Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
BAYSIDE, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 394
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 0,68 dặm Anh (0,27 hecta), Số MLS: 3250158
Liệt kê theo: BERKSHIRE HATHAWAY
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 1,28 dặm Anh (0,52 hecta), Số MLS: 3289049
Liệt kê theo: Daniel Gale Real Estate
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh (0,09 hecta), Số MLS: 3301584
Liệt kê theo: Atlantic Beach Assoc Inc
Phòng ngủ: 18, Phòng vệ sinh: 12, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3256953
Liệt kê theo: AAA Young Shuen Realty Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,33 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: 3251461
Liệt kê theo: East Coast REALTORS Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,54 dặm Anh (0,22 hecta), Số MLS: 3255453
Liệt kê theo: East Coast REALTORS Inc
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3290250
Liệt kê theo: East Coast REALTORS Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 3103581
Liệt kê theo: Adrianne Realty
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3282473
Liệt kê theo: Century Homes Realty Group LLC
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3269172
Liệt kê theo: Home Sweet Homes Real Prop Inc
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 3.000 foot vuông (279 m2), Số MLS: 3255844
Liệt kê theo: AAA Young Shuen Realty Inc
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3270016
Liệt kê theo: E Realty International Corp
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 5.231 foot vuông (486 m2), Số MLS: 3303805
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3281907
Liệt kê theo: E Realty International Corp
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.121 foot vuông (569 m2), Số MLS: 3291917
Liệt kê theo: Keller Williams Rlty Landmark
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 394