Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
FLUSHING, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 914
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 20, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3275553
Liệt kê theo: Keller Williams Rlty Landmark
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.062 foot vuông (377 m2), Số MLS: 3317601
Liệt kê theo: Selective First Realty Inc
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 4.200 foot vuông (390 m2), Số MLS: 3344874
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 9, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 3302073
Liệt kê theo: East Coast REALTORS Inc
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ lô đất: 3.000 foot vuông (279 m2), Số MLS: 3350328
Liệt kê theo: E Realty International Corp
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ lô đất: 3.000 foot vuông (279 m2), Số MLS: 3350431
Liệt kê theo: E Realty International Corp
Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2)Số MLS: 3273462
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ lô đất: 2.469 foot vuông (229 m2), Số MLS: 3339182
Liệt kê theo: Century Homes Realty Group LLC
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 2.986 foot vuông (277 m2), Số MLS: 3300237
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ lô đất: 2.125 foot vuông (197 m2), Số MLS: 3285980
Liệt kê theo: East Coast REALTORS Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 0,39 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: 3304432
Liệt kê theo: E Realty International Corp
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.500 foot vuông (511 m2), Số MLS: 3322213
Liệt kê theo: Chous Realty Group Inc
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.300 foot vuông (214 m2), Số MLS: 3269008
Liệt kê theo: Yosemite Realty Inc
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Số MLS: 3346389
Liệt kê theo: Chase Global Realty Corp
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.667 foot vuông (526 m2), Số MLS: 3273186
Liệt kê theo: Utopia Real Estate
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 914