Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
REGO PARK, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 235
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ lô đất: 2.048 foot vuông (190 m2), Số MLS: 3349015
Liệt kê theo: Provident Realty Group Corp
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 5.098 foot vuông (474 m2), Số MLS: 3283791
Liệt kê theo: Keller Williams Realty Liberty
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3309345
Liệt kê theo: Exit Realty One
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.730 foot vuông (254 m2), Số MLS: 3326452
Liệt kê theo: Exit Realty First Choice
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.158 foot vuông (386 m2), Số MLS: 3337835
Liệt kê theo: Dom Realty of NY Inc
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 1.867 foot vuông (173 m2), Số MLS: 3354062
Liệt kê theo: LAFFEY REAL ESTATE
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2), Số MLS: 3323931
Liệt kê theo: Olam Realty Group
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1.765 foot vuông (164 m2), Số MLS: 3253267
Liệt kê theo: NY Empire Real Estate
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2), Số MLS: 3352005
Liệt kê theo: Exit Realty First Choice
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2), Số MLS: 3332342
Liệt kê theo: Exit Realty First Choice
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2), Số MLS: 3348560
Liệt kê theo: Real Broker NY LLC
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 2.570 foot vuông (239 m2), Số MLS: 3333859
Liệt kê theo: EXIT Realty Premier
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1.620 foot vuông (150 m2), Số MLS: 3295414
Liệt kê theo: Century Homes Realty Group LLC
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.997 foot vuông (278 m2), Số MLS: 3340814
Liệt kê theo: Daniel Gale Associates Inc
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Số MLS: 3334919
Liệt kê theo: Fultonex Realty LLC
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 235