Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
QUEENS VILLAGE, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 104
Kích cỡ lô đất: 3.482 foot vuông (323 m2)Số MLS: 3366928
Liệt kê theo: Keller Williams Rlty Landmark
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.576 foot vuông (425 m2), Số MLS: 3389561
Liệt kê theo: Cypress Estates Realty LLC
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 3.500 foot vuông (325 m2), Số MLS: 3385197
Liệt kê theo: FIRST FLAG Realty Inc
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3386637
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3370649
Liệt kê theo: Voro LLC
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3380432
Liệt kê theo: One Stop Realty Group
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 3.760 foot vuông (349 m2), Số MLS: 3393992
Liệt kê theo: Elite Realty of USA Inc
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.417 foot vuông (410 m2), Số MLS: 3387027
Liệt kê theo: Kingsland Properties
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 9.000 foot vuông (836 m2), Số MLS: 3390695
Liệt kê theo: Fairway Homes Inc
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1.600 foot vuông (149 m2), Số MLS: 3392303
Liệt kê theo: EXP Realty
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 3.230 foot vuông (300 m2), Số MLS: 3358048
Liệt kê theo: S H V Real Estate Corp
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.824 foot vuông (541 m2), Số MLS: 3384954
Liệt kê theo: BERKSHIRE HATHAWAY
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.725 foot vuông (253 m2), Số MLS: 3394051
Liệt kê theo: Excell Choice Realty
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3396314
Liệt kê theo: Arjun Home Realty Corp
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 104