Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
FLUSHING, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 743
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.357 foot vuông (498 m2), Số MLS: 3364957
Liệt kê theo: SpaceMax Realty Inc
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.062 foot vuông (377 m2), Số MLS: 3368130
Liệt kê theo: Jamie & Connie Real Estate Grp
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 8.000 foot vuông (743 m2), Số MLS: 3397084
Liệt kê theo: Commerce Realty Group
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3396763
Liệt kê theo: RE/MAX 1st Choice
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 2.160 foot vuông (201 m2), Số MLS: 3377197
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.500 foot vuông (511 m2), Số MLS: 3322213
Liệt kê theo: Chous Realty Group Inc
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Số MLS: 3366620
Liệt kê theo: E Realty International Corp
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 5, Kích cỡ lô đất: 4.673 foot vuông (434 m2), Số MLS: 3377686
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 2.024 foot vuông (188 m2), Số MLS: 3385638
Liệt kê theo: Compass Greater NY LLC
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Số MLS: 3398684
Liệt kê theo: Coldwell Banker American Homes
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 6.155 foot vuông (572 m2), Số MLS: 3372544
Liệt kê theo: Prospes Real Estate Corp
Phòng ngủ: 13, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 1.750 foot vuông (163 m2), Số MLS: 3352451
Liệt kê theo: East Coast REALTORS Inc
Phòng ngủ: 14, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3347142
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ lô đất: 4.013 foot vuông (373 m2), Số MLS: 3395486
Liệt kê theo: Century Homes Realty Group LLC
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Số MLS: 3265176
Liệt kê theo: East Coast REALTORS Inc
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 743