Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
BRONX, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 139
Phòng ngủ: 28, Phòng vệ sinh: 28, Kích cỡ lô đất: 6.750 foot vuông (627 m2), Số MLS: 3340693
Liệt kê theo: Budget Real Estate NYC Inc
Phòng ngủ: 14, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ lô đất: 3.000 foot vuông (279 m2), Số MLS: 3343315
Liệt kê theo: Budget Real Estate NYC Inc
Phòng ngủ: 11, Phòng vệ sinh: 9, Kích cỡ lô đất: 2.721 foot vuông (253 m2), Số MLS: 3322209
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 12, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 2.800 foot vuông (260 m2), Số MLS: 3337428
Liệt kê theo: Budget Real Estate NYC Inc
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3340469
Liệt kê theo: EXP Realty
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.750 foot vuông (441 m2), Số MLS: 3325631
Liệt kê theo: Cross Country Realty
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 3.400 foot vuông (316 m2), Số MLS: 3343213
Liệt kê theo: Listing Pro Realty Services
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2), Số MLS: 3336884
Liệt kê theo: RE/MAX Team
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3316777
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Số MLS: 3346467
Liệt kê theo: Corcoran
Phòng ngủ: 11, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3349269
Liệt kê theo: EXIT Realty Premier
Phòng ngủ: 12, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3272666
Liệt kê theo: HomeSmart Premier Living Rlty
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3350696
Liệt kê theo: Century 21 Milestone Realty
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1.500 foot vuông (139 m2), Số MLS: 3347137
Liệt kê theo: Hidaya Real Estate LLC
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.763 foot vuông (257 m2), Số MLS: 3348817
Liệt kê theo: Century Homes Realty Group LLC
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 139