Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
COLLEGE POINT, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 94
Kích cỡ lô đất: 0,52 dặm Anh (0,21 hecta)Số MLS: 3340588
Liệt kê theo: Keller Williams Rlty Landmark
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 3.300 foot vuông (307 m2), Số MLS: 3280751
Liệt kê theo: E Realty International Corp
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 3.090 foot vuông (287 m2), Số MLS: 3336754
Liệt kê theo: Chase Global Realty Corp
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 7.380 foot vuông (686 m2), Số MLS: 3329127
Liệt kê theo: RE/MAX Frontier
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 3.520 foot vuông (327 m2), Số MLS: 3348609
Liệt kê theo: E Realty International Corp
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 4.350 foot vuông (404 m2), Số MLS: 3286319
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 4.350 foot vuông (404 m2), Số MLS: 3286328
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Số MLS: 3319962
Liệt kê theo: RE/MAX 1st Choice
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3308405
Liệt kê theo: Chase Global Realty Corp
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 3.885 foot vuông (361 m2), Số MLS: 3286279
Liệt kê theo: Century Homes Realty Group LLC
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Số MLS: 3293426
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.860 foot vuông (266 m2), Số MLS: 3340203
Liệt kê theo: City Homes Realty Group LLC
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 1.995 foot vuông (185 m2), Số MLS: 3335022
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 4.800 foot vuông (446 m2), Số MLS: 3329513
Liệt kê theo: RE/MAX Frontier
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 3.497 foot vuông (325 m2), Số MLS: 3336805
Liệt kê theo: SCY Realty Team Corp
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 94