Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
COLLEGE POINT, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 78
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1.277 foot vuông (119 m2), Số MLS: 3429153
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 15, Phòng vệ sinh: 9, Phòng vệ sinh không tắm: 6, Kích cỡ lô đất: 4.200 foot vuông (390 m2), Số MLS: 3449237
Liệt kê theo: Chous Realty Group Inc
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3437148
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3438278
Liệt kê theo: RE/MAX 1st Choice
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 3.403 foot vuông (316 m2), Số MLS: 3442726
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 3.403 foot vuông (316 m2), Số MLS: 3442721
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3356625
Liệt kê theo: Golden Bull Realty Management
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3449364
Liệt kê theo: NextHome All Island
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.725 foot vuông (253 m2), Số MLS: 3385877
Liệt kê theo: Tyme Realty Corp
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3430684
Liệt kê theo: Chous Realty Group Inc
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 3.610 foot vuông (335 m2), Số MLS: 3445219
Liệt kê theo: E Realty International Corp
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 4.350 foot vuông (404 m2), Số MLS: 3286319
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 4.350 foot vuông (404 m2), Số MLS: 3286328
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3440185
Liệt kê theo: RE/MAX 1st Choice
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.970 foot vuông (276 m2), Số MLS: 3431837
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 78