Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
JACKSON HEIGHTS, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 183
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.042 foot vuông (190 m2), Số MLS: 3240726
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.742 foot vuông (255 m2), Số MLS: 3274454
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.042 foot vuông (190 m2), Số MLS: 3280320
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 1.800 foot vuông (167 m2), Số MLS: 3260199
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 1.800 foot vuông (167 m2), Số MLS: 3267849
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Số MLS: 3266551
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 183