Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
JAMAICA, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 470
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 3301791
Liệt kê theo: Exit Realty First Choice
Phòng ngủ: 14, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 4.896 foot vuông (455 m2), Số MLS: 3259047
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,36 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: 3351105
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 4.280 foot vuông (398 m2), Số MLS: 3321894
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 5.044 foot vuông (469 m2), Số MLS: 3277211
Liệt kê theo: Exit Realty Prime
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3295081
Liệt kê theo: Exit Realty First Choice
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 7.500 foot vuông (697 m2), Số MLS: 3300506
Liệt kê theo: EXP Realty
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 5.100 foot vuông (474 m2), Số MLS: 3326380
Liệt kê theo: Kenaris Realty Group Inc
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3343960
Liệt kê theo: Wagner & Kelly Inc
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3335955
Liệt kê theo: Exit Realty Prime
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 9.000 foot vuông (836 m2), Số MLS: 3350350
Liệt kê theo: Exit Realty First Choice
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 7.500 foot vuông (697 m2), Số MLS: 3324537
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 8.000 foot vuông (743 m2), Số MLS: 3344968
Liệt kê theo: Keystone Realty USA Corp
Phòng ngủ: 12, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ lô đất: 2.398 foot vuông (223 m2), Số MLS: 3329835
Liệt kê theo: Prime America Real Estate Inc
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 11, Kích cỡ lô đất: 6.180 foot vuông (574 m2), Số MLS: 3346597
Liệt kê theo: Keller Williams Legendary
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 470