Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
LINDENHURST, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 68
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3465263
Liệt kê theo: Signature Premier Properties
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,43 dặm Anh (0,18 hecta), Số MLS: 3460754
Liệt kê theo: Jones Hollow Realty Group Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3462371
Liệt kê theo: Coach Real Estate Assoc Inc
Kích cỡ lô đất: 0,36 dặm Anh (0,15 hecta)Số MLS: 3417720
Liệt kê theo: Advantage + Realty Corp
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 7.500 foot vuông (697 m2), Số MLS: 3426192
Liệt kê theo: NY Flip Realty Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 10.000 foot vuông (929 m2), Số MLS: 3458854
Liệt kê theo: Keller Williams Rty Gold Coast
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 10.000 foot vuông (929 m2), Số MLS: 3440761
Liệt kê theo: Signature Premier Properties
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 7.500 foot vuông (697 m2), Số MLS: 3462714
Liệt kê theo: World Prop Intl Sea to Sky
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 7.500 foot vuông (697 m2), Số MLS: 3452285
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.800 foot vuông (260 m2), Số MLS: 3450138
Liệt kê theo: Homeology Realty
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.800 foot vuông (446 m2), Số MLS: 3466227
Liệt kê theo: Eric G Ramsay Jr Assoc LLC
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3449021
Liệt kê theo: EXP Realty
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 3466264
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 2.800 foot vuông (260 m2), Số MLS: 3463155
Liệt kê theo: JoAnn Cilla Real Estate
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 7.500 foot vuông (697 m2), Số MLS: 3446617
Liệt kê theo: EXP Realty
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 68