Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
HYDE PARK, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 145
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5,91 dặm Anh (2,39 hecta), Số MLS: 6271993
Liệt kê theo: United RE Hudson Valley Edge
Kích cỡ lô đất: 4.800 foot vuông (446 m2)Số MLS: 3445083
Liệt kê theo: ERealty Advisors Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 6.500 foot vuông (604 m2), Số MLS: 3559953
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 120 dặm Anh (48,56 hecta), Số MLS: 6302515
Liệt kê theo: GTW III
Kích cỡ lô đất: 8.786 foot vuông (816 m2)Số MLS: 3538516
Liệt kê theo: Corporate Commercial Rlty LLC
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3548095
Liệt kê theo: BERKSHIRE HATHAWAY
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3566064
Liệt kê theo: Charles Rutenberg Realty Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 6.300 foot vuông (585 m2), Số MLS: 3532422
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.500 foot vuông (418 m2), Số MLS: 3563170
Liệt kê theo: E Realty International Corp
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3566549
Liệt kê theo: FIRST FLAG Realty Inc
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.180 foot vuông (574 m2), Số MLS: 3560101
Liệt kê theo: Keller Williams Rlty Landmark
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3564635
Liệt kê theo: Keller Williams Realty Greater
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 8.400 foot vuông (780 m2), Số MLS: 3526890
Liệt kê theo: Keystone Realty USA Corp
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 5.900 foot vuông (548 m2), Số MLS: 3560652
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3562830
Liệt kê theo: Cross Island Realty One Inc
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 145