Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
Tất cả các loại tàisản
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 16606
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 26 dặm Anh (10,52 hecta), Số MLS: 3477887
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Phòng ngủ: 13, Phòng vệ sinh: 10, Phòng vệ sinh không tắm: 4, Số MLS: 3334706
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Int'l
Kích cỡ lô đất: 0,46 dặm Anh (0,19 hecta)Số MLS: 3471387
Liệt kê theo: Star Realty International LLC
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 9, Phòng vệ sinh không tắm: 4, Kích cỡ lô đất: 21,86 dặm Anh (8,85 hecta), Số MLS: 3469398
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ lô đất: 1,69 dặm Anh (0,69 hecta), Số MLS: 3478865
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Kích cỡ lô đất: 62,78 dặm Anh (25,4 hecta)Số MLS: 3466190
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Kích cỡ lô đất: 2.963 foot vuông (275 m2)Số MLS: 3460184
Liệt kê theo: KS Homes NY Inc
Kích cỡ lô đất: 9.970 foot vuông (926 m2)Số MLS: 3406862
Liệt kê theo: Exit Realty Prime
Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh (0,11 hecta)Số MLS: 3442300
Liệt kê theo: Chous Realty Group Inc
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,94 dặm Anh (0,79 hecta), Số MLS: 3469501
Liệt kê theo: Corcoran
Kích cỡ lô đất: 0,32 dặm Anh (0,13 hecta)Số MLS: 3448530
Liệt kê theo: Integrity Core Realty
Kích cỡ lô đất: 0,49 dặm Anh (0,2 hecta)Số MLS: 3467273
Liệt kê theo: All Island Estates Realty Corp
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Số MLS: 3449766
Liệt kê theo: Coldwell Banker Distinctive
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 16606