Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
HICKSVILLE, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 62
Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh (0,11 hecta)Số MLS: 3338791
Liệt kê theo: National Real Estate Agency
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 9.197 foot vuông (854 m2), Số MLS: 3383465
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 10.000 foot vuông (929 m2), Số MLS: 3318312
Liệt kê theo: Compass Greater NY LLC
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 7.500 foot vuông (697 m2), Số MLS: 3389288
Liệt kê theo: Realty Connect USA LLC
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 7.500 foot vuông (697 m2), Số MLS: 3389279
Liệt kê theo: Realty Connect USA LLC
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 0,48 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: 3322265
Liệt kê theo: Realty Connect USA LLC
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 0,48 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: 3322077
Liệt kê theo: National Real Estate Agency
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3397728
Liệt kê theo: Keller Williams Realty Greater
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 3397780
Liệt kê theo: E Z Sell Realty
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 8.400 foot vuông (780 m2), Số MLS: 3396646
Liệt kê theo: Compass Greater NY LLC
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 7.200 foot vuông (669 m2), Số MLS: 3394513
Liệt kê theo: EXP Realty
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 5.200 foot vuông (483 m2), Số MLS: 3363678
Liệt kê theo: Coldwell Banker American Homes
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 8.520 foot vuông (792 m2), Số MLS: 3388095
Liệt kê theo: MBA Realty Group Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 10.000 foot vuông (929 m2), Số MLS: 3360069
Liệt kê theo: Donovan Brothers Realty Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 5.600 foot vuông (520 m2), Số MLS: 3391797
Liệt kê theo: C21/Sunny Gardens Realty Inc
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 62