Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
BAYSIDE, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 308
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 9, Kích cỡ lô đất: 0,36 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: 3427112
Liệt kê theo: Best American Homes Inc
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 10.000 foot vuông (929 m2), Số MLS: 3465350
Liệt kê theo: EXP Realty
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 9.520 foot vuông (884 m2), Số MLS: 3479169
Liệt kê theo: E Realty International Corp
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ lô đất: 9.700 foot vuông (901 m2), Số MLS: 3463219
Liệt kê theo: E Realty International Corp
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 0,36 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: 3467858
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3473996
Liệt kê theo: EXP Realty
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 0,52 dặm Anh (0,21 hecta), Số MLS: 3468671
Liệt kê theo: Excellent Realty LLC
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3473536
Liệt kê theo: B Square Realty Inc
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3462666
Liệt kê theo: Chase Global Realty Corp
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.027 foot vuông (560 m2), Số MLS: 3480098
Liệt kê theo: RE/MAX Frontier
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 7.100 foot vuông (660 m2), Số MLS: 3464770
Liệt kê theo: Chase Global Realty Corp
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 9.924 foot vuông (922 m2), Số MLS: 3462893
Liệt kê theo: Keller Williams Legendary
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 3458435
Liệt kê theo: Tapestry Real Estate of Queens
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3435770
Liệt kê theo: RE/MAX 1st Choice
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3466828
Liệt kê theo: NYC Modern Realty Inc
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 308