Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
BRONX, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 128
Phòng ngủ: 11, Phòng vệ sinh: 9, Kích cỡ lô đất: 2.721 foot vuông (253 m2), Số MLS: 3322209
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 23, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3315795
Liệt kê theo: Budget Real Estate NYC Inc
Kích cỡ lô đất: 4.199 foot vuông (390 m2)Số MLS: 3257301
Liệt kê theo: Compass Greater NY LLC
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.199 foot vuông (390 m2), Số MLS: 3254875
Liệt kê theo: Compass Greater NY LLC
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 4.032 foot vuông (375 m2), Số MLS: 3305336
Liệt kê theo: EXP Realty
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ lô đất: 1.650 foot vuông (153 m2), Số MLS: 3331022
Liệt kê theo: E Realty International Corp
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3316777
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 1.752 foot vuông (163 m2), Số MLS: 3324233
Liệt kê theo: Coldwell Banker Reliable R E
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.621 foot vuông (429 m2), Số MLS: 3281534
Liệt kê theo: Exit Realty First Choice
Phòng ngủ: 12, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3272666
Liệt kê theo: HomeSmart Premier Living Rlty
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 3.594 foot vuông (334 m2), Số MLS: 3324928
Liệt kê theo: Listing Pro Realty Services
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 2.374 foot vuông (221 m2), Số MLS: 3293188
Liệt kê theo: MEHOME Realty
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 1.972 foot vuông (183 m2), Số MLS: 3330505
Liệt kê theo: Chase Global Realty Corp
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 3.092 foot vuông (287 m2), Số MLS: 3327739
Liệt kê theo: Budget Real Estate NYC Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 3.136 foot vuông (291 m2), Số MLS: 3309483
Liệt kê theo: ListWithFreedom.Com
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 128