Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
BAYSIDE, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 275
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 0,46 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: 3487947
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 3562039
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 8.330 foot vuông (774 m2), Số MLS: 3529920
Liệt kê theo: East Coast REALTORS Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 6.890 foot vuông (640 m2), Số MLS: 3486312
Liệt kê theo: Keller Williams Rlty Landmark
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3473536
Liệt kê theo: B Square Realty Inc
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 8.000 foot vuông (743 m2), Số MLS: 3537061
Liệt kê theo: Keller Williams Rlty Landmark
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3554826
Liệt kê theo: P R O Links Realty Inc
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 2.147 foot vuông (199 m2), Số MLS: 3557454
Liệt kê theo: Luxian International Realty
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.275 foot vuông (583 m2), Số MLS: 3550922
Liệt kê theo: Keller Williams Rty Gold Coast
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 10.000 foot vuông (929 m2), Số MLS: 3563026
Liệt kê theo: Chase Global Realty Corp
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3562687
Liệt kê theo: Excellent Realty LLC
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ lô đất: 5.542 foot vuông (515 m2), Số MLS: 3539707
Liệt kê theo: Chase Global Realty Corp
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 7.500 foot vuông (697 m2), Số MLS: 3555609
Liệt kê theo: Century Homes Realty Group LLC
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 6.049 foot vuông (562 m2), Số MLS: 3561853
Liệt kê theo: FIRST FLAG Realty Inc
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 3.500 foot vuông (325 m2), Số MLS: 3551585
Liệt kê theo: AAA Young Shuen Realty Inc
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 275