Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
QUEENS VILLAGE, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 102
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3277261
Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2)Số MLS: 3275794
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3254317
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.842 foot vuông (543 m2), Số MLS: 3280000
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.500 foot vuông (604 m2), Số MLS: 3266898
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 5.500 foot vuông (511 m2), Số MLS: 3276109
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1.820 foot vuông (169 m2), Số MLS: 3265256
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3102163
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3278319
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3281120
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 4.500 foot vuông (418 m2), Số MLS: 3266596
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 6.480 foot vuông (602 m2), Số MLS: 3278349
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3239261
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3275541
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 3.442 foot vuông (320 m2), Số MLS: 3280375
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 102