Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
REGO PARK, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 225
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 5.098 foot vuông (474 m2), Số MLS: 3283791
Liệt kê theo: Keller Williams Realty Liberty
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3309345
Liệt kê theo: Exit Realty One
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.730 foot vuông (254 m2), Số MLS: 3326452
Liệt kê theo: Exit Realty First Choice
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3299385
Liệt kê theo: NY Empire Real Estate
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3305330
Liệt kê theo: Chase Global Realty Corp
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2), Số MLS: 3323931
Liệt kê theo: Olam Realty Group
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3329327
Liệt kê theo: Exit Realty One
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1.765 foot vuông (164 m2), Số MLS: 3253267
Liệt kê theo: NY Empire Real Estate
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2), Số MLS: 3321776
Liệt kê theo: Exit Realty First Choice
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 2.570 foot vuông (239 m2), Số MLS: 3333859
Liệt kê theo: EXIT Realty Premier
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2), Số MLS: 3332342
Liệt kê theo: Exit Realty First Choice
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2), Số MLS: 3333226
Liệt kê theo: Exit Realty First Choice
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 5.448 foot vuông (506 m2), Số MLS: 3309632
Liệt kê theo: Cyberhome Realty Inc
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1.620 foot vuông (150 m2), Số MLS: 3295414
Liệt kê theo: Century Homes Realty Group LLC
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 2.400 foot vuông (223 m2), Số MLS: 3324620
Liệt kê theo: Happy 8 Realty Corp
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 225