Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
FREEPORT, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 93
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,42 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: 3478762
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Kích cỡ lô đất: 7.002 foot vuông (650 m2)Số MLS: 3453346
Liệt kê theo: East Coast REALTORS Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.100 foot vuông (195 m2), Số MLS: 3443795
Liệt kê theo: Point Realty
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 10.000 foot vuông (929 m2), Số MLS: 3467950
Liệt kê theo: World Prop Intl Sea to Sky
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3453528
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 9.900 foot vuông (920 m2), Số MLS: 3477987
Liệt kê theo: Prospes Real Estate Corp
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 8.000 foot vuông (743 m2), Số MLS: 3479951
Liệt kê theo: Connections Realty
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 9.900 foot vuông (920 m2), Số MLS: 3481532
Liệt kê theo: Prospes Real Estate Corp
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 9.600 foot vuông (892 m2), Số MLS: 3477113
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3468818
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3416095
Liệt kê theo: Lynx Realty Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 3471696
Liệt kê theo: Sanchezito Realty Corp
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 8.000 foot vuông (743 m2), Số MLS: 3453589
Liệt kê theo: Charles Rutenberg Realty Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.600 foot vuông (613 m2), Số MLS: 3412394
Liệt kê theo: HomeSmart CrossIsland
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 0,31 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 3481154
Liệt kê theo: Realty Connect USA L I Inc
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 93