Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
JAMAICA, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 421
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.200 foot vuông (204 m2), Số MLS: 3386368
Liệt kê theo: RE/MAX Team
Phòng ngủ: 37, Phòng vệ sinh: 31, Kích cỡ lô đất: 5.927 foot vuông (551 m2), Số MLS: 3391575
Liệt kê theo: Exit Realty Prime
Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh (0,1 hecta)Số MLS: 3394376
Liệt kê theo: EXP Realty
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,52 dặm Anh (0,21 hecta), Số MLS: 3393965
Liệt kê theo: Keller Williams Realty Greater
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ lô đất: 3.000 foot vuông (279 m2), Số MLS: 3377302
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 3388118
Liệt kê theo: Exit Realty First Choice
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 8.000 foot vuông (743 m2), Số MLS: 3392082
Liệt kê theo: Exit Realty First Choice
Phòng ngủ: 14, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 4.896 foot vuông (455 m2), Số MLS: 3259047
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 8.040 foot vuông (747 m2), Số MLS: 3370766
Liệt kê theo: Filo Real Estate Group LLC
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1.998 foot vuông (186 m2), Số MLS: 3383424
Liệt kê theo: NY Empire Real Estate
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 9.300 foot vuông (864 m2), Số MLS: 3376853
Liệt kê theo: Coldwell Banker American Homes
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 5.100 foot vuông (474 m2), Số MLS: 3326380
Liệt kê theo: M Lee & Associates Realty LLC
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3386691
Liệt kê theo: Amino Realty Group
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 421