Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
FLORAL PARK, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 119
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3424123
Liệt kê theo: Cross Island Realty One Inc
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,36 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: 3430482
Liệt kê theo: Novus Realty Group Inc
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 3321329
Liệt kê theo: Fourth Avenue Real Estate Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Số MLS: 3250893
Liệt kê theo: Charles H Greenthal Property
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Số MLS: 3411925
Liệt kê theo: Magic Of Great Neck Realty
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 9.486 foot vuông (881 m2), Số MLS: 3420012
Liệt kê theo: Andron Realty Group Tulip R E
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3396950
Liệt kê theo: Andron Realty Group Tulip R E
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3428096
Liệt kê theo: Voro LLC
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3410099
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3428129
Liệt kê theo: BERKSHIRE HATHAWAY
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 2.960 foot vuông (275 m2), Số MLS: 3421252
Liệt kê theo: Keller Williams Rty Gold Coast
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Số MLS: 3382767
Liệt kê theo: Magic Of Great Neck Realty
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3408559
Liệt kê theo: LAFFEY REAL ESTATE
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3422972
Liệt kê theo: Century 21 AA Realty
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 8.000 foot vuông (743 m2), Số MLS: 3431163
Liệt kê theo: BERKSHIRE HATHAWAY
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 119