Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
LONG ISLAND CITY, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 72
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 6.685 foot vuông (621 m2), Số MLS: 3549115
Liệt kê theo: East Coast REALTORS Inc
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 2.523 foot vuông (234 m2), Số MLS: 3531303
Liệt kê theo: Feast Realty Group LLC
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3491221
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2), Số MLS: 3540870
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2), Số MLS: 3548928
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2), Số MLS: 3540585
Liệt kê theo: E Realty International Corp
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ lô đất: 1.600 foot vuông (149 m2), Số MLS: 3546243
Liệt kê theo: Mega Homes Realty Inc
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Số MLS: 3539279
Liệt kê theo: Oxford Property Group USA
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ lô đất: 2.521 foot vuông (234 m2), Số MLS: 3559176
Liệt kê theo: Omni Realty Corp
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 3.250 foot vuông (302 m2), Số MLS: 3542706
Liệt kê theo: Apple Realty Group Corp
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 2.233 foot vuông (207 m2), Số MLS: 3553483
Liệt kê theo: Modern Spaces Love Your Place
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3529041
Liệt kê theo: 5 Boro Realty Corp
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3558978
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 16, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 2.358 foot vuông (219 m2), Số MLS: 3553685
Liệt kê theo: East Coast REALTORS Inc
Phòng ngủ: 11, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3531002
Liệt kê theo: Keller Williams Rlty Landmark
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 72