Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
WESTBURY, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 133
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 9, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ lô đất: 108 dặm Anh (43,72 hecta), Số MLS: 3254685
Liệt kê theo: Daniel Gale Assoc Inc
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ lô đất: 6 dặm Anh (2,43 hecta), Số MLS: 3294395
Liệt kê theo: Daniel Gale Associates Inc
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ lô đất: 6,45 dặm Anh (2,61 hecta), Số MLS: 3302970
Liệt kê theo: BERKSHIRE HATHAWAY
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ lô đất: 4,92 dặm Anh (1,99 hecta), Số MLS: 3290729
Liệt kê theo: Nest Seekers LLC
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 11, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 5,25 dặm Anh (2,12 hecta), Số MLS: 3293623
Liệt kê theo: Apple Realty Group Corp
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 11, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 5,25 dặm Anh (2,12 hecta), Số MLS: 3293383
Liệt kê theo: Automatic Real Estate Assoc
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5 dặm Anh (2,02 hecta), Số MLS: 3244109
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2,06 dặm Anh (0,83 hecta), Số MLS: 3271369
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 6,59 dặm Anh (2,67 hecta), Số MLS: 3298360
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2 dặm Anh (0,81 hecta), Số MLS: 3301472
Liệt kê theo: Automatic Real Estate Assoc
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4,02 dặm Anh (1,63 hecta), Số MLS: 3302675
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 2,02 dặm Anh (0,82 hecta), Số MLS: 3281424
Liệt kê theo: Corcoran
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2,38 dặm Anh (0,96 hecta), Số MLS: 3263235
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2,13 dặm Anh (0,86 hecta), Số MLS: 3218763
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 3,2 dặm Anh (1,29 hecta), Số MLS: 3256662
Liệt kê theo: Daniel Gale Great Neck LLC
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 133