Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
FLORAL PARK, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 142
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Số MLS: 3250893
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 5.100 foot vuông (474 m2), Số MLS: 3240190
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Số MLS: 3233495
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 7.785 foot vuông (723 m2), Số MLS: 3233385
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3251476
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Số MLS: 3224363
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3196885
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 3.840 foot vuông (357 m2), Số MLS: 3216158
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Số MLS: 3234862
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3245794
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3240234
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ lô đất: 3.640 foot vuông (338 m2), Số MLS: 3252513
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3241701
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.500 foot vuông (418 m2), Số MLS: 3197113
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 142