Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
VALLEY STREAM, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 87
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.592 foot vuông (241 m2), Số MLS: 3303956
Liệt kê theo: Jamie & Connie Real Estate Grp
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 5.400 foot vuông (502 m2), Số MLS: 3291117
Liệt kê theo: Best American Homes Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 8.000 foot vuông (743 m2), Số MLS: 3282847
Liệt kê theo: TMT Realty NY Corp
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 3061142
Liệt kê theo: Affordable Realty Corp
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3301246
Liệt kê theo: Keller Williams Points North
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 3302878
Liệt kê theo: Realty Connect USA L I Inc
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 88 foot vuông (8,18 m2), Số MLS: 3300502
Liệt kê theo: LAFFEY REAL ESTATE
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,3 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 3304383
Liệt kê theo: RE/MAX 1st Choice
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3277699
Liệt kê theo: First Class Homes Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.864 foot vuông (638 m2), Số MLS: 3295922
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 6.600 foot vuông (613 m2), Số MLS: 3302864
Liệt kê theo: HomeSmart Premier Living Rlty
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3304042
Liệt kê theo: Sung & Associates Real Estate
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 4.100 foot vuông (381 m2), Số MLS: 3300842
Liệt kê theo: Tapestry Real Estate of Queens
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 4.120 foot vuông (383 m2), Số MLS: 3299041
Liệt kê theo: EXP Realty
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 7.500 foot vuông (697 m2), Số MLS: 3302698
Liệt kê theo: All Star Real Estate Brokers
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 87