Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
SHIRLEY, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 85
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 0,31 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: 3401652
Liệt kê theo: Signature Premier Properties
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1.742 foot vuông (162 m2), Số MLS: 3404728
Liệt kê theo: Netter Real Estate Inc
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,3 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 3405298
Liệt kê theo: Ronald M Bloomfield
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.178 foot vuông (202 m2), Số MLS: 3384616
Liệt kê theo: Brookhampton Realty
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.792 foot vuông (445 m2), Số MLS: 3395956
Liệt kê theo: Coldwell Banker M&D Good Life
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 7.405 foot vuông (688 m2), Số MLS: 3421145
Liệt kê theo: Eric G Ramsay Jr Assoc LLC
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Số MLS: 3384617
Liệt kê theo: Brookhampton Realty
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 4.792 foot vuông (445 m2), Số MLS: 3398165
Liệt kê theo: Coldwell Banker M&D Good Life
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,5 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: 3347480
Liệt kê theo: Island Polo Realty Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,57 dặm Anh (0,23 hecta), Số MLS: 3421139
Liệt kê theo: Exit Family Realty
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,31 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: 3382204
Liệt kê theo: Hampton Lifestyle Realty
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 3418970
Liệt kê theo: Rugen Realty Corp
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 4.792 foot vuông (445 m2), Số MLS: 3404200
Liệt kê theo: Century 21 Cor Ace Realty Inc
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 0,43 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: 3399604
Liệt kê theo: Stanzoni Realty Corp
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 3409672
Liệt kê theo: Century 21 Cor Ace Realty Inc
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 85