Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
JACKSON HEIGHTS, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 210
Phòng ngủ: 11, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 2.650 foot vuông (246 m2), Số MLS: 3390995
Liệt kê theo: Elite Homes Group Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 1.600 foot vuông (149 m2), Số MLS: 3413708
Liệt kê theo: B Square Realty Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 1.600 foot vuông (149 m2), Số MLS: 3413693
Liệt kê theo: B Square Realty Inc
Phòng ngủ: 11, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ lô đất: 2.337 foot vuông (217 m2), Số MLS: 3399481
Liệt kê theo: Century Homes Realty Group LLC
Phòng ngủ: 11, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3424061
Liệt kê theo: City Realty Group
Phòng ngủ: 11, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ lô đất: 2.337 foot vuông (217 m2), Số MLS: 3424050
Liệt kê theo: City Realty Group
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1.900 foot vuông (177 m2), Số MLS: 3434345
Liệt kê theo: RE/MAX Team
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.300 foot vuông (214 m2), Số MLS: 3412270
Liệt kê theo: Coldwell Banker American Homes
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 3.000 foot vuông (279 m2), Số MLS: 3428627
Liệt kê theo: Home Sweet Homes Real Prop Inc
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.558 foot vuông (423 m2), Số MLS: 3428828
Liệt kê theo: Realty Executives Today
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.475 foot vuông (230 m2), Số MLS: 3430410
Liệt kê theo: Keller Williams Landmark II
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.942 foot vuông (273 m2), Số MLS: 3419329
Liệt kê theo: Best American Homes Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3426500
Liệt kê theo: Graceful Realty LLC
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Số MLS: 3385854
Liệt kê theo: Keller Williams Realty Liberty
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Số MLS: 3428532
Liệt kê theo: Beaudoin Realty Group Inc
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 210