Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
FREEPORT, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 166
Kích cỡ lô đất: 1.105 foot vuông (103 m2)Số MLS: 3157552
Kích cỡ lô đất: 6.500 foot vuông (604 m2)Số MLS: 3147427
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.321 foot vuông (216 m2), Số MLS: 3170027
Kích cỡ lô đất: 2.784 foot vuông (259 m2)Số MLS: 3192800
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 8.000 foot vuông (743 m2), Số MLS: 3214414
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 7.500 foot vuông (697 m2), Số MLS: 3200299
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 9.375 foot vuông (871 m2), Số MLS: 3200296
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 9.780 foot vuông (909 m2), Số MLS: 3216363
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 5.130 foot vuông (477 m2), Số MLS: 3210264
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3192646
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 9.592 foot vuông (891 m2), Số MLS: 3209995
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 6.900 foot vuông (641 m2), Số MLS: 3187942
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 166