Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
Tất cả các loại tàisản
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 15030
Phòng ngủ: 18, Phòng vệ sinh: 24, Phòng vệ sinh không tắm: 8, Kích cỡ lô đất: 8,08 dặm Anh (3,27 hecta), Số MLS: 3334739
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Int'l
Phòng ngủ: 12, Phòng vệ sinh: 16, Phòng vệ sinh không tắm: 7, Kích cỡ lô đất: 7,14 dặm Anh (2,89 hecta), Số MLS: 3368697
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Int'l
Phòng ngủ: 13, Phòng vệ sinh: 10, Phòng vệ sinh không tắm: 4, Số MLS: 3334706
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Int'l
Phòng ngủ: 13, Phòng vệ sinh: 11, Phòng vệ sinh không tắm: 6, Kích cỡ lô đất: 27,47 dặm Anh (11,12 hecta), Số MLS: 3365391
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Phòng ngủ: 11, Phòng vệ sinh: 12, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2,95 dặm Anh (1,19 hecta), Số MLS: 3309202
Liệt kê theo: Brown Harris Stevens Hamptons
Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh (0,11 hecta)Số MLS: 3352179
Liệt kê theo: Jamie & Connie Real Estate Grp
Kích cỡ lô đất: 0,56 dặm Anh (0,23 hecta)Số MLS: 3334758
Liệt kê theo: Daniel Gale Associates Inc
Phòng ngủ: 14, Phòng vệ sinh: 16, Phòng vệ sinh không tắm: 4, Kích cỡ lô đất: 3,25 dặm Anh (1,31 hecta), Số MLS: 3243220
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 32 dặm Anh (12,95 hecta), Số MLS: 3293557
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Kích cỡ lô đất: 1.124 foot vuông (104 m2)Số MLS: 3362979
Liệt kê theo: Passerina LLC
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 9, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 7,11 dặm Anh (2,88 hecta), Số MLS: 3165949
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Int'l
Kích cỡ lô đất: 1,45 dặm Anh (0,59 hecta)Số MLS: 3349689
Liệt kê theo: Douglas Elliman Comm of LI LLC
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,94 dặm Anh (0,79 hecta), Số MLS: 3351701
Liệt kê theo: Corcoran
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 11, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ lô đất: 2,26 dặm Anh (0,92 hecta), Số MLS: 3243217
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 15030