Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
JACKSON HEIGHTS, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 189
Phòng ngủ: 11, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 2.650 foot vuông (246 m2), Số MLS: 3390995
Liệt kê theo: Elite Homes Group Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 4, Kích cỡ lô đất: 3.000 foot vuông (279 m2), Số MLS: 3392236
Liệt kê theo: VYLLA Home
Kích cỡ lô đất: 1.218 foot vuông (113 m2)Số MLS: 3384595
Liệt kê theo: Mega Homes Realty Inc
Phòng ngủ: 11, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ lô đất: 2.337 foot vuông (217 m2), Số MLS: 3399481
Liệt kê theo: Century Homes Realty Group LLC
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 2.558 foot vuông (238 m2), Số MLS: 3369946
Liệt kê theo: Keller Williams Landmark II
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.700 foot vuông (251 m2), Số MLS: 3386165
Liệt kê theo: Charles Rutenberg Realty Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.942 foot vuông (273 m2), Số MLS: 3395461
Liệt kê theo: Best American Homes Inc
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.200 foot vuông (204 m2), Số MLS: 3390852
Liệt kê theo: RE/MAX Team
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 2.375 foot vuông (221 m2), Số MLS: 3390621
Liệt kê theo: Gemars Realty Corp
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 1.785 foot vuông (166 m2), Số MLS: 3386915
Liệt kê theo: Keller Williams Realty Greater
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3371233
Liệt kê theo: Cruz Network Cruse Realty
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Số MLS: 3385854
Liệt kê theo: Keller Williams Realty Liberty
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.042 foot vuông (190 m2), Số MLS: 3397697
Liệt kê theo: Voro LLC
Phòng vệ sinh: 1, Số MLS: 3378802
Liệt kê theo: Best Service Realty Corp.
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 1.800 foot vuông (167 m2), Số MLS: 3383190
Liệt kê theo: Compass Greater NY LLC
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 189