Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
FLUSHING, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 848
Phòng vệ sinh: 9, Phòng vệ sinh không tắm: 9, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3471306
Liệt kê theo: S10 Realty Group LLC
Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2)Số MLS: 3476350
Liệt kê theo: S10 Realty Group LLC
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 8.400 foot vuông (780 m2), Số MLS: 3465666
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 13, Kích cỡ lô đất: 2.660 foot vuông (247 m2), Số MLS: 3474420
Liệt kê theo: E Realty International Corp
Kích cỡ lô đất: 5.825 foot vuông (541 m2)Số MLS: 3421306
Liệt kê theo: Vesta Realty Group Inc
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.357 foot vuông (498 m2), Số MLS: 3364957
Liệt kê theo: SpaceMax Realty Inc
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1.277 foot vuông (119 m2), Số MLS: 3429153
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 10, Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 3455611
Liệt kê theo: Prospes Real Estate Corp
Phòng ngủ: 12, Phòng vệ sinh: 12, Kích cỡ lô đất: 2.708 foot vuông (252 m2), Số MLS: 3454729
Liệt kê theo: Get Listed Realty
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ lô đất: 0,37 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: 3470568
Liệt kê theo: Keller Williams Rlty Landmark
Phòng ngủ: 14, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3480717
Liệt kê theo: E Realty International Corp
Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2)Số MLS: 3470616
Liệt kê theo: New York Realty Minimax Inc
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.500 foot vuông (511 m2), Số MLS: 3444851
Liệt kê theo: LuckSky Brothers Corp
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ lô đất: 1.700 foot vuông (158 m2), Số MLS: 3482659
Liệt kê theo: Sany Realty Group LLC
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3470834
Liệt kê theo: B Square Realty Inc
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 848