Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
FLORAL PARK, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 81
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3424123
Liệt kê theo: Cross Island Realty One Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Số MLS: 3250893
Liệt kê theo: Charles H Greenthal Property
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3396950
Liệt kê theo: Andron Realty Group Tulip R E
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3428129
Liệt kê theo: BERKSHIRE HATHAWAY
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Số MLS: 3446132
Liệt kê theo: Charles H Greenthal Property
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Số MLS: 3444922
Liệt kê theo: Charles H Greenthal Property
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 7.200 foot vuông (669 m2), Số MLS: 3437950
Liệt kê theo: S H V Real Estate Corp
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 3.654 foot vuông (339 m2), Số MLS: 3404942
Liệt kê theo: Signature Homes Ltd
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 1.727 foot vuông (160 m2), Số MLS: 3391244
Liệt kê theo: Jamie & Connie Real Estate Grp
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3450150
Liệt kê theo: FIRST FLAG Realty Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3404727
Liệt kê theo: Signature Premier Properties
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.930 foot vuông (644 m2), Số MLS: 3418738
Liệt kê theo: Signature Premier Properties
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3446418
Liệt kê theo: RE/MAX 1st Choice
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3419811
Liệt kê theo: Ciampa Realty Group LLC
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 3.638 foot vuông (338 m2), Số MLS: 3421047
Liệt kê theo: S H V Real Estate Corp
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 81