Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
JAMAICA, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 411
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.200 foot vuông (204 m2), Số MLS: 3386368
Liệt kê theo: RE/MAX Team
Kích cỡ lô đất: 6.459 foot vuông (600 m2)Số MLS: 3443928
Liệt kê theo: New Group Realty Inc
Phòng ngủ: 12, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 2.700 foot vuông (251 m2), Số MLS: 3438488
Liệt kê theo: CMR Group LLC
Phòng ngủ: 20, Phòng vệ sinh: 20, Kích cỡ lô đất: 3.500 foot vuông (325 m2), Số MLS: 3401344
Liệt kê theo: Exit Realty Prime
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 7.395 foot vuông (687 m2), Số MLS: 3474508
Liệt kê theo: Macaluso Realty
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 3473343
Liệt kê theo: Exit Realty First Choice
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.240 foot vuông (580 m2), Số MLS: 3465639
Liệt kê theo: Macaluso Realty
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ lô đất: 2.970 foot vuông (276 m2), Số MLS: 3436307
Liệt kê theo: Exit Realty Prime
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 3.920 foot vuông (364 m2), Số MLS: 3474755
Liệt kê theo: Asking Price Realty Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3460853
Liệt kê theo: RE/MAX Team
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.344 foot vuông (589 m2), Số MLS: 3480119
Liệt kê theo: BERKSHIRE HATHAWAY
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 8.199 foot vuông (762 m2), Số MLS: 3475171
Liệt kê theo: Exit Realty First Choice
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 8.160 foot vuông (758 m2), Số MLS: 3458606
Liệt kê theo: Gateway Homes Realty Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.275 foot vuông (397 m2), Số MLS: 3470858
Liệt kê theo: Do Right Realty
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ lô đất: 2.583 foot vuông (240 m2), Số MLS: 3436280
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 411