Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
FLUSHING, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 862
Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2)Số MLS: 3476350
Liệt kê theo: S10 Realty Group LLC
Phòng ngủ: 25, Phòng vệ sinh: 13, Kích cỡ lô đất: 4.630 foot vuông (430 m2), Số MLS: 3515464
Liệt kê theo: Realty Connect USA LLC
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 4.200 foot vuông (390 m2), Số MLS: 3526885
Liệt kê theo: Century 21 Monticello Realty
Phòng vệ sinh: 1, Số MLS: 6286994
Liệt kê theo: Keller Williams NYC
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 5.950 foot vuông (553 m2), Số MLS: 3521753
Liệt kê theo: Landmark International R E LLC
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 10, Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 3526381
Liệt kê theo: E Realty International Corp
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 1.600 foot vuông (149 m2), Số MLS: 3508846
Liệt kê theo: Sweet Key Realty Group Inc
Phòng ngủ: 16, Phòng vệ sinh: 16, Kích cỡ lô đất: 6.850 foot vuông (636 m2), Số MLS: 3528551
Liệt kê theo: Chase Global Realty Corp
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1.277 foot vuông (119 m2), Số MLS: 3500549
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ lô đất: 4.500 foot vuông (418 m2), Số MLS: 3516278
Liệt kê theo: Exit Realty Team
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Số MLS: 3519822
Liệt kê theo: Fultonex Realty LLC
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1.900 foot vuông (177 m2), Số MLS: 3494328
Liệt kê theo: Chous Realty Group Inc
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1.900 foot vuông (177 m2), Số MLS: 3478494
Liệt kê theo: Chous Realty Group Inc
Phòng ngủ: 14, Phòng vệ sinh: 9, Kích cỡ lô đất: 4.400 foot vuông (409 m2), Số MLS: 3462017
Liệt kê theo: Exit Realty Limitless
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 0,32 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: 3479918
Liệt kê theo: E Realty International Corp
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 862