Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
LONG ISLAND CITY, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 59
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 6.375 foot vuông (592 m2), Số MLS: 3461004
Liệt kê theo: East Coast REALTORS Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 5.450 foot vuông (506 m2), Số MLS: 3455504
Liệt kê theo: Realty Executives Today
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.250 foot vuông (209 m2), Số MLS: 3420604
Liệt kê theo: BERKSHIRE HATHAWAY
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 3.000 foot vuông (279 m2), Số MLS: 3472389
Liệt kê theo: Modern Spaces Love Your Place
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3474893
Liệt kê theo: RE/MAX Team
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 2.375 foot vuông (221 m2), Số MLS: 3453309
Liệt kê theo: Toula Polios Realty Group LLC
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.660 foot vuông (247 m2), Số MLS: 3477204
Liệt kê theo: Prime Realty
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 4,89 dặm Anh (1,98 hecta), Số MLS: 3481883
Liệt kê theo: Promise Realty LLC
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 1.950 foot vuông (181 m2), Số MLS: 3464742
Liệt kê theo: Bouklis Group Marketing Corp
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3459697
Liệt kê theo: E Realty International Corp
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1.838 foot vuông (171 m2), Số MLS: 3468560
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.233 foot vuông (207 m2), Số MLS: 3405510
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 3.034 foot vuông (282 m2), Số MLS: 3405742
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.233 foot vuông (207 m2), Số MLS: 3405731
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Số MLS: 3481906
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 59