Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
REGO PARK, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 182
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3254275
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 3.500 foot vuông (325 m2), Số MLS: 3233096
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 4.300 foot vuông (399 m2), Số MLS: 3244012
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3200062
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2), Số MLS: 3280573
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2), Số MLS: 3264593
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1.765 foot vuông (164 m2), Số MLS: 3253267
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.200 foot vuông (204 m2), Số MLS: 3243498
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.200 foot vuông (204 m2), Số MLS: 3278725
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 2.200 foot vuông (204 m2), Số MLS: 3247448
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.317 foot vuông (215 m2), Số MLS: 3234197
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 2.630 foot vuông (244 m2), Số MLS: 3280327
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 1.784 foot vuông (166 m2), Số MLS: 3258506
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1.600 foot vuông (149 m2), Số MLS: 3226303
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 182