Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
HICKSVILLE, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 89
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 9.197 foot vuông (854 m2), Số MLS: 3383465
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 8.220 foot vuông (764 m2), Số MLS: 3420818
Liệt kê theo: Charles Rutenberg Realty Inc
Kích cỡ lô đất: 6.072 foot vuông (564 m2)Số MLS: 3419040
Liệt kê theo: Voro LLC
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 8.000 foot vuông (743 m2), Số MLS: 3397072
Liệt kê theo: Realty Connect USA LLC
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 7.500 foot vuông (697 m2), Số MLS: 3389288
Liệt kê theo: Realty Connect USA LLC
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 7.259 foot vuông (674 m2), Số MLS: 3404570
Liệt kê theo: Sun Lux Realty Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 7.686 foot vuông (714 m2), Số MLS: 3420712
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 7.854 foot vuông (730 m2), Số MLS: 3404673
Liệt kê theo: Sun Lux Realty Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 7.500 foot vuông (697 m2), Số MLS: 3389279
Liệt kê theo: Realty Connect USA LLC
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 8.000 foot vuông (743 m2), Số MLS: 3410702
Liệt kê theo: Voro LLC
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3406348
Liệt kê theo: Property Professionals Realty
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 0,42 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: 3430291
Liệt kê theo: LAFFEY REAL ESTATE
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 3433494
Liệt kê theo: E Z Sell Realty
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3417884
Liệt kê theo: Voro LLC
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 89