Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
VALLEY STREAM, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 66
Kích cỡ lô đất: 8.052 foot vuông (748 m2)Số MLS: 3512478
Liệt kê theo: Exit Realty Prime
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 0,52 dặm Anh (0,21 hecta), Số MLS: 3530138
Liệt kê theo: Best American Homes Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh (0,09 hecta), Số MLS: 3520320
Liệt kê theo: Cross Island Realty One Inc
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 6.300 foot vuông (585 m2), Số MLS: 3464302
Liệt kê theo: Best American Homes Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,34 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: 3532983
Liệt kê theo: Pal Brothers Real Estate Corp
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 8.760 foot vuông (814 m2), Số MLS: 3526043
Liệt kê theo: Keller Williams Realty Elite
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.867 foot vuông (638 m2), Số MLS: 3529345
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 4.042 foot vuông (376 m2), Số MLS: 3532255
Liệt kê theo: Exit Realty Hillcourt
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 6.527 foot vuông (606 m2), Số MLS: 3463332
Liệt kê theo: Continental Real Estate Group
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 3530387
Liệt kê theo: Signature Premier Properties
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 6.095 foot vuông (566 m2), Số MLS: 3487102
Liệt kê theo: Neighborhood Dreams Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 4.900 foot vuông (455 m2), Số MLS: 3527070
Liệt kê theo: Coldwell Banker American Homes
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 5.200 foot vuông (483 m2), Số MLS: 3517590
Liệt kê theo: ILAND Realty
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3523537
Liệt kê theo: Fairway Homes Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 5.300 foot vuông (492 m2), Số MLS: 3525164
Liệt kê theo: RPB Realty
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 66