Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
NEWBURGH, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 161
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 2,5 dặm Anh (1,01 hecta), Số MLS: 6299919
Liệt kê theo: Patrick Lilly Team LLC
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 3,1 dặm Anh (1,25 hecta), Số MLS: 6307186
Liệt kê theo: Corcoran Baer & McIntosh
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,96 dặm Anh (0,39 hecta), Số MLS: 6313476
Liệt kê theo: Investor Construction Inc.
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5,7 dặm Anh (2,31 hecta), Số MLS: 6262592
Liệt kê theo: RE/MAX Benchmark Realty Group
Phòng ngủ: 11, Phòng vệ sinh: 7, Số MLS: 6298085
Liệt kê theo: Voro LLC
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,46 dặm Anh (0,18 hecta), Số MLS: 6283721
Liệt kê theo: Compass Greater NY, LLC
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 8.590 foot vuông (798 m2), Số MLS: 6301083
Liệt kê theo: Corcoran Baer & McIntosh
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,5 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: 6301712
Liệt kê theo: Corcoran Baer & McIntosh
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,55 dặm Anh (0,22 hecta), Số MLS: 6313317
Liệt kê theo: Keller Williams Realty
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,38 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: 6300528
Liệt kê theo: Epique Realty
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 6318942
Liệt kê theo: Corcoran Baer & McIntosh
Phòng ngủ: 11, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 3.920 foot vuông (364 m2), Số MLS: 6302991
Liệt kê theo: ReAttached
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Số MLS: 6301084
Liệt kê theo: Corcoran Baer & McIntosh
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,48 dặm Anh (0,6 hecta), Số MLS: 6291400
Liệt kê theo: RE/MAX Benchmark Realty Group
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 88,7 dặm Anh (35,9 hecta), Số MLS: 6296436
Liệt kê theo: Biagini Realty
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 161