Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
BAY SHORE, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 98
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 8.360 foot vuông (777 m2), Số MLS: 3393565
Liệt kê theo: Galaxy Realty Group Inc
Kích cỡ lô đất: 0,6 dặm Anh (0,24 hecta)Số MLS: 3362060
Liệt kê theo: Lucky to Live Here Realty
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,5 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: 3395957
Liệt kê theo: Coach Real Estate Assoc Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,2 dặm Anh (0,49 hecta), Số MLS: 3391140
Liệt kê theo: Eric G Ramsay Jr Assoc LLC
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 3.920 foot vuông (364 m2), Số MLS: 3389878
Liệt kê theo: Eric G Ramsay Jr Assoc LLC
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,34 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: 3399013
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 0,36 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: 3395096
Liệt kê theo: Eric G Ramsay Jr Assoc LLC
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh (0,09 hecta), Số MLS: 3378984
Liệt kê theo: Oxford Property Group USA
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 3.920 foot vuông (364 m2), Số MLS: 3389729
Liệt kê theo: Eric G Ramsay Jr Assoc LLC
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,97 dặm Anh (0,39 hecta), Số MLS: 3341524
Liệt kê theo: Coach Real Estate Assoc Inc
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.356 foot vuông (405 m2), Số MLS: 3397348
Liệt kê theo: Deutsch Realty Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,3 dặm Anh (0,53 hecta), Số MLS: 3368634
Liệt kê theo: VYLLA Home
Kích cỡ lô đất: 0,5 dặm Anh (0,2 hecta)Số MLS: 3375382
Liệt kê theo: Herrick Real Estate LLC
Kích cỡ lô đất: 4.200 foot vuông (390 m2)Số MLS: 3086942
Liệt kê theo: Moriches Bay Realty
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,68 dặm Anh (0,28 hecta), Số MLS: 3395305
Liệt kê theo: Realty Connect USA L I Inc
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 98