Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
FREEPORT, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 88
Kích cỡ lô đất: 0,36 dặm Anh (0,14 hecta)Số MLS: 3430559
Liệt kê theo: Century 21 Milestone Realty
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.100 foot vuông (195 m2), Số MLS: 3443795
Liệt kê theo: Point Realty
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 8.500 foot vuông (790 m2), Số MLS: 3401669
Liệt kê theo: Keller Williams Realty Elite
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 9.483 foot vuông (881 m2), Số MLS: 3441141
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 7.500 foot vuông (697 m2), Số MLS: 3431171
Liệt kê theo: NextHome All Island
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 9.000 foot vuông (836 m2), Số MLS: 3428426
Liệt kê theo: Real Broker NY LLC
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 6.403 foot vuông (595 m2), Số MLS: 3431130
Liệt kê theo: Prospes Real Estate Corp
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 6.500 foot vuông (604 m2), Số MLS: 3428135
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3433173
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3416095
Liệt kê theo: Lynx Realty Inc
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 8.100 foot vuông (752 m2), Số MLS: 3446094
Liệt kê theo: Prime Realty
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 3450286
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 7.140 foot vuông (663 m2), Số MLS: 3434576
Liệt kê theo: Century 21 Milestone Realty
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.600 foot vuông (613 m2), Số MLS: 3412394
Liệt kê theo: HomeSmart CrossIsland
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 8.800 foot vuông (818 m2), Số MLS: 3403583
Liệt kê theo: Cross Country Realty
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 88