Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
LONG ISLAND CITY, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 68
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 6.685 foot vuông (621 m2), Số MLS: 3346368
Liệt kê theo: East Coast REALTORS Inc
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Số MLS: 3308495
Liệt kê theo: Nest Seekers LLC
Phòng ngủ: 15, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ lô đất: 4.153 foot vuông (386 m2), Số MLS: 3345867
Liệt kê theo: Mega Homes Realty Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 5.580 foot vuông (518 m2), Số MLS: 3367624
Liệt kê theo: Osher 126 LLC
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Số MLS: 3339097
Liệt kê theo: Modern Spaces Love Your Place
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2), Số MLS: 3357473
Liệt kê theo: Educators Realty Inc
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Số MLS: 3371888
Liệt kê theo: Nest Seekers LLC
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.981 foot vuông (277 m2), Số MLS: 3360463
Liệt kê theo: Voro LLC
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Số MLS: 3349041
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Số MLS: 3351544
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 1, Phòng vệ sinh: 1, Số MLS: 3308487
Liệt kê theo: Nest Seekers LLC
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 1.238 foot vuông (115 m2), Số MLS: 3365050
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Số MLS: 3295485
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.523 foot vuông (234 m2), Số MLS: 3340728
Liệt kê theo: Compass Greater NY LLC
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Số MLS: 3360215
Liệt kê theo: B Square Realty Inc
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 68