Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
BRONX, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 136
Kích cỡ lô đất: 6.121 foot vuông (569 m2)Số MLS: 3474601
Liệt kê theo: Realty Connect USA LLC
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 5.084 foot vuông (472 m2), Số MLS: 3432759
Liệt kê theo: Homes NYC Group Inc
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ lô đất: 2.527 foot vuông (235 m2), Số MLS: 3453716
Liệt kê theo: Coldwell Banker American Homes
Kích cỡ lô đất: 9.711 foot vuông (902 m2)Số MLS: 3447300
Liệt kê theo: All Island Estates Realty Corp
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3466362
Liệt kê theo: Cross Country Realty
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3459733
Liệt kê theo: Budget Real Estate NYC Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 3.000 foot vuông (279 m2), Số MLS: 3436707
Liệt kê theo: Flat Rate Realty of Queens Ltd
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3441999
Liệt kê theo: Voro LLC
Phòng ngủ: 14, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3435428
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 11, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ lô đất: 2.040 foot vuông (190 m2), Số MLS: 3475572
Liệt kê theo: Kingsland Properties
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.613 foot vuông (243 m2), Số MLS: 3477343
Liệt kê theo: Realty Connect USA L I Inc
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ lô đất: 1.952 foot vuông (181 m2), Số MLS: 3378726
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 1.608 foot vuông (149 m2), Số MLS: 3481145
Liệt kê theo: Keller Williams Rlty Landmark
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 2.200 foot vuông (204 m2), Số MLS: 3460096
Liệt kê theo: Exit Realty Achieve
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1.700 foot vuông (158 m2), Số MLS: 3475744
Liệt kê theo: Instahomes Realty LLC
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 136