Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
EAST NEW YORK, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 643
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ lô đất: 0,81 dặm Anh (0,33 hecta), Số MLS: 3417738
Liệt kê theo: Brown Harris Stevens Hamptons
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,61 dặm Anh (0,65 hecta), Số MLS: 3237122
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 10, Kích cỡ lô đất: 154 dặm Anh (62,37 hecta), Số MLS: 3295654
Liệt kê theo: Corcoran
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 4,66 dặm Anh (1,89 hecta), Số MLS: 3396024
Liệt kê theo: Brown Harris Stevens Hamptons
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,8 dặm Anh (0,73 hecta), Số MLS: 3417913
Liệt kê theo: Brown Harris Stevens Hamptons
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ lô đất: 1,11 dặm Anh (0,45 hecta), Số MLS: 3370733
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1.632 dặm Anh (661 hecta), Số MLS: 3254552
Liệt kê theo: All Island Estates Realty Corp
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,4 dặm Anh (0,57 hecta), Số MLS: 3403428
Liệt kê theo: Corcoran
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 11, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1.899 foot vuông (176 m2), Số MLS: 3380481
Liệt kê theo: RE/MAX Team
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 8.580 foot vuông (797 m2), Số MLS: 3411647
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 0,92 dặm Anh (0,37 hecta), Số MLS: 3416022
Liệt kê theo: East End Luxury Ltd
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 1 dặm Anh (0,4 hecta), Số MLS: 3407662
Liệt kê theo: OAM.Com
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,68 dặm Anh (0,28 hecta), Số MLS: 3411696
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 3380884
Liệt kê theo: Quogue East Realty Co Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,89 dặm Anh (0,36 hecta), Số MLS: 3375173
Liệt kê theo: Coach Real Estate Assoc Inc
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 643