Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
FLORAL PARK, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 113
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Số MLS: 3250893
Liệt kê theo: Charles H Greenthal Property
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 8.000 foot vuông (743 m2), Số MLS: 3469380
Liệt kê theo: BERKSHIRE HATHAWAY
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Số MLS: 3459761
Liệt kê theo: Magic Of Great Neck Realty Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3476508
Liệt kê theo: LAFFEY REAL ESTATE
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Số MLS: 3477884
Liệt kê theo: Compass Greater NY LLC
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 8.000 foot vuông (743 m2), Số MLS: 3475427
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Số MLS: 3446898
Liệt kê theo: Magic Of Great Neck Realty
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 7.950 foot vuông (739 m2), Số MLS: 3481560
Liệt kê theo: Novus Realty Group Inc
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Số MLS: 3470842
Liệt kê theo: Magic Of Great Neck Realty Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3471549
Liệt kê theo: B Square Realty Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3475469
Liệt kê theo: Kerrigan Country Realty
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Số MLS: 3446132
Liệt kê theo: Charles H Greenthal Property
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3467685
Liệt kê theo: LAFFEY REAL ESTATE
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Số MLS: 3463169
Liệt kê theo: Charles H Greenthal Property
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Số MLS: 3472129
Liệt kê theo: Magic Of Great Neck Realty Inc
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 113