Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
GREAT NECK, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 175
Phòng ngủ: 13, Phòng vệ sinh: 10, Phòng vệ sinh không tắm: 4, Số MLS: 3334706
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Int'l
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 1,46 dặm Anh (0,59 hecta), Số MLS: 3478648
Liệt kê theo: Compass Greater NY LLC
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 9, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 2,78 dặm Anh (1,13 hecta), Số MLS: 3414883
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,14 dặm Anh (0,46 hecta), Số MLS: 3436037
Liệt kê theo: Compass Greater NY LLC
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 1,12 dặm Anh (0,45 hecta), Số MLS: 3453212
Liệt kê theo: La Vie En Rose Living LLC
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 4,77 dặm Anh (1,93 hecta), Số MLS: 3365898
Liệt kê theo: Janet Etessami Realty Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,32 dặm Anh (0,53 hecta), Số MLS: 3480721
Liệt kê theo: Compass Greater NY LLC
Kích cỡ lô đất: 1,38 dặm Anh (0,56 hecta)Số MLS: 3414926
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,01 dặm Anh (0,41 hecta), Số MLS: 3478039
Liệt kê theo: S Sharf Realty Inc
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,67 dặm Anh (0,27 hecta), Số MLS: 3479926
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 1,04 dặm Anh (0,42 hecta), Số MLS: 3481533
Liệt kê theo: S Sharf Realty Inc
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,34 dặm Anh (0,54 hecta), Số MLS: 3474718
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 1,03 dặm Anh (0,42 hecta), Số MLS: 3466200
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,58 dặm Anh (0,23 hecta), Số MLS: 3447374
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Kích cỡ lô đất: 1,59 dặm Anh (0,64 hecta)Số MLS: 3414890
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 175