Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
WARWICK, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 109
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 11,63 dặm Anh (4,71 hecta), Số MLS: 6301352
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 83 dặm Anh (33,59 hecta), Số MLS: 6171317
Liệt kê theo: Raynor Country
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 12,9 dặm Anh (5,22 hecta), Số MLS: 6305593
Liệt kê theo: Our House Real Estate Group
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Số MLS: 6311825
Liệt kê theo: BHHS Gross & Jansen
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4 dặm Anh (1,62 hecta), Số MLS: 6316928
Liệt kê theo: Our House Real Estate Group
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 40 dặm Anh (16,19 hecta), Số MLS: 6272387
Liệt kê theo: Christie's Int. Real Estate
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,41 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: 6315795
Liệt kê theo: Werner Realty of New York
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 66,8 dặm Anh (27,03 hecta), Số MLS: 6315328
Liệt kê theo: Raynor Country
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5,4 dặm Anh (2,19 hecta), Số MLS: 6294092
Liệt kê theo: Tuxedo Hudson Realty Corp
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5,2 dặm Anh (2,1 hecta), Số MLS: 6317758
Liệt kê theo: RE/MAX Town & Country
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 1.800 foot vuông (167 m2), Số MLS: 3553200
Liệt kê theo: Instahomes Realty LLC
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2), Số MLS: 3538471
Liệt kê theo: Resource Realty Group
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5,36 dặm Anh (2,17 hecta), Số MLS: 6285338
Liệt kê theo: Howard Hanna Rand Realty
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 3 dặm Anh (1,21 hecta), Số MLS: 6304015
Liệt kê theo: Keller Williams Realty
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 3,2 dặm Anh (1,29 hecta), Số MLS: 6316762
Liệt kê theo: HomeSmart Homes & Estates
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 109