Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
GREAT NECK, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 155
Phòng ngủ: 13, Phòng vệ sinh: 10, Phòng vệ sinh không tắm: 4, Số MLS: 3334706
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Int'l
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,14 dặm Anh (0,46 hecta), Số MLS: 3548948
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Số MLS: 3507804
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,99 dặm Anh (0,81 hecta), Số MLS: 3537859
Liệt kê theo: LAFFEY REAL ESTATE
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,45 dặm Anh (0,59 hecta), Số MLS: 3554484
Liệt kê theo: S Sharf Realty Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,43 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: 3551628
Liệt kê theo: Edna Mashaal Realty LLC
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,94 dặm Anh (0,38 hecta), Số MLS: 3554485
Liệt kê theo: S Sharf Realty Inc
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 1,03 dặm Anh (0,42 hecta), Số MLS: 3525024
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,08 dặm Anh (0,44 hecta), Số MLS: 3554554
Liệt kê theo: S Sharf Realty Inc
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,78 dặm Anh (0,31 hecta), Số MLS: 3516554
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1 dặm Anh (0,4 hecta), Số MLS: 3554516
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,39 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: 3554483
Liệt kê theo: S Sharf Realty Inc
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 0,37 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: 3490850
Liệt kê theo: Compass Greater NY LLC
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 3547064
Liệt kê theo: LAFFEY REAL ESTATE
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 155