Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
JAMAICA, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 467
Phòng ngủ: 20, Phòng vệ sinh: 20, Kích cỡ lô đất: 3.000 foot vuông (279 m2), Số MLS: 3311626
Liệt kê theo: United Prestige
Phòng ngủ: 32, Phòng vệ sinh: 12, Phòng vệ sinh không tắm: 8, Số MLS: 3292779
Liệt kê theo: Bah Realty Group LLC
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 3301791
Liệt kê theo: Exit Realty First Choice
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 4.280 foot vuông (398 m2), Số MLS: 3321894
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 14, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 4.896 foot vuông (455 m2), Số MLS: 3259047
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 5.027 foot vuông (467 m2), Số MLS: 3296013
Liệt kê theo: Charles Rutenberg Realty Inc
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 5.044 foot vuông (469 m2), Số MLS: 3277211
Liệt kê theo: Exit Realty Prime
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3295081
Liệt kê theo: Exit Realty First Choice
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 7.500 foot vuông (697 m2), Số MLS: 3300506
Liệt kê theo: EXP Realty
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 5.100 foot vuông (474 m2), Số MLS: 3326380
Liệt kê theo: Kenaris Realty Group Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 7.560 foot vuông (702 m2), Số MLS: 3328686
Liệt kê theo: Keystone Realty USA Corp
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 7.500 foot vuông (697 m2), Số MLS: 3324537
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 12, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ lô đất: 2.398 foot vuông (223 m2), Số MLS: 3329835
Liệt kê theo: Prime America Real Estate Inc
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3317928
Liệt kê theo: Fave Realty Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 8.080 foot vuông (751 m2), Số MLS: 3323365
Liệt kê theo: Keller Williams Rlty Landmark
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 467