Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
JAMAICA, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 492
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.200 foot vuông (204 m2), Số MLS: 3386368
Liệt kê theo: RE/MAX Team
Phòng ngủ: 37, Phòng vệ sinh: 31, Kích cỡ lô đất: 5.927 foot vuông (551 m2), Số MLS: 3391575
Liệt kê theo: Exit Realty Prime
Phòng ngủ: 20, Phòng vệ sinh: 20, Kích cỡ lô đất: 3.500 foot vuông (325 m2), Số MLS: 3401344
Liệt kê theo: Exit Realty Prime
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,52 dặm Anh (0,21 hecta), Số MLS: 3393965
Liệt kê theo: Keller Williams Realty Greater
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,33 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: 3416912
Liệt kê theo: Exit Realty First Choice
Kích cỡ lô đất: 3.935 foot vuông (366 m2)Số MLS: 3430666
Liệt kê theo: Park Assets Real Estate Corp
Kích cỡ lô đất: 3.150 foot vuông (293 m2)Số MLS: 3426306
Liệt kê theo: New Life Properties NYC Inc
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 5.044 foot vuông (469 m2), Số MLS: 3429957
Liệt kê theo: Exit Realty Prime
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 8.466 foot vuông (786 m2), Số MLS: 3407621
Liệt kê theo: Exit Realty First Choice
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 5.100 foot vuông (474 m2), Số MLS: 3326380
Liệt kê theo: M Lee & Associates Realty LLC
Phòng ngủ: 14, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 4.896 foot vuông (455 m2), Số MLS: 3259047
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 8.040 foot vuông (747 m2), Số MLS: 3370766
Liệt kê theo: Filo Real Estate Group LLC
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3386691
Liệt kê theo: Amino Realty Group
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 8.540 foot vuông (793 m2), Số MLS: 3394947
Liệt kê theo: Exit Realty First Choice
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 492