Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
ELMHURST, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 320
Phòng ngủ: 23, Phòng vệ sinh: 13, Kích cỡ lô đất: 6.250 foot vuông (581 m2), Số MLS: 3187452
Liệt kê theo: Coldwell Banker American Homes
Phòng ngủ: 19, Phòng vệ sinh: 19, Kích cỡ lô đất: 4.260 foot vuông (396 m2), Số MLS: 3292455
Liệt kê theo: New Group Realty Inc
Phòng ngủ: 12, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3289436
Liệt kê theo: RE/MAX City Square
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.020 foot vuông (188 m2), Số MLS: 3279102
Liệt kê theo: Keller Williams Rlty Landmark
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3258219
Liệt kê theo: City Advance Realty Inc
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 2.100 foot vuông (195 m2), Số MLS: 3289879
Liệt kê theo: Get Listed Realty
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2), Số MLS: 3308599
Liệt kê theo: Century 21 American Homes
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2), Số MLS: 3308581
Liệt kê theo: Century 21 American Homes
Phòng ngủ: 18, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 3.402 foot vuông (316 m2), Số MLS: 3301434
Liệt kê theo: Weichert Realtors TMT Group
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 2.354 foot vuông (219 m2), Số MLS: 3323632
Liệt kê theo: Realty Network of N Y Corp
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3328985
Liệt kê theo: City Homes Realty Group LLC
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3318007
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 2.800 foot vuông (260 m2), Số MLS: 3308587
Liệt kê theo: Century 21 American Homes
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3276345
Liệt kê theo: Century Homes Realty Group LLC
Phòng ngủ: 11, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2), Số MLS: 3296903
Liệt kê theo: Landmark International R E LLC
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 320