Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
BAYSIDE, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 344
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 0,68 dặm Anh (0,27 hecta), Số MLS: 3429250
Liệt kê theo: BERKSHIRE HATHAWAY
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 9, Kích cỡ lô đất: 0,36 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: 3427112
Liệt kê theo: Best American Homes Inc
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 10.000 foot vuông (929 m2), Số MLS: 3403480
Liệt kê theo: EXP Realty
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh (0,09 hecta), Số MLS: 3377322
Liệt kê theo: Annett C Ellis Realty Inc
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3433237
Liệt kê theo: E Realty International Corp
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3420895
Liệt kê theo: Jamie & Connie Real Estate Grp
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3430983
Liệt kê theo: E Realty International Corp
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 5.500 foot vuông (511 m2), Số MLS: 3417121
Liệt kê theo: Selected First Realty Corp
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 4.242 foot vuông (394 m2), Số MLS: 3420505
Liệt kê theo: B Square Realty Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3419586
Liệt kê theo: Keller Williams Rlty Landmark
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 2.700 foot vuông (251 m2), Số MLS: 3355635
Liệt kê theo: Keller Williams Rlty Landmark
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3388830
Liệt kê theo: Home Sweet Homes Real Prop Inc
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 8.000 foot vuông (743 m2), Số MLS: 3431483
Liệt kê theo: Coach Real Estate Assoc Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3433184
Liệt kê theo: Keller Williams Rty Gold Coast
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 3412937
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 344