Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
WESTBURY, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 94
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ lô đất: 6 dặm Anh (2,43 hecta), Số MLS: 3294395
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ lô đất: 15,89 dặm Anh (6,43 hecta), Số MLS: 3432703
Liệt kê theo: Donna Demkowicz R E Corp
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ lô đất: 4,92 dặm Anh (1,99 hecta), Số MLS: 3426142
Liệt kê theo: Nest Seekers LLC
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 11, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 5,25 dặm Anh (2,12 hecta), Số MLS: 3451408
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 3 dặm Anh (1,21 hecta), Số MLS: 3447724
Liệt kê theo: Nest Seekers LLC
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 9, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 4,32 dặm Anh (1,75 hecta), Số MLS: 3446945
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4,02 dặm Anh (1,63 hecta), Số MLS: 3312135
Liệt kê theo: Compass Greater NY LLC
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 4 dặm Anh (1,62 hecta), Số MLS: 3352692
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 6,59 dặm Anh (2,67 hecta), Số MLS: 3298360
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 3,39 dặm Anh (1,37 hecta), Số MLS: 3438976
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2 dặm Anh (0,81 hecta), Số MLS: 3445127
Liệt kê theo: Keller Williams Points North
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 2,96 dặm Anh (1,2 hecta), Số MLS: 3439249
Liệt kê theo: BERKSHIRE HATHAWAY
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 10.000 foot vuông (929 m2), Số MLS: 3452516
Liệt kê theo: Get Listed Realty
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2 dặm Anh (0,81 hecta), Số MLS: 3427613
Liệt kê theo: Automatic Real Estate Assoc
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,63 dặm Anh (0,66 hecta), Số MLS: 3450634
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 94