Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
JAMAICA, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 369
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.200 foot vuông (204 m2), Số MLS: 3227476
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 7.216 foot vuông (670 m2), Số MLS: 3196866
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 3176515
Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2)Số MLS: 3207860
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.600 foot vuông (613 m2), Số MLS: 3197040
Kích cỡ lô đất: 3.466 foot vuông (322 m2)Số MLS: 3149709
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3218681
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 6.259 foot vuông (581 m2), Số MLS: 3185642
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ lô đất: 4.200 foot vuông (390 m2), Số MLS: 3205621
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 0,31 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: 3221635
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 4.860 foot vuông (451 m2), Số MLS: 3214756
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.500 foot vuông (604 m2), Số MLS: 3209581
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 3176015
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 369