Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
SOUTH FLORAL PARK, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 5 của 5
  • 1
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 3.654 foot vuông (339 m2), Số MLS: 3404942
Liệt kê theo: Signature Homes Ltd
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 6.090 foot vuông (566 m2), Số MLS: 3377202
Liệt kê theo: Exit Realty Everyday
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 5.106 foot vuông (474 m2), Số MLS: 3392094
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 2.436 foot vuông (226 m2), Số MLS: 3403892
Liệt kê theo: Keller Williams Realty Elite
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 3.045 foot vuông (283 m2), Số MLS: 3425414
Liệt kê theo: Coach Real Estate Assoc Inc
Các bảng liệt kê 1 - 5 của 5
  • 1