Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
VALLEY STREAM, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 94
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 7.500 foot vuông (697 m2), Số MLS: 3332430
Liệt kê theo: Realty Connect USA LLC
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 6.370 foot vuông (592 m2), Số MLS: 3326757
Liệt kê theo: Guidance Metro Realty Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.720 foot vuông (624 m2), Số MLS: 3327144
Liệt kê theo: Keller Williams Realty Greater
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3332326
Liệt kê theo: Realty Connect USA LLC
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3326865
Liệt kê theo: Property Professionals Realty
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 7.215 foot vuông (670 m2), Số MLS: 3322630
Liệt kê theo: Unlimited Homes Realty Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.405 foot vuông (595 m2), Số MLS: 3323866
Liệt kê theo: Compass Greater NY LLC
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 3061142
Liệt kê theo: Affordable Realty Corp
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 7.900 foot vuông (734 m2), Số MLS: 3333828
Liệt kê theo: Realty Connect USA LLC
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 3312627
Liệt kê theo: Keller Williams Points North
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 3302878
Liệt kê theo: Realty Connect USA L I Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.363 foot vuông (591 m2), Số MLS: 3320253
Liệt kê theo: Charles Rutenberg Realty Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 9.580 foot vuông (890 m2), Số MLS: 3332745
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.592 foot vuông (241 m2), Số MLS: 3303956
Liệt kê theo: Jamie & Connie Real Estate Grp
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3332710
Liệt kê theo: Charles Rutenberg Realty Inc
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 94