Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
LINDENHURST, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 79
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 9.628 foot vuông (894 m2), Số MLS: 3416750
Liệt kê theo: Exit Home Key Realty
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 8.000 foot vuông (743 m2), Số MLS: 3429913
Liệt kê theo: ERealty Advisors Inc
Kích cỡ lô đất: 0,36 dặm Anh (0,15 hecta)Số MLS: 3417720
Liệt kê theo: Advantage + Realty Corp
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 8.850 foot vuông (822 m2), Số MLS: 3427281
Liệt kê theo: RELI
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 7.425 foot vuông (690 m2), Số MLS: 3440005
Liệt kê theo: Signature Premier Properties
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 7.500 foot vuông (697 m2), Số MLS: 3426192
Liệt kê theo: NY Flip Realty Inc
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 10.000 foot vuông (929 m2), Số MLS: 3440761
Liệt kê theo: Signature Premier Properties
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 8.175 foot vuông (759 m2), Số MLS: 3432725
Liệt kê theo: RE/MAX City Square
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3432142
Liệt kê theo: Realty Connect USA L I Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.800 foot vuông (260 m2), Số MLS: 3439856
Liệt kê theo: Signature Premier Properties
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh (0,09 hecta), Số MLS: 3406263
Liệt kê theo: Voro LLC
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 8.000 foot vuông (743 m2), Số MLS: 3438098
Liệt kê theo: Next Level Real Estate NY
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3434573
Liệt kê theo: Bon Anno Homes Real Estate
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 9.744 foot vuông (905 m2), Số MLS: 3413978
Liệt kê theo: RealMart Realty LLC
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 6.825 foot vuông (634 m2), Số MLS: 3436300
Liệt kê theo: Eric G Ramsay Jr Assoc LLC
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 79