Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
QUEENS VILLAGE, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 125
Kích cỡ lô đất: 0,96 dặm Anh (0,39 hecta)Số MLS: 3319032
Liệt kê theo: Baring Homes Corp
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.216 foot vuông (392 m2), Số MLS: 3325432
Liệt kê theo: Cross Island Realty One Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.580 foot vuông (518 m2), Số MLS: 3332608
Liệt kê theo: AMRA & Associates Realty
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 7.500 foot vuông (697 m2), Số MLS: 3303020
Liệt kê theo: Realty Executives Today
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 2.900 foot vuông (269 m2), Số MLS: 3343084
Liệt kê theo: Vision Homes Real Estate LLC
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 3.000 foot vuông (279 m2), Số MLS: 3299394
Liệt kê theo: Sierra Homes Inc
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.200 foot vuông (204 m2), Số MLS: 3343800
Liệt kê theo: Hopes Quality Home Realty LLC
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3352521
Liệt kê theo: Maureen Folan R E Group LLC
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 4.184 foot vuông (389 m2), Số MLS: 3334609
Liệt kê theo: Acer Realty Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 5.900 foot vuông (548 m2), Số MLS: 3327093
Liệt kê theo: S H V Real Estate Corp
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 3.000 foot vuông (279 m2), Số MLS: 3337195
Liệt kê theo: Exit Realty Prime
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 3.000 foot vuông (279 m2), Số MLS: 3324540
Liệt kê theo: BERKSHIRE HATHAWAY
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 1.560 foot vuông (145 m2), Số MLS: 3350994
Liệt kê theo: Idan Nadlan LLC
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 8.725 foot vuông (811 m2), Số MLS: 3309128
Liệt kê theo: Selective Properties Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.208 foot vuông (205 m2), Số MLS: 3330827
Liệt kê theo: Mega Homes Realty Inc
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 125