Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
JACKSON HEIGHTS, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 224
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 2.650 foot vuông (246 m2), Số MLS: 3336982
Liệt kê theo: Elite Homes Group Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 1.490 foot vuông (138 m2), Số MLS: 3270382
Liệt kê theo: DH Citadel Real Estate LLC
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.301 foot vuông (214 m2), Số MLS: 3347399
Liệt kê theo: Keller Williams Points North
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3340834
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 5.767 foot vuông (536 m2), Số MLS: 3333383
Liệt kê theo: Century Homes Realty Group LLC
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3353274
Liệt kê theo: Keller Williams Landmark II
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 0,36 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: 3344042
Liệt kê theo: Amorelli Realty
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 2.300 foot vuông (214 m2), Số MLS: 3344037
Liệt kê theo: Amorelli Realty
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2), Số MLS: 3343841
Liệt kê theo: Beaudoin Realty Group Inc
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 3.498 foot vuông (325 m2), Số MLS: 3245902
Liệt kê theo: Mega Homes Realty Inc
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.300 foot vuông (214 m2), Số MLS: 3337469
Liệt kê theo: Keller Williams Landmark II
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.400 foot vuông (223 m2), Số MLS: 3346756
Liệt kê theo: BH&G Real Estate Safari Realty
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3351820
Liệt kê theo: EXP Realty
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.400 foot vuông (223 m2), Số MLS: 3328751
Liệt kê theo: Wagner & Kelly Inc
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 2.200 foot vuông (204 m2), Số MLS: 3318850
Liệt kê theo: RE/MAX Team
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 224