Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
JACKSON HEIGHTS, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 216
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 1.435 foot vuông (133 m2), Số MLS: 3168253
Liệt kê theo: DH Citadel Real Estate LLC
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.633 foot vuông (245 m2), Số MLS: 3309447
Liệt kê theo: Success King Realty
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 5.767 foot vuông (536 m2), Số MLS: 3333383
Liệt kê theo: Century Homes Realty Group LLC
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 3.498 foot vuông (325 m2), Số MLS: 3245902
Liệt kê theo: Mega Homes Realty Inc
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.342 foot vuông (218 m2), Số MLS: 3246531
Liệt kê theo: RE/MAX Team
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.400 foot vuông (223 m2), Số MLS: 3328751
Liệt kê theo: Wagner & Kelly Inc
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 2.200 foot vuông (204 m2), Số MLS: 3318850
Liệt kê theo: RE/MAX Team
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2), Số MLS: 3305273
Liệt kê theo: Keller Williams Realty Elite
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 1.900 foot vuông (177 m2), Số MLS: 3315871
Liệt kê theo: Lovett Realty Inc
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.200 foot vuông (204 m2), Số MLS: 3197843
Liệt kê theo: Inter Realty LLC
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2), Số MLS: 3333771
Liệt kê theo: Best Service Realty Corp.
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 1.748 foot vuông (162 m2), Số MLS: 3327564
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 1.748 foot vuông (162 m2), Số MLS: 3327561
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 1.748 foot vuông (162 m2), Số MLS: 3327560
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.242 foot vuông (208 m2), Số MLS: 3301498
Liệt kê theo: Chase Global Realty Corp
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 216