Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
LONG ISLAND CITY, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 102
Phòng ngủ: 27, Phòng vệ sinh: 22, Kích cỡ lô đất: 4.100 foot vuông (381 m2), Số MLS: 3283354
Liệt kê theo: First Century R E Group Corp
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 7.031 foot vuông (653 m2), Số MLS: 3306329
Liệt kê theo: Greene Realty Group
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 4.875 foot vuông (453 m2), Số MLS: 3304869
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3301485
Liệt kê theo: Nu Zone Realty Corp
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.500 foot vuông (418 m2), Số MLS: 3252906
Liệt kê theo: Trusted Property Advisors Corp
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Số MLS: 3308495
Liệt kê theo: Nest Seekers LLC
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3273283
Liệt kê theo: RE/MAX Team
Phòng ngủ: 12, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3319144
Liệt kê theo: EXP Realty
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Số MLS: 3207269
Liệt kê theo: Modern Spaces Love Your Place
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.504 foot vuông (233 m2), Số MLS: 3249531
Liệt kê theo: Mega Homes Realty Inc
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 2.523 foot vuông (234 m2), Số MLS: 3251185
Liệt kê theo: Mega Homes Realty Inc
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 2.375 foot vuông (221 m2), Số MLS: 3299822
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 2.516 foot vuông (234 m2), Số MLS: 3303574
Liệt kê theo: Redfin Real Estate
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 5.580 foot vuông (518 m2), Số MLS: 3278744
Liệt kê theo: Prime Properties Long Island
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ lô đất: 2.846 foot vuông (264 m2), Số MLS: 3281741
Liệt kê theo: RE/MAX Team
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 102