Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
MASSAPEQUA, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 127
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 8.856 foot vuông (823 m2), Số MLS: 3328812
Liệt kê theo: Coach Real Estate Assoc Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 8.000 foot vuông (743 m2), Số MLS: 3407211
Liệt kê theo: World Prop Intl Sea to Sky
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 8.000 foot vuông (743 m2), Số MLS: 3407212
Liệt kê theo: World Prop Intl Sea to Sky
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,53 dặm Anh (0,21 hecta), Số MLS: 3412325
Liệt kê theo: EXIT Realty Premier
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 10.000 foot vuông (929 m2), Số MLS: 3395576
Liệt kê theo: LA Rosa Realty New York LLC
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 3407755
Liệt kê theo: Peconic Realty Group LLC
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 10.000 foot vuông (929 m2), Số MLS: 3406353
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 3407303
Liệt kê theo: NYONLINEREALTY.COM
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 8.000 foot vuông (743 m2), Số MLS: 3402271
Liệt kê theo: Real Broker NY LLC
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 7.000 foot vuông (650 m2), Số MLS: 3366651
Liệt kê theo: Precise Building Tech Corp
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 8.280 foot vuông (769 m2), Số MLS: 3380240
Liệt kê theo: Realty Connect USA LLC
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3399059
Liệt kê theo: RE/MAX Reliance
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 8.000 foot vuông (743 m2), Số MLS: 3397658
Liệt kê theo: LA Rosa Realty New York LLC
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 7.000 foot vuông (650 m2), Số MLS: 3403342
Liệt kê theo: NYONLINEREALTY.COM
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 10.000 foot vuông (929 m2), Số MLS: 3411249
Liệt kê theo: EXIT Realty Premier
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 127