Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
REGO PARK, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 147
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 4.416 foot vuông (410 m2), Số MLS: 3222627
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3223370
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 5.098 foot vuông (474 m2), Số MLS: 3222172
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3200062
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 3.800 foot vuông (353 m2), Số MLS: 3220547
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.136 foot vuông (384 m2), Số MLS: 3195691
Kích cỡ lô đất: 5.750 foot vuông (534 m2)Số MLS: 3192703
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2), Số MLS: 3201080
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 3.239 foot vuông (301 m2), Số MLS: 3229190
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.322 foot vuông (216 m2), Số MLS: 3196813
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.026 foot vuông (188 m2), Số MLS: 3209861
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 1.520 foot vuông (141 m2), Số MLS: 3203396
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1.600 foot vuông (149 m2), Số MLS: 3226303
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 2.400 foot vuông (223 m2), Số MLS: 3195801
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1.986 foot vuông (184 m2), Số MLS: 3153820
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 147