Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
REGO PARK, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 185
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 5.098 foot vuông (474 m2), Số MLS: 3386359
Liệt kê theo: Jamie & Connie Real Estate Grp
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3388207
Liệt kê theo: Strictly Realty
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 3.800 foot vuông (353 m2), Số MLS: 3396052
Liệt kê theo: Exit Realty One
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3381350
Liệt kê theo: Keller Williams Realty Greater
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.200 foot vuông (204 m2), Số MLS: 3396810
Liệt kê theo: NY Empire Real Estate
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1.620 foot vuông (150 m2), Số MLS: 3367957
Liệt kê theo: Century Homes Realty Group LLC
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.701 foot vuông (251 m2), Số MLS: 3387198
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2), Số MLS: 3332342
Liệt kê theo: Exit Realty First Choice
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 1.575 foot vuông (146 m2), Số MLS: 3387950
Liệt kê theo: Canaan Realty International
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 1.865 foot vuông (173 m2), Số MLS: 3390828
Liệt kê theo: Exit Realty One
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.400 foot vuông (223 m2), Số MLS: 3384641
Liệt kê theo: Chous Realty Group Inc
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 1.254 foot vuông (116 m2), Số MLS: 3397210
Liệt kê theo: B Square Realty Inc
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.400 foot vuông (223 m2), Số MLS: 3396010
Liệt kê theo: Keller Williams Rlty Landmark
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Số MLS: 3372698
Liệt kê theo: E Realty International Corp
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 185