Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
ELMHURST, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 290
Phòng ngủ: 18, Phòng vệ sinh: 9, Kích cỡ lô đất: 3.392 foot vuông (315 m2), Số MLS: 3354470
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ lô đất: 2.078 foot vuông (193 m2), Số MLS: 3410920
Liệt kê theo: Graceful Realty LLC
Phòng ngủ: 14, Phòng vệ sinh: 10, Kích cỡ lô đất: 3.000 foot vuông (279 m2), Số MLS: 3358671
Liệt kê theo: Coldwell Banker American Homes
Phòng ngủ: 20, Phòng vệ sinh: 10, Kích cỡ lô đất: 5.024 foot vuông (467 m2), Số MLS: 3418651
Liệt kê theo: Keller Williams Rlty Landmark
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 2.100 foot vuông (195 m2), Số MLS: 3355629
Liệt kê theo: Keller Williams Rlty Landmark
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3410855
Liệt kê theo: E Realty International Corp
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.150 foot vuông (200 m2), Số MLS: 3355620
Liệt kê theo: Keller Williams Rlty Landmark
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 3.600 foot vuông (334 m2), Số MLS: 3408191
Liệt kê theo: E Realty International Corp
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 4.500 foot vuông (418 m2), Số MLS: 3413349
Liệt kê theo: Modern Spaces Love Your Place
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 1.738 foot vuông (161 m2), Số MLS: 3395364
Liệt kê theo: Success King Realty
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2), Số MLS: 3424176
Liệt kê theo: E Realty International Corp
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.800 foot vuông (260 m2), Số MLS: 3354221
Liệt kê theo: Compass Greater NY LLC
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 2.415 foot vuông (224 m2), Số MLS: 3405359
Liệt kê theo: East Coast REALTORS Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3416596
Liệt kê theo: Century Homes Realty Group LLC
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 3.420 foot vuông (318 m2), Số MLS: 3417598
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 290