Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
VALLEY STREAM, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 144
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 6.900 foot vuông (641 m2), Số MLS: 3227480
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3228547
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 9.360 foot vuông (870 m2), Số MLS: 3224973
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 3176682
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 8.343 foot vuông (775 m2), Số MLS: 3223186
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3192755
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 3061142
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 7.070 foot vuông (657 m2), Số MLS: 3217385
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3194738
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3206326
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 5.500 foot vuông (511 m2), Số MLS: 3227465
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3190148
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 5.750 foot vuông (534 m2), Số MLS: 3227555
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 7.700 foot vuông (715 m2), Số MLS: 3203640
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 7.000 foot vuông (650 m2), Số MLS: 3219781
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 144