Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
REGO PARK, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 181
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2), Số MLS: 3482531
Liệt kê theo: Jamie Realty Group
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 2.048 foot vuông (190 m2), Số MLS: 3375675
Liệt kê theo: Provident Realty Group Corp
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 3.325 foot vuông (309 m2), Số MLS: 3428209
Liệt kê theo: Corcoran
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2), Số MLS: 3462865
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2), Số MLS: 3472557
Liệt kê theo: Dom Realty of NY Inc
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2), Số MLS: 3440880
Liệt kê theo: Charles Rutenberg Realty Inc
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 2.200 foot vuông (204 m2), Số MLS: 3430495
Liệt kê theo: THYA Realty Corp
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.250 foot vuông (209 m2), Số MLS: 3479669
Liệt kê theo: Joann C Realty Corp
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1.995 foot vuông (185 m2), Số MLS: 3466835
Liệt kê theo: RealMart Realty LLC
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Số MLS: 3478550
Liệt kê theo: E Realty International Corp
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 1.978 foot vuông (184 m2), Số MLS: 3453147
Liệt kê theo: Mitra Hakimi Realty Group LLC
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Số MLS: 3472623
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ lô đất: 2.800 foot vuông (260 m2), Số MLS: 3479617
Liệt kê theo: HomeDax Real Estate LLC
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Số MLS: 3467795
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Số MLS: 3463673
Liệt kê theo: Great Riches Realty
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 181