Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
BRONX, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 1138
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 9, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,89 dặm Anh (0,36 hecta), Số MLS: 3506784
Liệt kê theo: Corcoran
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ lô đất: 0,55 dặm Anh (0,22 hecta), Số MLS: 6272750
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,55 dặm Anh (0,22 hecta), Số MLS: 3497894
Liệt kê theo: Corcoran
Kích cỡ lô đất: 2.034 foot vuông (189 m2)Số MLS: 6265498
Liệt kê theo: Apex Realty
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,88 dặm Anh (0,36 hecta), Số MLS: 3496623
Liệt kê theo: Corcoran
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 0,62 dặm Anh (0,25 hecta), Số MLS: 6272490
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Kích cỡ lô đất: 2.901 foot vuông (270 m2)Số MLS: 6273893
Liệt kê theo: Cohen and Cohen Consulting
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ lô đất: 0,62 dặm Anh (0,25 hecta), Số MLS: 6227928
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 17, Số MLS: 6247745
Liệt kê theo: Elite Real Estate Group 1 LLC
Phòng ngủ: 21, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ lô đất: 1.067 foot vuông (99,12 m2), Số MLS: 6173038
Liệt kê theo: Charles Rutenberg Realty, Inc.
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Số MLS: 6201324
Liệt kê theo: Brown Harris Stevens
Phòng ngủ: 17, Phòng vệ sinh: 13, Kích cỡ lô đất: 5.001 foot vuông (465 m2), Số MLS: 6268108
Liệt kê theo: Keller Williams Realty
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 1138