Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
REGO PARK, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 205
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2), Số MLS: 3421661
Liệt kê theo: Phenold J. Louis
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3428528
Liệt kê theo: Strictly Realty
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 3.325 foot vuông (309 m2), Số MLS: 3428209
Liệt kê theo: Corcoran
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3381350
Liệt kê theo: Keller Williams Realty Greater
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3396052
Liệt kê theo: Exit Realty One
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 1.992 foot vuông (185 m2), Số MLS: 3421342
Liệt kê theo: Ed McNulty Realty LLC
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3418774
Liệt kê theo: Exit Realty One
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.025 foot vuông (188 m2), Số MLS: 3420950
Liệt kê theo: Exit Realty First Choice
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 3.000 foot vuông (279 m2), Số MLS: 3410294
Liệt kê theo: Azure Realty Group NY LLC
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.222 foot vuông (206 m2), Số MLS: 3420519
Liệt kê theo: Brown Harris Stvns Forest Hill
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.622 foot vuông (244 m2), Số MLS: 3400770
Liệt kê theo: East Coast REALTORS Inc
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 1.900 foot vuông (177 m2), Số MLS: 3409452
Liệt kê theo: Mitra Hakimi Realty Group LLC
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2), Số MLS: 3332342
Liệt kê theo: Exit Realty First Choice
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 1.631 foot vuông (152 m2), Số MLS: 3413332
Liệt kê theo: BERKSHIRE HATHAWAY
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2), Số MLS: 3421355
Liệt kê theo: NY Empire Real Estate
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 205