Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
REGO PARK, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 176
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2), Số MLS: 3444309
Liệt kê theo: Strictly Realty
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3449376
Liệt kê theo: Strictly Realty
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3435290
Liệt kê theo: East Coast Realty by Zarina II
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2), Số MLS: 3440880
Liệt kê theo: Charles Rutenberg Realty Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.222 foot vuông (206 m2), Số MLS: 3420519
Liệt kê theo: Brown Harris Stvns Forest Hill
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.435 foot vuông (226 m2), Số MLS: 3446426
Liệt kê theo: Keller Williams Rlty Landmark
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2), Số MLS: 3443076
Liệt kê theo: East Coast Realty by Zarina II
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.701 foot vuông (251 m2), Số MLS: 3437118
Liệt kê theo: Exit Realty One
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 2.200 foot vuông (204 m2), Số MLS: 3430495
Liệt kê theo: THYA Realty Corp
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Số MLS: 3430605
Liệt kê theo: E Realty International Corp
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 2.600 foot vuông (242 m2), Số MLS: 3446529
Liệt kê theo: Exit Realty Team
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ lô đất: 2.242 foot vuông (208 m2), Số MLS: 3437370
Liệt kê theo: NextHome All Island
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1.700 foot vuông (158 m2), Số MLS: 3435046
Liệt kê theo: Keller Williams Rlty Landmark
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ lô đất: 3.375 foot vuông (314 m2), Số MLS: 3446934
Liệt kê theo: Exit Realty One
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1.900 foot vuông (177 m2), Số MLS: 3438417
Liệt kê theo: Keller Williams Rlty Landmark
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 176