Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
BAY SHORE, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 104
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 2,2 dặm Anh (0,89 hecta), Số MLS: 3430502
Liệt kê theo: Coach Real Estate Assoc Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,3 dặm Anh (0,53 hecta), Số MLS: 3428863
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 3.920 foot vuông (364 m2), Số MLS: 3389878
Liệt kê theo: Eric G Ramsay Jr Assoc LLC
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 0,54 dặm Anh (0,22 hecta), Số MLS: 3430417
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,57 dặm Anh (0,23 hecta), Số MLS: 3418002
Liệt kê theo: Winkler Real Estate Inc
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 3.920 foot vuông (364 m2), Số MLS: 3389729
Liệt kê theo: Eric G Ramsay Jr Assoc LLC
Kích cỡ lô đất: 0,5 dặm Anh (0,2 hecta)Số MLS: 3375382
Liệt kê theo: Herrick Real Estate LLC
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,95 dặm Anh (0,38 hecta), Số MLS: 3404326
Liệt kê theo: Charles Rutenberg Realty Inc
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 0,44 dặm Anh (0,18 hecta), Số MLS: 3418496
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Kích cỡ lô đất: 4.200 foot vuông (390 m2)Số MLS: 3086942
Liệt kê theo: Moriches Bay Realty
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 3422755
Liệt kê theo: Realty Connect USA L I Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,4 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: 3415699
Liệt kê theo: Your Home Sold Guaranteed Rlty
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 7.405 foot vuông (688 m2), Số MLS: 3427506
Liệt kê theo: Signature Premier Properties
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Số MLS: 3408748
Liệt kê theo: RE/MAX Edge
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 104