Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
COLLEGE POINT, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 90
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh (0,09 hecta), Số MLS: 3256672
Liệt kê theo: Daniel Gale Great Neck LLC
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 3.300 foot vuông (307 m2), Số MLS: 3280751
Liệt kê theo: E Realty International Corp
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.583 foot vuông (426 m2), Số MLS: 3137729
Liệt kê theo: Keller Williams Rlty Landmark
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 4.350 foot vuông (404 m2), Số MLS: 3286319
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 4.350 foot vuông (404 m2), Số MLS: 3286328
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3303327
Liệt kê theo: Cruz Network Cruse Realty
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 3.885 foot vuông (361 m2), Số MLS: 3286279
Liệt kê theo: Century Homes Realty Group LLC
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 4.500 foot vuông (418 m2), Số MLS: 3266580
Liệt kê theo: Sany Realty Group LLC
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 7.000 foot vuông (650 m2), Số MLS: 3304189
Liệt kê theo: RE/MAX Frontier
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Số MLS: 3234749
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Số MLS: 3281893
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 4.356 foot vuông (405 m2), Số MLS: 3308434
Liệt kê theo: Carollo Real Estate Inc
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3292220
Liệt kê theo: Tyme Realty Corp
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Số MLS: 3303273
Liệt kê theo: LAFFEY REAL ESTATE
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 3.491 foot vuông (324 m2), Số MLS: 3243529
Liệt kê theo: New Group Realty Inc
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 90