Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
REGO PARK, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 219
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 3.834 foot vuông (356 m2), Số MLS: 3291099
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3279770
Liệt kê theo: Keller Williams Realty Greater
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 5.098 foot vuông (474 m2), Số MLS: 3283791
Liệt kê theo: Keller Williams Realty Liberty
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 3.500 foot vuông (325 m2), Số MLS: 3233096
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3299385
Liệt kê theo: NY Empire Real Estate
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 2.792 foot vuông (259 m2), Số MLS: 3286430
Liệt kê theo: Strictly Realty
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.213 foot vuông (206 m2), Số MLS: 3288337
Liệt kê theo: Birkat Realty Inc
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2), Số MLS: 3264593
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 2.400 foot vuông (223 m2), Số MLS: 3278823
Liệt kê theo: Strictly Realty
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.200 foot vuông (204 m2), Số MLS: 3278725
Liệt kê theo: NY Empire Real Estate
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1.800 foot vuông (167 m2), Số MLS: 3301852
Liệt kê theo: NY Empire Real Estate
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1.765 foot vuông (164 m2), Số MLS: 3253267
Liệt kê theo: NY Empire Real Estate
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1.620 foot vuông (150 m2), Số MLS: 3295414
Liệt kê theo: Century Homes Realty Group LLC
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3296507
Liệt kê theo: Mitra Hakimi Realty Group LLC
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.500 foot vuông (418 m2), Số MLS: 3299807
Liệt kê theo: Taft Corp
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 219