Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
BRONX, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 172
Phòng ngủ: 40, Phòng vệ sinh: 26, Kích cỡ lô đất: 0,39 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: 3420586
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Kích cỡ lô đất: 9.711 foot vuông (902 m2)Số MLS: 3405706
Liệt kê theo: Fave Realty Inc
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.448 foot vuông (599 m2), Số MLS: 3430647
Liệt kê theo: Keller Williams Realty S I
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 5.084 foot vuông (472 m2), Số MLS: 3432759
Liệt kê theo: Homes NYC Group Inc
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3396985
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 3.300 foot vuông (307 m2), Số MLS: 3434658
Liệt kê theo: Keller Williams Rty Gold Coast
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 3.555 foot vuông (330 m2), Số MLS: 3370424
Liệt kê theo: Blue Brick Real Estate
Phòng ngủ: 23, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ lô đất: 2.375 foot vuông (221 m2), Số MLS: 3401547
Liệt kê theo: Keller Williams Rlty Landmark
Phòng ngủ: 14, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 2.746 foot vuông (255 m2), Số MLS: 3397008
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3415594
Liệt kê theo: Chase Global Realty Corp
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 1.500 foot vuông (139 m2), Số MLS: 3415648
Liệt kê theo: Kingsland Properties
Phòng ngủ: 11, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ lô đất: 1.820 foot vuông (169 m2), Số MLS: 3416338
Liệt kê theo: Realty Executives Today
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ lô đất: 1.952 foot vuông (181 m2), Số MLS: 3378726
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 2.715 foot vuông (252 m2), Số MLS: 3397141
Liệt kê theo: Insignia Realty Associates
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3422056
Liệt kê theo: Century Homes Realty Group LLC
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 172