Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
ELMHURST, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 320
Phòng ngủ: 23, Phòng vệ sinh: 13, Kích cỡ lô đất: 6.250 foot vuông (581 m2), Số MLS: 3187452
Liệt kê theo: Century 21 American Homes
Phòng ngủ: 18, Phòng vệ sinh: 9, Kích cỡ lô đất: 9.320 foot vuông (866 m2), Số MLS: 3115607
Liệt kê theo: East Coast REALTORS Inc
Phòng ngủ: 19, Phòng vệ sinh: 19, Kích cỡ lô đất: 4.260 foot vuông (396 m2), Số MLS: 3292455
Liệt kê theo: New Group Realty Inc
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 5, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3271578
Liệt kê theo: Keller Williams Rlty Landmark
Phòng ngủ: 12, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3289436
Liệt kê theo: RE/MAX City Square
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.020 foot vuông (188 m2), Số MLS: 3279102
Liệt kê theo: Keller Williams Rlty Landmark
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3258219
Liệt kê theo: City Advance Realty Inc
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 2.100 foot vuông (195 m2), Số MLS: 3289879
Liệt kê theo: Get Listed Realty
Phòng ngủ: 11, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2), Số MLS: 3296903
Liệt kê theo: Landmark International R E LLC
Phòng ngủ: 18, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 3.402 foot vuông (316 m2), Số MLS: 3301434
Liệt kê theo: Weichert Realtors TMT Group
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2), Số MLS: 3293717
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3276345
Liệt kê theo: Century Homes Realty Group LLC
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3280527
Liệt kê theo: Success King Realty
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 4.500 foot vuông (418 m2), Số MLS: 3256380
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 2.156 foot vuông (200 m2), Số MLS: 3304051
Liệt kê theo: Century Homes Realty Group LLC
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 320