Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
JAMAICA, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 426
Phòng ngủ: 32, Phòng vệ sinh: 12, Phòng vệ sinh không tắm: 8, Số MLS: 3292779
Liệt kê theo: Bah Realty Group LLC
Phòng ngủ: 14, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 4.896 foot vuông (455 m2), Số MLS: 3259047
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 3301791
Liệt kê theo: Exit Realty First Choice
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 5.027 foot vuông (467 m2), Số MLS: 3296013
Liệt kê theo: Charles Rutenberg Realty Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 7.500 foot vuông (697 m2), Số MLS: 3300506
Liệt kê theo: EXP Realty
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 5.044 foot vuông (469 m2), Số MLS: 3277211
Liệt kê theo: Exit Realty Prime
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3295081
Liệt kê theo: Exit Realty First Choice
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3249622
Liệt kê theo: Exit Realty Prime
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.008 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3294244
Liệt kê theo: RE/MAX 2000
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 7.788 foot vuông (724 m2), Số MLS: 3266557
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.619 foot vuông (243 m2), Số MLS: 3279399
Liệt kê theo: Exit Realty Prime
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 6.050 foot vuông (562 m2), Số MLS: 3289784
Liệt kê theo: Amino Realty Group
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 0,31 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: 3221635
Liệt kê theo: Keller Williams Realty Greater
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3304179
Liệt kê theo: Continental Real Estate Group
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 11, Kích cỡ lô đất: 6.180 foot vuông (574 m2), Số MLS: 3283069
Liệt kê theo: Keller Williams Rty Gold Coast
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 426