Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
VALLEY STREAM, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 106
Kích cỡ lô đất: 3.440 foot vuông (320 m2)Số MLS: 3416382
Liệt kê theo: EXP Realty
Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2)Số MLS: 3480459
Liệt kê theo: Bella Mia Realty LLC
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 6.630 foot vuông (616 m2), Số MLS: 3479452
Liệt kê theo: Realty Connect USA LLC
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 4.551 foot vuông (423 m2), Số MLS: 3465128
Liệt kê theo: Best American Homes Inc
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 6.300 foot vuông (585 m2), Số MLS: 3464302
Liệt kê theo: Best American Homes Inc
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 8.787 foot vuông (816 m2), Số MLS: 3410300
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 4.042 foot vuông (376 m2), Số MLS: 3474202
Liệt kê theo: EXP Realty
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 7.218 foot vuông (671 m2), Số MLS: 3453396
Liệt kê theo: BERKSHIRE HATHAWAY
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 8.262 foot vuông (768 m2), Số MLS: 3475736
Liệt kê theo: Best American Homes Inc
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 6.527 foot vuông (606 m2), Số MLS: 3463332
Liệt kê theo: Continental Real Estate Group
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 7.345 foot vuông (682 m2), Số MLS: 3481986
Liệt kê theo: Coldwell Banker American Homes
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 3.864 foot vuông (359 m2), Số MLS: 3468905
Liệt kê theo: Best American Homes Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3469393
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 0,41 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: 3478872
Liệt kê theo: Best American Homes Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 3481048
Liệt kê theo: Unlimited Homes Realty Inc
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 106