Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
COLLEGE POINT, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 105
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3394263
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 3.090 foot vuông (287 m2), Số MLS: 3336754
Liệt kê theo: Chase Global Realty Corp
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ lô đất: 2.659 foot vuông (247 m2), Số MLS: 3397366
Liệt kê theo: E Realty International Corp
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 3.500 foot vuông (325 m2), Số MLS: 3385090
Liệt kê theo: B Square Realty Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3356625
Liệt kê theo: Golden Bull Realty Management
Phòng ngủ: 12, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 10.000 foot vuông (929 m2), Số MLS: 3364819
Liệt kê theo: Prospes Real Estate Corp
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 3.750 foot vuông (348 m2), Số MLS: 3387594
Liệt kê theo: Eagle Realty Group New York
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.725 foot vuông (253 m2), Số MLS: 3385877
Liệt kê theo: Tyme Realty Corp
Kích cỡ lô đất: 2.725 foot vuông (253 m2)Số MLS: 3385867
Liệt kê theo: Tyme Realty Corp
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.278 foot vuông (212 m2), Số MLS: 3398047
Liệt kê theo: Chase Global Realty Corp
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 3.500 foot vuông (325 m2), Số MLS: 3394833
Liệt kê theo: Keller Williams Rlty Landmark
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 4.350 foot vuông (404 m2), Số MLS: 3286319
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 4.350 foot vuông (404 m2), Số MLS: 3286328
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 3.000 foot vuông (279 m2), Số MLS: 3398707
Liệt kê theo: Keller Williams Rlty Landmark
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 7.380 foot vuông (686 m2), Số MLS: 3382001
Liệt kê theo: Suydam Agency Inc
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 105