Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
BAY SHORE, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 92
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 9, Kích cỡ lô đất: 9.148 foot vuông (850 m2), Số MLS: 3338611
Liệt kê theo: Get Listed Realty
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,54 dặm Anh (0,62 hecta), Số MLS: 3343651
Liệt kê theo: BERKSHIRE HATHAWAY
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 3,1 dặm Anh (1,25 hecta), Số MLS: 3293719
Liệt kê theo: Netter Real Estate Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,04 dặm Anh (0,42 hecta), Số MLS: 3325675
Liệt kê theo: Eric G Ramsay Jr Assoc LLC
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 0,42 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: 3339629
Liệt kê theo: FIRST FLAG Realty Inc
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 2,2 dặm Anh (0,89 hecta), Số MLS: 3343066
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 0,97 dặm Anh (0,39 hecta), Số MLS: 3343382
Liệt kê theo: Eric G Ramsay Jr Assoc LLC
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 3329820
Liệt kê theo: Eric G Ramsay Jr Assoc LLC
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,89 dặm Anh (0,36 hecta), Số MLS: 3197463
Liệt kê theo: Eric G Ramsay Jr Assoc LLC
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 0,34 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: 3329810
Liệt kê theo: Eric G Ramsay Jr Assoc LLC
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 0,68 dặm Anh (0,28 hecta), Số MLS: 3320902
Liệt kê theo: Eric G Ramsay Jr Assoc LLC
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2,7 dặm Anh (1,09 hecta), Số MLS: 3325015
Liệt kê theo: Coldwell Banker Beau Hulse Rlt
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 1,23 dặm Anh (0,5 hecta), Số MLS: 3097838
Liệt kê theo: Eric G Ramsay Jr Assoc LLC
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh (0,09 hecta), Số MLS: 3242736
Liệt kê theo: Oxford Property Group USA
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,97 dặm Anh (0,39 hecta), Số MLS: 3341524
Liệt kê theo: Coach Real Estate Assoc Inc
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 92