Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
BAY SHORE, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 85
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 2,2 dặm Anh (0,89 hecta), Số MLS: 3430502
Liệt kê theo: Coach Real Estate Assoc Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,3 dặm Anh (0,53 hecta), Số MLS: 3428863
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,35 dặm Anh (0,55 hecta), Số MLS: 3443512
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 3.920 foot vuông (364 m2), Số MLS: 3450825
Liệt kê theo: Eric G Ramsay Jr Assoc LLC
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 0,54 dặm Anh (0,22 hecta), Số MLS: 3430417
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 3.920 foot vuông (364 m2), Số MLS: 3450820
Liệt kê theo: Eric G Ramsay Jr Assoc LLC
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh (0,09 hecta), Số MLS: 3446397
Liệt kê theo: Eric G Ramsay Jr Assoc LLC
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,95 dặm Anh (0,38 hecta), Số MLS: 3404326
Liệt kê theo: Charles Rutenberg Realty Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,57 dặm Anh (0,23 hecta), Số MLS: 3418002
Liệt kê theo: Winkler Real Estate Inc
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 4.356 foot vuông (405 m2), Số MLS: 3450898
Liệt kê theo: Winkler Real Estate Inc
Kích cỡ lô đất: 4.200 foot vuông (390 m2)Số MLS: 3086942
Liệt kê theo: Moriches Bay Realty
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 0,34 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: 3450757
Liệt kê theo: Netter Real Estate Inc
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 3.485 foot vuông (324 m2), Số MLS: 3444051
Liệt kê theo: Winkler Real Estate Inc
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 0,33 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: 3450841
Liệt kê theo: ARVY Realty
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 3434037
Liệt kê theo: Universal Homes Realty Ltd
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 85