Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
VALLEY STREAM, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 91
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 7.500 foot vuông (697 m2), Số MLS: 3397856
Liệt kê theo: Pal Brothers Real Estate Corp
Kích cỡ lô đất: 5.125 foot vuông (476 m2)Số MLS: 3379675
Liệt kê theo: FIRST FLAG Realty Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 6.370 foot vuông (592 m2), Số MLS: 3326757
Liệt kê theo: Guidance Metro Realty Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3399034
Liệt kê theo: Keller Williams Legendary
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.356 foot vuông (498 m2), Số MLS: 3386019
Liệt kê theo: Property Professionals Realty
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 6.555 foot vuông (609 m2), Số MLS: 3391290
Liệt kê theo: Property Professionals Realty
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 7.000 foot vuông (650 m2), Số MLS: 3337086
Liệt kê theo: Exit Realty United
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 7.500 foot vuông (697 m2), Số MLS: 3396670
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3395875
Liệt kê theo: Neighbr Realty LLC
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3389048
Liệt kê theo: Success King Realty
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3399520
Liệt kê theo: Vision Homes Real Estate LLC
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 8.360 foot vuông (777 m2), Số MLS: 3392022
Liệt kê theo: Realty Connect USA LLC
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 8.000 foot vuông (743 m2), Số MLS: 3388341
Liệt kê theo: American Best Homes Realty LLC
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 5.310 foot vuông (493 m2), Số MLS: 3393423
Liệt kê theo: Coldwell Banker American Homes
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.900 foot vuông (641 m2), Số MLS: 3374088
Liệt kê theo: Coldwell Banker American Homes
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 91