Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
REGO PARK, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 181
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3254275
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 4.300 foot vuông (399 m2), Số MLS: 3244012
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 4.633 foot vuông (430 m2), Số MLS: 3231749
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 3.500 foot vuông (325 m2), Số MLS: 3233096
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3200062
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2), Số MLS: 3232163
Kích cỡ lô đất: 5.750 foot vuông (534 m2)Số MLS: 3192703
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.136 foot vuông (384 m2), Số MLS: 3195691
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.200 foot vuông (204 m2), Số MLS: 3243498
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1.765 foot vuông (164 m2), Số MLS: 3253267
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2), Số MLS: 3232348
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.160 foot vuông (201 m2), Số MLS: 3246695
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 2.200 foot vuông (204 m2), Số MLS: 3247448
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 181