Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
JACKSON HEIGHTS, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 224
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 2.650 foot vuông (246 m2), Số MLS: 3233584
Liệt kê theo: Elite Homes Group Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 1.490 foot vuông (138 m2), Số MLS: 3270382
Liệt kê theo: DH Citadel Real Estate LLC
Phòng ngủ: 15, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2), Số MLS: 3281609
Liệt kê theo: Keller Williams Rlty Landmark
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 1.435 foot vuông (133 m2), Số MLS: 3168253
Liệt kê theo: DH Citadel Real Estate LLC
Phòng ngủ: 11, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 2.675 foot vuông (249 m2), Số MLS: 3276807
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.042 foot vuông (190 m2), Số MLS: 3297933
Liệt kê theo: Beaudoin Realty Group Inc
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 3.498 foot vuông (325 m2), Số MLS: 3245902
Liệt kê theo: Mega Homes Realty Inc
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 2.700 foot vuông (251 m2), Số MLS: 3253291
Liệt kê theo: Charles Rutenberg Realty Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2), Số MLS: 3294947
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 1.875 foot vuông (174 m2), Số MLS: 3287298
Liệt kê theo: Keller Williams Rlty Landmark
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.042 foot vuông (190 m2), Số MLS: 3280320
Liệt kê theo: Compass Greater NY LLC
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 2.400 foot vuông (223 m2), Số MLS: 3216511
Liệt kê theo: Your Neighborhood Homes Realty
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.342 foot vuông (218 m2), Số MLS: 3246531
Liệt kê theo: RE/MAX Team
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 2.100 foot vuông (195 m2), Số MLS: 3273921
Liệt kê theo: RE/MAX Team
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.200 foot vuông (204 m2), Số MLS: 3301563
Liệt kê theo: Keller Williams Landmark II
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 224