Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
BRONX, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 145
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 7.468 foot vuông (694 m2), Số MLS: 3394082
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2), Số MLS: 3387811
Liệt kê theo: E Realty International Corp
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3396985
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 2.368 foot vuông (220 m2), Số MLS: 3362756
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 4.347 foot vuông (404 m2), Số MLS: 3382193
Liệt kê theo: Crifasi Real Estate Inc
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 3.555 foot vuông (330 m2), Số MLS: 3370424
Liệt kê theo: Blue Brick Real Estate
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3373895
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 14, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 2.746 foot vuông (255 m2), Số MLS: 3397008
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.750 foot vuông (441 m2), Số MLS: 3325631
Liệt kê theo: Cross Country Realty
Phòng ngủ: 11, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ lô đất: 1.821 foot vuông (169 m2), Số MLS: 3357326
Liệt kê theo: Zion Homes Realty LLC
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 5.348 foot vuông (497 m2), Số MLS: 3357258
Liệt kê theo: Property Professionals Realty
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 2.715 foot vuông (252 m2), Số MLS: 3397141
Liệt kê theo: Insignia Realty Associates
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 3.319 foot vuông (308 m2), Số MLS: 3395496
Liệt kê theo: E Realty International Corp
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ lô đất: 1.952 foot vuông (181 m2), Số MLS: 3378726
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 2.400 foot vuông (223 m2), Số MLS: 3375088
Liệt kê theo: Capri Jet Realty Corp
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 145