Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
QUEENS VILLAGE, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 116
Kích cỡ lô đất: 3.482 foot vuông (323 m2)Số MLS: 3438520
Liệt kê theo: Keller Williams Rlty Landmark
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 5.021 foot vuông (466 m2), Số MLS: 3435619
Liệt kê theo: Century 21 Milestone Realty
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 4.545 foot vuông (422 m2), Số MLS: 3422178
Liệt kê theo: A Team Real Estate Group
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.300 foot vuông (214 m2), Số MLS: 3445305
Liệt kê theo: S H V Real Estate Corp
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 3.600 foot vuông (334 m2), Số MLS: 3433411
Liệt kê theo: Exit Realty Prime
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1.653 foot vuông (154 m2), Số MLS: 3445428
Liệt kê theo: Weichert Realtors Langer Homes
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.355 foot vuông (219 m2), Số MLS: 3406439
Liệt kê theo: Hillside Homes Realty Inc
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 3.760 foot vuông (349 m2), Số MLS: 3393992
Liệt kê theo: Elite Realty of USA Inc
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 1.335 foot vuông (124 m2), Số MLS: 3406114
Liệt kê theo: Royal Estates & Homes Realty
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 4.248 foot vuông (395 m2), Số MLS: 3431028
Liệt kê theo: EXIT Realty Premier
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 7.350 foot vuông (683 m2), Số MLS: 3439055
Liệt kê theo: HomeSmart CrossIsland
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.800 foot vuông (260 m2), Số MLS: 3434626
Liệt kê theo: Glory Homes Realty
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3412634
Liệt kê theo: Cross Island Realty One Inc
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.800 foot vuông (260 m2), Số MLS: 3449734
Liệt kê theo: BCP Real Estate Group
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 116