Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
EAST NEW YORK, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 702
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Số MLS: 6227701
Liệt kê theo: Serhant LLC
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,61 dặm Anh (0,65 hecta), Số MLS: 3237122
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Số MLS: 6275323
Liệt kê theo: Serhant LLC
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 14,8 dặm Anh (5,99 hecta), Số MLS: 3449754
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,14 dặm Anh (0,46 hecta), Số MLS: 3432780
Liệt kê theo: Brown Harris Stevens Hamptons
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 1,54 dặm Anh (0,62 hecta), Số MLS: 3467518
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 0,44 dặm Anh (0,18 hecta), Số MLS: 3495623
Liệt kê theo: Nest Seekers International LLC
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Số MLS: 6227675
Liệt kê theo: Serhant LLC
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 5, Kích cỡ lô đất: 15,31 dặm Anh (6,2 hecta), Số MLS: 3464125
Liệt kê theo: Corcoran
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 10,9 dặm Anh (4,41 hecta), Số MLS: 3518572
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 1,38 dặm Anh (0,56 hecta), Số MLS: 3470610
Liệt kê theo: Corcoran
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 0,51 dặm Anh (0,21 hecta), Số MLS: 3473448
Liệt kê theo: Brown Harris Stevens Hamptons
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,9 dặm Anh (0,77 hecta), Số MLS: 3497624
Liệt kê theo: Nest Seekers International LLC
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,9 dặm Anh (0,77 hecta), Số MLS: 3495987
Liệt kê theo: Nest Seekers International LLC
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 1,67 dặm Anh (0,68 hecta), Số MLS: 3512542
Liệt kê theo: Brown Harris Stevens Hamptons
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 702