Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
POUGHKEEPSIE CITY, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 62
Kích cỡ lô đất: 0,9 dặm Anh (0,36 hecta)Số MLS: 6287323
Liệt kê theo: Keller Williams Realty Partner
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,97 dặm Anh (0,39 hecta), Số MLS: 6311649
Liệt kê theo: Keller Williams Realty Partner
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,53 dặm Anh (0,21 hecta), Số MLS: 6309418
Liệt kê theo: BHHS Hudson Valley Properties
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 1,6 dặm Anh (0,65 hecta), Số MLS: 6298010
Liệt kê theo: BHHS Hudson Valley Properties
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 6319078
Liệt kê theo: BHHS Hudson Valley Properties
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 0,72 dặm Anh (0,29 hecta), Số MLS: 6300607
Liệt kê theo: Houlihan Lawrence Inc.
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,3 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 6297688
Liệt kê theo: BHHS Hudson Valley Properties
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,62 dặm Anh (0,25 hecta), Số MLS: 6313508
Liệt kê theo: McNiff Real Estate LTD
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 0,39 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: 6309341
Liệt kê theo: BHHS Hudson Valley Properties
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 0,3 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 6306052
Liệt kê theo: BHHS Hudson Valley Properties
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 436 foot vuông (40,5 m2), Số MLS: 6313925
Liệt kê theo: BHHS Hudson Valley Properties
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 4.356 foot vuông (405 m2), Số MLS: 6291497
Liệt kê theo: Legacy Land & Homes LLC
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 9.583 foot vuông (890 m2), Số MLS: 6305662
Liệt kê theo: BHHS Hudson Valley Properties
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,01 dặm Anh (0,41 hecta), Số MLS: 6306208
Liệt kê theo: Howard Hanna Rand Realty
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,38 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: 6302622
Liệt kê theo: Keller Williams Hudson Valley
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 62