Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
LONG ISLAND CITY, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 73
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Số MLS: 3207269
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 2.523 foot vuông (234 m2), Số MLS: 3251185
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ lô đất: 2.250 foot vuông (209 m2), Số MLS: 3236918
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 73