Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
JACKSON HEIGHTS, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 159
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.042 foot vuông (190 m2), Số MLS: 3224781
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2), Số MLS: 3202235
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.750 foot vuông (255 m2), Số MLS: 3183718
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.742 foot vuông (255 m2), Số MLS: 3160413
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2), Số MLS: 3225871
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ lô đất: 1.800 foot vuông (167 m2), Số MLS: 3198177
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2), Số MLS: 3214456
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 1.800 foot vuông (167 m2), Số MLS: 3224054
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.200 foot vuông (204 m2), Số MLS: 3193161
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 159