Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
BRONX, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 157
Phòng ngủ: 40, Phòng vệ sinh: 26, Kích cỡ lô đất: 0,39 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: 3420586
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.448 foot vuông (599 m2), Số MLS: 3430647
Liệt kê theo: Keller Williams Realty S I
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 5.084 foot vuông (472 m2), Số MLS: 3432759
Liệt kê theo: Homes NYC Group Inc
Kích cỡ lô đất: 9.711 foot vuông (902 m2)Số MLS: 3447300
Liệt kê theo: All Island Estates Realty Corp
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 3.750 foot vuông (348 m2), Số MLS: 3445903
Liệt kê theo: VYLLA Home
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 3.437 foot vuông (319 m2), Số MLS: 3441441
Liệt kê theo: EXP Realty
Phòng ngủ: 14, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3439545
Liệt kê theo: Kingsland Properties
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 3.555 foot vuông (330 m2), Số MLS: 3370424
Liệt kê theo: Blue Brick Real Estate
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3441999
Liệt kê theo: Voro LLC
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 3.000 foot vuông (279 m2), Số MLS: 3436707
Liệt kê theo: Flat Rate Realty of Queens Ltd
Phòng ngủ: 14, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3435428
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ lô đất: 1.952 foot vuông (181 m2), Số MLS: 3378726
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 1.800 foot vuông (167 m2), Số MLS: 3371517
Liệt kê theo: Fave Realty Inc
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3422056
Liệt kê theo: Century Homes Realty Group LLC
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 1.584 foot vuông (147 m2), Số MLS: 3448512
Liệt kê theo: Lavilla Homes Inc
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 157