36 hecta), Số MLS: 3375173
Liệt kê theo: Coach Real Estate Assoc Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 3380884
Liệt kê theo: Quogue East Realty Co Inc
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,5 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: 3404318
Liệt kê theo: Corcoran
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 0,92 dặm Anh (0,37 hecta), Số MLS: 3416022
Liệt kê theo: East End Luxury Ltd
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,03 dặm Anh (0,42 hecta), Số MLS: 3387367
Liệt kê theo: Brown Harris Stevens Hamptons
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,5 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: 3441143
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 615