Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
COLLEGE POINT, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 98
Phòng ngủ: 15, Phòng vệ sinh: 9, Phòng vệ sinh không tắm: 6, Kích cỡ lô đất: 4.200 foot vuông (390 m2), Số MLS: 3449237
Liệt kê theo: Chous Realty Group Inc
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1.277 foot vuông (119 m2), Số MLS: 3500549
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2)Số MLS: 3501049
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 18, Phòng vệ sinh: 12, Kích cỡ lô đất: 10.000 foot vuông (929 m2), Số MLS: 3518284
Liệt kê theo: E Realty International Corp
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 3.150 foot vuông (293 m2), Số MLS: 3471250
Liệt kê theo: Chase Global Realty Corp
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3491177
Liệt kê theo: Sweet Key Realty Group Inc
Kích cỡ lô đất: 0,31 dặm Anh (0,12 hecta)Số MLS: 3511040
Liệt kê theo: Tru International Realty Corp
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 2.060 foot vuông (191 m2), Số MLS: 3517537
Liệt kê theo: Golden Bull Realty Management
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 2.960 foot vuông (275 m2), Số MLS: 3517544
Liệt kê theo: Golden Bull Realty Management
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 7.327 foot vuông (681 m2), Số MLS: 6260110
Liệt kê theo: Momentum Real Estate, LLC
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 1.920 foot vuông (178 m2), Số MLS: 3497634
Liệt kê theo: Jamie Realty Group
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3455106
Liệt kê theo: RE/MAX Frontier
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 4.500 foot vuông (418 m2), Số MLS: 3513348
Liệt kê theo: E Realty International Corp
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 2.139 foot vuông (199 m2), Số MLS: 3479752
Liệt kê theo: Cross Country Realty
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2), Số MLS: 3506651
Liệt kê theo: Block & Lot Real Estate SVC
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 98