Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
BRONX, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 116
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 3.331 foot vuông (309 m2), Số MLS: 3301567
Liệt kê theo: EXP Realty
Kích cỡ lô đất: 4.199 foot vuông (390 m2)Số MLS: 3257301
Liệt kê theo: Compass Greater NY LLC
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.199 foot vuông (390 m2), Số MLS: 3254875
Liệt kê theo: Compass Greater NY LLC
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 3.325 foot vuông (309 m2), Số MLS: 3255565
Liệt kê theo: Keller Williams Realty Liberty
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 4.032 foot vuông (375 m2), Số MLS: 3305336
Liệt kê theo: EXP Realty
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.621 foot vuông (429 m2), Số MLS: 3281534
Liệt kê theo: Exit Realty First Choice
Phòng ngủ: 12, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3272666
Liệt kê theo: HomeSmart Premier Living Rlty
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 2.374 foot vuông (221 m2), Số MLS: 3293188
Liệt kê theo: MEHOME Realty
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 3.136 foot vuông (291 m2), Số MLS: 3309483
Liệt kê theo: ListWithFreedom.Com
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 1.646 foot vuông (153 m2), Số MLS: 3272902
Liệt kê theo: Corcoran
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3308422
Liệt kê theo: Realty Executives Today
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3297657
Liệt kê theo: Real Estate Authorities Inc
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 1.786 foot vuông (166 m2), Số MLS: 3309758
Liệt kê theo: Voro LLC
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 2.178 foot vuông (202 m2), Số MLS: 3298152
Liệt kê theo: Keller Williams Realty Greater
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 1.440 foot vuông (134 m2), Số MLS: 3288498
Liệt kê theo: Cruz Network Cruse Realty
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 116