Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
JAMAICA, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 479
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.200 foot vuông (204 m2), Số MLS: 3386368
Liệt kê theo: RE/MAX Team
Phòng ngủ: 37, Phòng vệ sinh: 31, Kích cỡ lô đất: 5.927 foot vuông (551 m2), Số MLS: 3391575
Liệt kê theo: Exit Realty Prime
Kích cỡ lô đất: 6.459 foot vuông (600 m2)Số MLS: 3443928
Liệt kê theo: New Group Realty Inc
Phòng ngủ: 20, Phòng vệ sinh: 20, Kích cỡ lô đất: 3.500 foot vuông (325 m2), Số MLS: 3401344
Liệt kê theo: Exit Realty Prime
Phòng ngủ: 12, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 2.700 foot vuông (251 m2), Số MLS: 3438488
Liệt kê theo: CMR Group LLC
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,33 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: 3416912
Liệt kê theo: Exit Realty First Choice
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 4.440 foot vuông (412 m2), Số MLS: 3437715
Liệt kê theo: Ajodhia Realty Corp
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ lô đất: 2.970 foot vuông (276 m2), Số MLS: 3436307
Liệt kê theo: Exit Realty Prime
Phòng ngủ: 16, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 3.000 foot vuông (279 m2), Số MLS: 3448657
Liệt kê theo: Exit Realty Hillcourt
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 5.044 foot vuông (469 m2), Số MLS: 3429957
Liệt kê theo: Exit Realty Prime
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ lô đất: 2.583 foot vuông (240 m2), Số MLS: 3436280
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 9.177 foot vuông (853 m2), Số MLS: 3443072
Liệt kê theo: Asking Price Realty Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 5.408 foot vuông (502 m2), Số MLS: 3438886
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 9.318 foot vuông (866 m2), Số MLS: 3437937
Liệt kê theo: B Square Realty Inc
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 8.040 foot vuông (747 m2), Số MLS: 3370766
Liệt kê theo: Filo Real Estate Group LLC
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 479