Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
REGO PARK, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 203
Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh (0,1 hecta)Số MLS: 3557784
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3540149
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3551866
Liệt kê theo: Exit Realty First Choice
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3541036
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 5.288 foot vuông (491 m2), Số MLS: 3552619
Liệt kê theo: Keystone Realty USA Corp
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 2.600 foot vuông (242 m2), Số MLS: 3538453
Liệt kê theo: Keystone Realty USA Corp
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 6.575 foot vuông (611 m2), Số MLS: 3559979
Liệt kê theo: Exit Realty First Choice
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 1.600 foot vuông (149 m2), Số MLS: 3551643
Liệt kê theo: Akcess24Homes Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 1.727 foot vuông (160 m2), Số MLS: 3525291
Liệt kê theo: Parkside Realty of Queens Inc
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 5.098 foot vuông (474 m2), Số MLS: 3522505
Liệt kê theo: Keller Williams Realty Liberty
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2), Số MLS: 3555654
Liệt kê theo: NY Empire Real Estate
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 4.171 foot vuông (387 m2), Số MLS: 3523099
Liệt kê theo: Strictly Realty
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2), Số MLS: 3535159
Liệt kê theo: E Realty International Corp
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3548895
Liệt kê theo: Your Home Sold Guaranteed
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.400 foot vuông (223 m2), Số MLS: 3550249
Liệt kê theo: Strictly Realty
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 203