Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
BAYSIDE, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 278
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 0,46 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: 3487947
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 6.890 foot vuông (640 m2), Số MLS: 3486312
Liệt kê theo: Keller Williams Rlty Landmark
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3473536
Liệt kê theo: B Square Realty Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 9.630 foot vuông (895 m2), Số MLS: 3512375
Liệt kê theo: Keller Williams Rlty Landmark
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.500 foot vuông (604 m2), Số MLS: 3511093
Liệt kê theo: E Realty International Corp
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3504403
Liệt kê theo: E Realty International Corp
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3512211
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3488508
Liệt kê theo: 1 Home Realty
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3489136
Liệt kê theo: Excellent Realty LLC
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3506555
Liệt kê theo: E Realty International Corp
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,32 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: 3519008
Liệt kê theo: Skylux Realty Inc
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 7.500 foot vuông (697 m2), Số MLS: 3505344
Liệt kê theo: Century Homes Realty Group LLC
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 5.500 foot vuông (511 m2), Số MLS: 3487970
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 9.924 foot vuông (922 m2), Số MLS: 3462893
Liệt kê theo: Keller Williams Legendary
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 3.500 foot vuông (325 m2), Số MLS: 3510270
Liệt kê theo: East Coast REALTORS Inc
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 278