Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
MASSAPEQUA, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 150
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 8.856 foot vuông (823 m2), Số MLS: 3328812
Liệt kê theo: Coach Real Estate Assoc Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 3334629
Liệt kê theo: Theresa Slomin Realty Inc
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 0,32 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: 3301140
Liệt kê theo: Century 21 AA Realty
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 8.000 foot vuông (743 m2), Số MLS: 3341090
Liệt kê theo: World Prop Intl Sea to Sky
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 8.000 foot vuông (743 m2), Số MLS: 3341151
Liệt kê theo: World Prop Intl Sea to Sky
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.500 foot vuông (604 m2), Số MLS: 3324239
Liệt kê theo: EXIT Realty Premier
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 3345572
Liệt kê theo: BERKSHIRE HATHAWAY
Kích cỡ lô đất: 0,3 dặm Anh (0,12 hecta)Số MLS: 3261809
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 3338366
Liệt kê theo: Eric G Ramsay Jr Assoc LLC
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 10.000 foot vuông (929 m2), Số MLS: 3306402
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 10.000 foot vuông (929 m2), Số MLS: 3338480
Liệt kê theo: EXIT Realty Premier
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 3344289
Liệt kê theo: EXIT Realty Premier
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 7.000 foot vuông (650 m2), Số MLS: 3327789
Liệt kê theo: Better Homes And Gardens Dream
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 3292383
Liệt kê theo: Island Advantage Realty LLC
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 10.000 foot vuông (929 m2), Số MLS: 3341009
Liệt kê theo: Coach Real Estate Assoc Inc
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 150