Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
FLUSHING, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 786
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.500 foot vuông (511 m2), Số MLS: 3215606
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 6.300 foot vuông (585 m2), Số MLS: 3253089
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 8.742 foot vuông (812 m2), Số MLS: 3249028
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3237868
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 5, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3197760
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 9.600 foot vuông (892 m2), Số MLS: 3249896
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Số MLS: 3244241
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 786