Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
LINDENHURST, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 79
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,37 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: 3373138
Liệt kê theo: Jones Hollow Realty Group Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 7.080 foot vuông (658 m2), Số MLS: 3401860
Liệt kê theo: Signature Premier Properties
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,5 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: 3399684
Liệt kê theo: World Prop Intl Sea to Sky
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 6.825 foot vuông (634 m2), Số MLS: 3382276
Liệt kê theo: Island Advantage Realty LLC
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 10.000 foot vuông (929 m2), Số MLS: 3386255
Liệt kê theo: Bono Real Estate Corp
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 0,34 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: 3373230
Liệt kê theo: BERKSHIRE HATHAWAY
Kích cỡ lô đất: 8.715 foot vuông (810 m2)Số MLS: 3351232
Liệt kê theo: New Island Realty
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 9.900 foot vuông (920 m2), Số MLS: 3393765
Liệt kê theo: Coldwell Banker American Homes
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3385426
Liệt kê theo: Signature Premier Properties
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 9.744 foot vuông (905 m2), Số MLS: 3383999
Liệt kê theo: Realty Connect USA L I Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3383760
Liệt kê theo: Chous Realty Group Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 6.300 foot vuông (585 m2), Số MLS: 3396658
Liệt kê theo: Better Homes & Gardens RE AS
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 6.250 foot vuông (581 m2), Số MLS: 3397633
Liệt kê theo: Belvedere Homes Realty Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 8.250 foot vuông (766 m2), Số MLS: 3393577
Liệt kê theo: Redfin Real Estate
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 10.000 foot vuông (929 m2), Số MLS: 3398447
Liệt kê theo: Signature Premier Properties
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 79