Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
FLUSHING, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 783
Kích cỡ lô đất: 5.825 foot vuông (541 m2)Số MLS: 3421306
Liệt kê theo: Vesta Realty Group Inc
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.357 foot vuông (498 m2), Số MLS: 3364957
Liệt kê theo: SpaceMax Realty Inc
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1.277 foot vuông (119 m2), Số MLS: 3429153
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ lô đất: 2.470 foot vuông (229 m2), Số MLS: 3417175
Liệt kê theo: Lin Pan Realty Group LLC
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 8.000 foot vuông (743 m2), Số MLS: 3430982
Liệt kê theo: E Realty International Corp
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Số MLS: 3405454
Liệt kê theo: Fultonex Realty LLC
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 2.160 foot vuông (201 m2), Số MLS: 3377197
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ lô đất: 2.469 foot vuông (229 m2), Số MLS: 3401509
Liệt kê theo: E Realty International Corp
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Số MLS: 3366620
Liệt kê theo: E Realty International Corp
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.500 foot vuông (511 m2), Số MLS: 3322213
Liệt kê theo: Chous Realty Group Inc
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3427697
Liệt kê theo: E Realty International Corp
Phòng ngủ: 14, Phòng vệ sinh: 9, Kích cỡ lô đất: 4.400 foot vuông (409 m2), Số MLS: 3429945
Liệt kê theo: Exit Realty Limitless
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.673 foot vuông (434 m2), Số MLS: 3417438
Liệt kê theo: Chase Global Realty Corp
Phòng ngủ: 13, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 1.750 foot vuông (163 m2), Số MLS: 3352451
Liệt kê theo: East Coast REALTORS Inc
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3420146
Liệt kê theo: Sany Realty Group LLC
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 783