Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
JACKSON HEIGHTS, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 167
Phòng ngủ: 40, Phòng vệ sinh: 20, Kích cỡ lô đất: 5.500 foot vuông (511 m2), Số MLS: 3443931
Liệt kê theo: Weichert Realtors TMT Group
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3450850
Liệt kê theo: Happy 8 Realty Corp
Phòng ngủ: 12, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3450848
Liệt kê theo: Happy 8 Realty Corp
Phòng ngủ: 12, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3450847
Liệt kê theo: Happy 8 Realty Corp
Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2)Số MLS: 3453086
Liệt kê theo: Keller Williams Landmark II
Phòng ngủ: 14, Phòng vệ sinh: 13, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3453083
Liệt kê theo: Keller Williams Landmark II
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 1.600 foot vuông (149 m2), Số MLS: 3413693
Liệt kê theo: B Square Realty Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 12, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3468917
Liệt kê theo: Happy 8 Realty Corp
Phòng ngủ: 11, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3424061
Liệt kê theo: City Realty Group
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 3.057 foot vuông (284 m2), Số MLS: 3476093
Liệt kê theo: FIRST FLAG Realty Inc
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.700 foot vuông (251 m2), Số MLS: 3481891
Liệt kê theo: RE/MAX Team
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2), Số MLS: 3482774
Liệt kê theo: Exit Realty Prime
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 3.000 foot vuông (279 m2), Số MLS: 3467667
Liệt kê theo: EXP Realty
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.575 foot vuông (239 m2), Số MLS: 3476581
Liệt kê theo: Realty 2000 Corp
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.742 foot vuông (255 m2), Số MLS: 3453645
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 167