Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
VALLEY STREAM, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 122
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 7.500 foot vuông (697 m2), Số MLS: 3410703
Liệt kê theo: Pal Brothers Real Estate Corp
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 0,3 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 3404831
Liệt kê theo: Realty Connect USA LLC
Kích cỡ lô đất: 3.440 foot vuông (320 m2)Số MLS: 3416382
Liệt kê theo: EXP Realty
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 3415241
Liệt kê theo: Baring Homes Corp
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 4.551 foot vuông (423 m2), Số MLS: 3411465
Liệt kê theo: V I Properties Inc
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 6.300 foot vuông (585 m2), Số MLS: 3425377
Liệt kê theo: EXP Realty
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 8.787 foot vuông (816 m2), Số MLS: 3410300
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 6.420 foot vuông (596 m2), Số MLS: 3420830
Liệt kê theo: Clockhouse Realty Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 6.100 foot vuông (567 m2), Số MLS: 3406201
Liệt kê theo: EXP Realty
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 6.478 foot vuông (602 m2), Số MLS: 3430865
Liệt kê theo: Signature Premier Properties
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 4.469 foot vuông (415 m2), Số MLS: 3432285
Liệt kê theo: Trademarko Realty Inc
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 6.527 foot vuông (606 m2), Số MLS: 3426082
Liệt kê theo: EXP Realty
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3389048
Liệt kê theo: Success King Realty
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3418304
Liệt kê theo: Keller Williams Legendary
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh (0,09 hecta), Số MLS: 3419867
Liệt kê theo: EXP Realty
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 122