Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
JACKSON HEIGHTS, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 177
Kích cỡ lô đất: 0,3 dặm Anh (0,12 hecta)Số MLS: 3555131
Liệt kê theo: Reliance USA Inc
Kích cỡ lô đất: 7.501 foot vuông (697 m2)Số MLS: 6295078
Liệt kê theo: Howard Hanna Rand Realty
Phòng ngủ: 11, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3539643
Liệt kê theo: Happy 8 Realty Corp
Phòng ngủ: 40, Phòng vệ sinh: 20, Kích cỡ lô đất: 5.500 foot vuông (511 m2), Số MLS: 3443931
Liệt kê theo: Weichert Realtors TMT Group
Phòng ngủ: 11, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3539623
Liệt kê theo: Happy 8 Realty Corp
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 1.600 foot vuông (149 m2), Số MLS: 3413708
Liệt kê theo: B Square Realty Inc
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3533503
Liệt kê theo: Wagner & Kelly Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1.400 foot vuông (130 m2), Số MLS: 3555665
Liệt kê theo: York Holding Realty LLC
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 3.800 foot vuông (353 m2), Số MLS: 3530102
Liệt kê theo: Wagner & Kelly Inc
Phòng ngủ: 13, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 1.479 foot vuông (137 m2), Số MLS: 3536279
Liệt kê theo: Golden Bull Realty Management
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 3.200 foot vuông (297 m2), Số MLS: 3550866
Liệt kê theo: Integrity Core Realty
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3534284
Liệt kê theo: Beaudoin Realty Group Inc
Phòng ngủ: 11, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ lô đất: 2.337 foot vuông (217 m2), Số MLS: 3511001
Liệt kê theo: Coldwell Banker Reliable R E
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.200 foot vuông (204 m2), Số MLS: 3559109
Liệt kê theo: Rock Realty Inc
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 3.000 foot vuông (279 m2), Số MLS: 3526812
Liệt kê theo: Your Home Sold Guaranteed
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 177