Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
FLUSHING, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 855
Phòng ngủ: 20, Phòng vệ sinh: 12, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.294 foot vuông (399 m2), Số MLS: 3299027
Liệt kê theo: Property Professionals Realty
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 20, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3275553
Liệt kê theo: Keller Williams Rlty Landmark
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.062 foot vuông (377 m2), Số MLS: 3271012
Liệt kê theo: Selective First Realty Inc
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 9, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 3302073
Liệt kê theo: East Coast REALTORS Inc
Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2)Số MLS: 3273462
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 2.986 foot vuông (277 m2), Số MLS: 3300237
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 11, Phòng vệ sinh: 12, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 2.067 foot vuông (192 m2), Số MLS: 3297234
Liệt kê theo: Keller Williams Rlty Landmark
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ lô đất: 2.469 foot vuông (229 m2), Số MLS: 3266142
Liệt kê theo: Century Homes Realty Group LLC
Kích cỡ lô đất: 9.800 foot vuông (910 m2)Số MLS: 3295431
Liệt kê theo: Lin Pan Realty Group LLC
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ lô đất: 2.125 foot vuông (197 m2), Số MLS: 3285980
Liệt kê theo: East Coast REALTORS Inc
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.500 foot vuông (511 m2), Số MLS: 3215606
Liệt kê theo: Chous Realty Group Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 704 foot vuông (65,4 m2), Số MLS: 3304432
Liệt kê theo: E Realty International Corp
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.667 foot vuông (526 m2), Số MLS: 3273186
Liệt kê theo: Utopia Real Estate
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.300 foot vuông (214 m2), Số MLS: 3269008
Liệt kê theo: Yosemite Realty Inc
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 1.720 foot vuông (160 m2), Số MLS: 3225646
Liệt kê theo: Prospes Real Estate Corp
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 855