Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
FLORAL PARK, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 174
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 7.000 foot vuông (650 m2), Số MLS: 3327658
Liệt kê theo: Fourth Avenue Real Estate Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Số MLS: 3250893
Liệt kê theo: Charles H Greenthal Property
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 7.500 foot vuông (697 m2), Số MLS: 3339949
Liệt kê theo: Evolution Realty of L I
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Số MLS: 3315168
Liệt kê theo: Magic Of Great Neck Realty
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 3321329
Liệt kê theo: Fourth Avenue Real Estate Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Số MLS: 3326981
Liệt kê theo: Magic Of Great Neck Realty
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 8.100 foot vuông (752 m2), Số MLS: 3312157
Liệt kê theo: Signature Premier Properties
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3342224
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 7.895 foot vuông (733 m2), Số MLS: 3154802
Liệt kê theo: Cross Island Realty One Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3329983
Liệt kê theo: RE/MAX City Square
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Số MLS: 3330810
Liệt kê theo: Magic Of Great Neck Realty
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Số MLS: 3348174
Liệt kê theo: Magic Of Great Neck Realty
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Số MLS: 3335540
Liệt kê theo: Charles H Greenthal Property
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Số MLS: 3280381
Liệt kê theo: Charles H Greenthal Property
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Số MLS: 3330647
Liệt kê theo: Magic Of Great Neck Realty
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 174