Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
FLORAL PARK, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 108
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 6.090 foot vuông (566 m2), Số MLS: 3529955
Liệt kê theo: Property Professionals Realty
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3531746
Liệt kê theo: Diana P Duarte Realty Corp
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Số MLS: 3523096
Liệt kê theo: NSTowers Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3551932
Liệt kê theo: Howard Hanna Coach
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3494695
Liệt kê theo: Cross Island Realty One Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3535230
Liệt kê theo: BERKSHIRE HATHAWAY
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Số MLS: 3530917
Liệt kê theo: Compass Greater NY LLC
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3548237
Liệt kê theo: Howard Hanna Coach
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Số MLS: 3543046
Liệt kê theo: NSTowers Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 7.100 foot vuông (660 m2), Số MLS: 3539290
Liệt kê theo: Coldwell Banker American Homes
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3547803
Liệt kê theo: Kings Homes & Associates
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Số MLS: 3549281
Liệt kê theo: Magic Of Great Neck Realty Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 3.999 foot vuông (372 m2), Số MLS: 6274597
Liệt kê theo: Manjula Homes, LLC
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Số MLS: 3540426
Liệt kê theo: Magic Of Great Neck Realty Inc
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 3, Số MLS: 3546413
Liệt kê theo: Magic Of Great Neck Realty Inc
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 108