Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
QUEENS VILLAGE, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 123
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3432645
Liệt kê theo: Victory Express Realty Corp
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 4.545 foot vuông (422 m2), Số MLS: 3422178
Liệt kê theo: A Team Real Estate Group
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3386637
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 3.600 foot vuông (334 m2), Số MLS: 3433411
Liệt kê theo: Exit Realty Prime
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 3.760 foot vuông (349 m2), Số MLS: 3393992
Liệt kê theo: Elite Realty of USA Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.355 foot vuông (219 m2), Số MLS: 3406439
Liệt kê theo: Hillside Homes Realty Inc
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 4.248 foot vuông (395 m2), Số MLS: 3431028
Liệt kê theo: EXIT Realty Premier
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 1.293 foot vuông (120 m2), Số MLS: 3428676
Liệt kê theo: North Star Homes Inc
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1.600 foot vuông (149 m2), Số MLS: 3392303
Liệt kê theo: EXP Realty
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 3.230 foot vuông (300 m2), Số MLS: 3358048
Liệt kê theo: S H V Real Estate Corp
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 1.335 foot vuông (124 m2), Số MLS: 3406114
Liệt kê theo: Royal Estates & Homes Realty
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3419893
Liệt kê theo: Sutherland Douglas Realty Corp
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3426268
Liệt kê theo: Phenomenal Properties R E Co
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3413876
Liệt kê theo: Pristine Prop Cole & Assoc
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 123