Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
BAYSIDE, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 298
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 0,68 dặm Anh (0,27 hecta), Số MLS: 3374518
Liệt kê theo: BERKSHIRE HATHAWAY
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ lô đất: 0,36 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: 3376489
Liệt kê theo: Keystone Realty USA Corp
Phòng ngủ: 2, Kích cỡ lô đất: 3.700 foot vuông (344 m2), Số MLS: 3401924
Liệt kê theo: Maureen Folan R E Group LLC
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh (0,09 hecta), Số MLS: 3377322
Liệt kê theo: Annett C Ellis Realty Inc
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ lô đất: 9.700 foot vuông (901 m2), Số MLS: 3343966
Liệt kê theo: E Realty International Corp
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 3389203
Liệt kê theo: Block & Lot Real Estate SVC
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.730 foot vuông (439 m2), Số MLS: 3389327
Liệt kê theo: Century Homes Realty Group LLC
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3400352
Liệt kê theo: Chase Global Realty Corp
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 3.742 foot vuông (348 m2), Số MLS: 3365669
Liệt kê theo: East Coast REALTORS Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.980 foot vuông (556 m2), Số MLS: 3336781
Liệt kê theo: Coldwell Banker American Homes
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 9.000 foot vuông (836 m2), Số MLS: 3365260
Liệt kê theo: Adrianne Realty
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 2.700 foot vuông (251 m2), Số MLS: 3355635
Liệt kê theo: Keller Williams Rlty Landmark
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3388830
Liệt kê theo: Home Sweet Homes Real Prop Inc
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.098 foot vuông (567 m2), Số MLS: 3400370
Liệt kê theo: My Real T Inc
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ lô đất: 3.500 foot vuông (325 m2), Số MLS: 3332084
Liệt kê theo: Coach Real Estate Assoc Inc
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 298