Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
VALLEY STREAM, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 104
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 6.370 foot vuông (592 m2), Số MLS: 3326757
Liệt kê theo: Guidance Metro Realty Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 7.000 foot vuông (650 m2), Số MLS: 3337086
Liệt kê theo: Exit Realty United
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3353940
Liệt kê theo: Pal Brothers Real Estate Corp
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3353607
Liệt kê theo: Sung & Associates Real Estate
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.405 foot vuông (595 m2), Số MLS: 3323866
Liệt kê theo: Compass Greater NY LLC
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 7.215 foot vuông (670 m2), Số MLS: 3322630
Liệt kê theo: Unlimited Homes Realty Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 7.900 foot vuông (734 m2), Số MLS: 3338004
Liệt kê theo: Pal Brothers Real Estate Corp
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 3061142
Liệt kê theo: Affordable Realty Corp
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 4.900 foot vuông (455 m2), Số MLS: 3352729
Liệt kê theo: Keller Williams Realty Elite
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 5.500 foot vuông (511 m2), Số MLS: 3349304
Liệt kê theo: Exit Realty First Choice
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.880 foot vuông (453 m2), Số MLS: 3352270
Liệt kê theo: John Savoretti Realty
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 3302878
Liệt kê theo: Realty Connect USA L I Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 6.500 foot vuông (604 m2), Số MLS: 3348304
Liệt kê theo: Samuel Realty Group LLC
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3340878
Liệt kê theo: Ocean Rock Realty Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.500 foot vuông (511 m2), Số MLS: 3349458
Liệt kê theo: EXIT Realty Premier
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 104