Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
JAMAICA, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 406
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.200 foot vuông (204 m2), Số MLS: 3386368
Liệt kê theo: RE/MAX Team
Kích cỡ lô đất: 7.300 foot vuông (678 m2)Số MLS: 3529847
Liệt kê theo: AA Realty First Inc
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,54 dặm Anh (0,22 hecta), Số MLS: 3526316
Liệt kê theo: Exit Realty First Choice
Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2)Số MLS: 3509903
Liệt kê theo: Gadura Real Estate LLC
Phòng ngủ: 16, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ lô đất: 4.145 foot vuông (385 m2), Số MLS: 3524353
Liệt kê theo: Commerce Realty Group
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ lô đất: 2.970 foot vuông (276 m2), Số MLS: 3510147
Liệt kê theo: Exit Realty Prime
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 0,32 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: 3496669
Liệt kê theo: Crifasi Real Estate Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 5.408 foot vuông (502 m2), Số MLS: 3438886
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 15, Phòng vệ sinh: 11, Kích cỡ lô đất: 3.757 foot vuông (349 m2), Số MLS: 3519413
Liệt kê theo: 99 Acres Realty LLC
Phòng ngủ: 12, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2), Số MLS: 3517018
Liệt kê theo: Compass Greater NY LLC
Phòng ngủ: 11, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 6.800 foot vuông (632 m2), Số MLS: 3523287
Liệt kê theo: NextHome All Island
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3516713
Liệt kê theo: Exit Realty First Choice
Kích cỡ lô đất: 3.150 foot vuông (293 m2)Số MLS: 3426306
Liệt kê theo: New Life Properties NYC Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.950 foot vuông (646 m2), Số MLS: 3531693
Liệt kê theo: Corcoran
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 8.040 foot vuông (747 m2), Số MLS: 3370766
Liệt kê theo: Filo Real Estate Group LLC
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 406