Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
MASSAPEQUA, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 155
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 0,32 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: 3301140
Liệt kê theo: Century 21 AA Realty
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 10.000 foot vuông (929 m2), Số MLS: 3295699
Liệt kê theo: Keller Williams Realty Elite
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 3319503
Liệt kê theo: Signature Premier Properties
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,31 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 3288934
Liệt kê theo: EXIT Realty Premier
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 10.000 foot vuông (929 m2), Số MLS: 3315228
Liệt kê theo: EXIT Realty Premier
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,39 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: 3303997
Liệt kê theo: Coach Real Estate Assoc Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 0,32 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: 3296004
Liệt kê theo: Exit Realty Dreams
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh (0,09 hecta), Số MLS: 3315619
Liệt kê theo: Coach Real Estate Assoc Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 3292383
Liệt kê theo: Island Advantage Realty LLC
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 3316424
Liệt kê theo: EXIT Realty Premier
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 3315029
Liệt kê theo: EXIT Realty Premier
Kích cỡ lô đất: 0,3 dặm Anh (0,12 hecta)Số MLS: 3261809
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 6.540 foot vuông (608 m2), Số MLS: 3312386
Liệt kê theo: Coldwell Banker American Homes
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 10.000 foot vuông (929 m2), Số MLS: 3306402
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 3312511
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 155