Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
QUEENS VILLAGE, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 108
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 7.500 foot vuông (697 m2), Số MLS: 3303020
Liệt kê theo: Realty Executives Today
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 3.000 foot vuông (279 m2), Số MLS: 3299394
Liệt kê theo: Sierra Homes Inc
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3254317
Liệt kê theo: Voro LLC
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 5.133 foot vuông (477 m2), Số MLS: 3303895
Liệt kê theo: Glory Homes Realty
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 4.558 foot vuông (423 m2), Số MLS: 3303981
Liệt kê theo: Sutherland Douglas Realty Corp
Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2)Số MLS: 3285777
Liệt kê theo: Voro LLC
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.150 foot vuông (200 m2), Số MLS: 3256854
Liệt kê theo: EXP Realty
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 3.400 foot vuông (316 m2), Số MLS: 3294913
Liệt kê theo: Voro LLC
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3254513
Liệt kê theo: Cross Island Realty One Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 3.420 foot vuông (318 m2), Số MLS: 3263108
Liệt kê theo: Great Success Realty Inc
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 3.400 foot vuông (316 m2), Số MLS: 3252567
Liệt kê theo: S H V Real Estate Corp
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3281120
Liệt kê theo: Jamie & Connie Real Estate Grp
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 4.320 foot vuông (401 m2), Số MLS: 3283738
Liệt kê theo: S H V Real Estate Corp
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2), Số MLS: 3297279
Liệt kê theo: Taft Corp
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3247099
Liệt kê theo: Getmore Realty Inc
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 108