Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
VALLEY STREAM, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 91
Kích cỡ lô đất: 3.440 foot vuông (320 m2)Số MLS: 3416382
Liệt kê theo: EXP Realty
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 4.551 foot vuông (423 m2), Số MLS: 3445028
Liệt kê theo: V I Properties Inc
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 8.787 foot vuông (816 m2), Số MLS: 3410300
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 6.527 foot vuông (606 m2), Số MLS: 3426082
Liệt kê theo: EXP Realty
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3389048
Liệt kê theo: Success King Realty
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3438864
Liệt kê theo: Keller Williams Legendary
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 7.500 foot vuông (697 m2), Số MLS: 3447760
Liệt kê theo: Keller Williams Legendary
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3431920
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3446219
Liệt kê theo: National Homes Direct Inc
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh (0,09 hecta), Số MLS: 3445104
Liệt kê theo: EXP Realty
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 4.120 foot vuông (383 m2), Số MLS: 3421322
Liệt kê theo: Exit All Seasons Realty
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3443510
Liệt kê theo: Ciampa Realty Group LLC
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 8.000 foot vuông (743 m2), Số MLS: 3388341
Liệt kê theo: American Best Homes Realty LLC
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 6.175 foot vuông (574 m2), Số MLS: 3443617
Liệt kê theo: EXP Realty
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3439264
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 91