Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
BAYSIDE, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 311
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 0,38 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: 3355088
Liệt kê theo: Petrey Real Estate
Phòng ngủ: 18, Phòng vệ sinh: 12, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3256953
Liệt kê theo: AAA Young Shuen Realty Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh (0,09 hecta), Số MLS: 3301584
Liệt kê theo: Atlantic Beach Assoc Inc
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ lô đất: 9.700 foot vuông (901 m2), Số MLS: 3343966
Liệt kê theo: E Realty International Corp
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3357859
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.730 foot vuông (439 m2), Số MLS: 3339145
Liệt kê theo: Century Homes Realty Group LLC
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 3.000 foot vuông (279 m2), Số MLS: 3255844
Liệt kê theo: AAA Young Shuen Realty Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.980 foot vuông (556 m2), Số MLS: 3336781
Liệt kê theo: Coldwell Banker American Homes
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 0,4 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: 3345624
Liệt kê theo: Keller Williams Rlty Landmark
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3360921
Liệt kê theo: Lucky Real Estate LLC
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3363100
Liệt kê theo: Jamie & Connie Real Estate Grp
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 7.500 foot vuông (697 m2), Số MLS: 3356409
Liệt kê theo: East Coast REALTORS Inc
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ lô đất: 3.500 foot vuông (325 m2), Số MLS: 3332084
Liệt kê theo: Coach Real Estate Assoc Inc
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 2.700 foot vuông (251 m2), Số MLS: 3355635
Liệt kê theo: Keller Williams Rlty Landmark
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 10.000 foot vuông (929 m2), Số MLS: 3358871
Liệt kê theo: Keller Williams Points North
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 311