Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
GREAT NECK, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 169
Phòng ngủ: 13, Phòng vệ sinh: 10, Phòng vệ sinh không tắm: 4, Số MLS: 3334706
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Int'l
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,75 dặm Anh (0,71 hecta), Số MLS: 3430437
Liệt kê theo: S Sharf Realty Inc
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 9, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 2,78 dặm Anh (1,13 hecta), Số MLS: 3414883
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,14 dặm Anh (0,46 hecta), Số MLS: 3436037
Liệt kê theo: Compass Greater NY LLC
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,07 dặm Anh (0,43 hecta), Số MLS: 3430171
Liệt kê theo: Edna Mashaal Realty LLC
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 4,77 dặm Anh (1,93 hecta), Số MLS: 3365898
Liệt kê theo: Janet Etessami Realty Inc
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,01 dặm Anh (0,41 hecta), Số MLS: 3386864
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Kích cỡ lô đất: 1,38 dặm Anh (0,56 hecta)Số MLS: 3414926
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 0,92 dặm Anh (0,37 hecta), Số MLS: 3420688
Liệt kê theo: East Coast REALTORS Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,58 dặm Anh (0,23 hecta), Số MLS: 3447374
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,09 dặm Anh (0,44 hecta), Số MLS: 3383573
Liệt kê theo: S Sharf Realty Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,37 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: 3417959
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Kích cỡ lô đất: 1,59 dặm Anh (0,64 hecta)Số MLS: 3414890
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,93 dặm Anh (0,38 hecta), Số MLS: 3447833
Liệt kê theo: S Sharf Realty Inc
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,01 dặm Anh (0,41 hecta), Số MLS: 3390135
Liệt kê theo: Janet Etessami Realty Inc
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 169